ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19