ΣΥΝ-1_Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης για Φαρμακεία v.2.0 (1)