Ενημέρωση των ΦΣ για απόσυρση και μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές από τα φαρμακεία