ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΚ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (1)