ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ SELF TEST