ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ