ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΦΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ RESURGEX