Συστάσεις προς ΦΣ για τη λειτουργία των φαρμακείων στην επόμενη φάση της αντιμετώπισης της πανδημίας