ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ