ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (1)