ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ