ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν.2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ-01-04-2020