Ενημέρωση των ΦΣ για κανόνες τήρησης αποστάσεων στα φαρμακεία (1)