ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ