ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤOΛΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΑΠΥ 06.2020- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒOΛΩΝ ΕΔΑΠΥ 07.2020