Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ