Επιστολή προς ΦΣ για καταχώρηση στοιχείων φαρμακείου και αδειούχου – υπευθύνου φαρμακοποιού στην Πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ