ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΚ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ