ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ