Ενημέρωση των ΦΣ για έγγραφο του Υπ. Εργασίας για τους Μονοσυνταξιούχους.doc