ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ