ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΣΥΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ