Σημαντικές Ενημερώσεις για την Άύλη Συνταγή, Συντελεστή ΦΠΑ για συγκεκριμένα προϊόντα και μέγιστη ποσότητα διάθεσης προϊόντων