ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (1)