Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-

Οκτώβριος 22, 2020

 

Αθήνα, 22/10/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4180
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το οποίο για τους λογαριασμούς
που θα κατατεθούν από 1/11/2020 (λογαριασμοί Οκτωβρίου 2020) και στο εξής , είναι
απαραίτητη η κατάθεση Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής από τα φαρμακεία μας .
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων
των συνταγών που έχουν εκτελεσθεί χειρόγραφα, πράγμα που απαιτεί να λειτουργήσει η
πλατφόρμα κατόπιν συνεργασίας της ΗΔΙΚΑ , της ΚΜΕΣ και των εταιρειών των
μηχανογραφικών συστημάτων των φαρμακείων

Posted in Uncategorized by