ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ