ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ