ΦΕΚ Β 1965_ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΣΥΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΦΑΡΜΑΡΚΟΠΟΙΟΥ