Εφημερεύοντα Φαρμακεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018

1ΤΕΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 ,ΤΗΛ:2351030867
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41, ΤΗΛ:2351022709
2ΠΜΕΙΜΑΡΗ ΤΙΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1, ΤΗΛ:2351029289
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ,ΤΗΛ:2351038528
3ΠΖΑΝΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ:2351029577
ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86, ΤΗΛ:2351028039
4ΣΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 ,ΤΗΛ:2351036815
5ΚΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ- ΛΥΔΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1,  ΤΗΛ:2351038767
6ΔΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8,ΤΗΛ: 2351046430
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 9 ,ΤΗΛ:2351020932
7ΤΡΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ.ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ,ΤΗΛ:2351079423
ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11 , ΤΗΛ:2351026375
8ΤΕΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΒΟΤΣΗ  3, ΤΗΛ:2351029054
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ,ΤΗΛ:2351025796
9ΠΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86, ΤΗΛ:2351028039
ΖΑΝΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ:2351029577
10ΠΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11,  ΤΗΛ:2351026375
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ.ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ,ΤΗΛ:2351079423
11ΣΜΕΙΜΑΡΗ ΤΙΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1, ΤΗΛ:2351029289
12ΚΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ,ΤΗΛ:2351079423
13ΔΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 9, ΤΗΛ:2351020932
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8 ,ΤΗΛ:2351046430
14ΤΡΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠ. Μ. ΚΙΤΡΟΥΣ 45Α, ΤΗΛ:2351021535
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑΝ.ΔΙΚΑ & 19ης ΜΑΙΟΥ ΤΗΛ.2351020544
15ΤΕΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26,ΤΗΛ:2351025796
16ΠΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41, ΤΗΛ:2351022709
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ,ΤΗΛ:2351079423
17ΠΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11 , ΤΗΛ:2351026375
ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ,ΤΗΛ:2351029289
18ΣΖΑΝΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ:2351029577
19ΚΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣΚΙΤΡΟΥΣ 2 ,ΤΗΛ:2351039662
20ΔΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51, ΤΗΛ:2351027865
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1,  ΤΗΛ:2351025691
21ΤΡΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 , ΤΗΛ:2351025796
ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΗΣΝ.ΔΙΚΑ & 19Ης ΜΑΙΟΥ, τηλ: 2351020544
22ΤΕΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112, ΤΗΛ:2351036857
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39, ΤΗΛ:2351036815
23ΠΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 8 ,ΤΗΛ:2351021394
ΤΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 10 ,ΤΗΛ:2351029128
24ΠΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11 , ΤΗΛ:2351026375
ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86 ,ΤΗΛ:2351028039
25ΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ.ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ,ΤΗΛ:2351079423
26ΚΖΑΝΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ:2351029577
27ΔΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΙ.ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & Π.ΚΑΤΑΦ.ΤΗΛ:235136476
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣΚΙΤΡΟΥΣ 2 ,ΤΗΛ:2351039662
28ΤΡΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ,ΤΗΛ.2351027865
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 9 ,ΤΗΛ:2351025463
29ΤΕΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8,ΤΗΛ: 2351046430
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 9 ,ΤΗΛ:2351020932
30ΠΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ,ΤΗΛ:2351028018
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΗΛ:2351026969
31ΠΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΛ:2351038528
ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 ,ΤΗΛ:2351023273

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
1ΤΕΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
2ΠΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
3ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
4ΣΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
5ΚΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
6ΔΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
7ΤΡΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
8ΤΕΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
9ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
10ΠΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
11ΣΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
12ΚΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
13ΔΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
14ΤΡΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
15ΤΕΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
16ΠΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
17ΠΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
18ΣΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
19ΚΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
20ΔΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
21ΤΡΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
22ΤΕΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
23ΠΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
24ΠΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
25ΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
26ΚΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
27ΔΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
28ΤΡΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
29ΤΕΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
30ΠΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
31ΠΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084385

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2018

28/5/2018-3/6/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
4/6/2018-10/6/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
11/6/2018-17/6/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
18/6/2018-24/6/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
25/6/2018-1/7/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
2/7/2018-8/7/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
9/7/2018-15/7/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
16/7/2018-22/7/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
23/7/2018-29/7/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
30/7/2018-5/8/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
6/8/2018-12/8/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
13/8/2018-19/8/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
20/8/2018-26/8/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
27/8/2018-2/9/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
3/9/2018-9/9/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
10/9/2018-16/9/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
17/9/2018-23/9/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
24/9/2018-30/9/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
1/10/2018-7/10/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
8/10/2018-14/10/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
15/10/2018-21/10/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
22/10/2018-28/10/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
29/10/2018-4/11/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
5/11/2018-11/11/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
12/11/2018-18/11/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
19/11/2018-25/11/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
26/11/2018-2/12/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
3/12/2018-9/12/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
10/12/2018-16/12/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
17/12/2018-23/12/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
24/12/2018-31/12/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2018

1/1/2018-7/1/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
8/1/2018-14/1/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
15/1/2018-21/1/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
22/1/2018-28/1/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
29/1/2018-4/2/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
5/2/2018-11/2/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
12/2/2018-18/2/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
19/2/2018-25/2/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
26/2/2018-4/3/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
5/3/2018-11/3/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
12/3/2018-18/3/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
19/3/2018-25/3/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
26/3/2018-1/4/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
2/4/2018-8/4/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
9/4/2018-15/4/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
16/4/2018-22/4/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
23/4/2018-29/4/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
30/4/2018-6/5/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
7/5/2018-13/5/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
14/5/2018-20/5/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
21/5/201-27/5/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
28/5/2018-3/6/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
4/6/2018-10/6/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
11/6/2018-17/6/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
18/6/2018-24/6/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
25/6/2018-1/7/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
2/7/2018-8/7/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
9/7/2018-15/7/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
16/7/2018-22/7/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
23/7/2018-29/7/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
30/7/2018-5/8/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
6/8/2018-12/8/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
13/8/2018-19/8/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
20/8/2018-26/8/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
27/8/2018-2/9/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
3/9/2018-9/9/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
10/9/2018-16/9/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
17/9/2018-23/9/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
24/9/2018-30/9/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
1/10/2018-7/10/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
8/10/2018-14/10/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
15/10/2018-21/10/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
22/10/2018-28/10/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
29/10/2018-4/11/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
5/11/2018-11/11/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
12/11/2018-18/11/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
19/11/2018-25/11/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
26/11/2018-2/12/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
3/12/2018-9/12/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
10/12/2018-16/12/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
17/12/2018-23/12/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
24/12/2018-31/12/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2018

3/6/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
4/6/2018-10/6/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
10/06/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
11/6/2018-17/6/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
Ν
17/06/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
18/6/2018-24/6/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
24/6/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
25/6/2018-1/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
01/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
1/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
2/7/2018-8/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
08/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
8/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
9/7/2018-15/7/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
15/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ. -ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
157/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
16/7/2018-22/7/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
22/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
22/07/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
23/7/2018-29/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
29/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
29/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
30/7/2018-5/8/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
05/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ. -ΤΖΗΜΑ Α.& ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
5/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
6/8/2018-12/8/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
12/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
12/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
13/8/2018-19/8/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
19/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
19/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
20/8/2018-26/8/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
26/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
26/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
27/8/2018-2/9/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
02/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
2/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
10/9/2018-16/9/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
16/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
16/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
17/9/2018-23/9/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
23/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
23/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
24/9/2018-30/9/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
30/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
30/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
1/10/2018-7/10/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
8/10/2018-14/10/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
15/10/2018-21/10/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
22/10/2018-28/10/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
29/10/2018-4/11/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
5/11/2018-11/11/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
12/11/2018-18/11/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
19/11/2018-25/11/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
26/11/2018-2/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
3/12/2018-9/12/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
10/12/2018-16/12/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
17/12/2018-23/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
24/12/2018-31/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΌ 1/6/2018 ΕΩΣ 30/9/2018 ΘΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ  ΤΑ ΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

  

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
1ΤΕΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
2ΠΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
3ΠΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
4ΣΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
5ΚΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
5Κ(Ε)ΦΩΤΙΟΥ Δ. & ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σ. & ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ Μ. & ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ Δ. & ΚΟΥΛΙΟΥ Ε.ΤΗΛ:2352031352 & 2352031038& 2352032285& 2352031038& 352031038
6ΔΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
7ΤΡΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
8ΤΕΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
9ΠΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
10ΠΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
11ΣΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
12ΚΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
12Κ(Ε)ΦΩΤΙΟΥ Δ. & ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σ. & ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ Μ. & ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ Δ. & ΚΟΥΛΙΟΥ Ε.ΤΗΛ:2352031352 & 2352031038& 2352032285& 2352031038& 352031038
13ΔΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
14ΤΡΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
15ΤΕΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
16ΠΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
17ΠΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
18ΣΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
19ΚΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
19Κ(Ε)ΦΩΤΙΟΥ Δ. & ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σ. & ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ Μ. & ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ Δ. & ΚΟΥΛΙΟΥ Ε.ΤΗΛ:2352031352 & 2352031038& 2352032285& 2352031038& 352031038
20ΔΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
21ΤΡΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
22ΤΕΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
23ΠΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
24ΠΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
25ΣΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
26ΚΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
26Κ(Ε)ΦΩΤΙΟΥ Δ. & ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σ. & ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ Μ. & ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ Δ. & ΚΟΥΛΙΟΥ Ε.ΤΗΛ:2352031352 & 2352031038& 2352032285& 2352031038& 352031038
27ΔΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
28ΤΡΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
29ΤΕΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
30ΠΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
31ΠΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΌ 15/6/2018 ΕΩΣ 15/9/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ (Ε) ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2018

3/6/2018-9/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
10/6/2018-16/6/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
17/6/2018-23/6/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
24/6/2018-30/6/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
1/7/2018-7/7/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
8/7/2018-14/7/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
15/7/2018-21/7/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
22/7/2018-28/7/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
29/7/2018-4/8/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
5/8/2018-11/8/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
12/8/2018-18/8/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
19/8/2018-25/8/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
26/8/2018-1/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
2/9/2018-8/9/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
9/9/2018-15/9/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
16/9/2018-22/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
23/09/2018-29/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
30/9/2018-6/10/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
7/10/2018-13/10/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
14/10/2018-20/10/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
21/10/2018-27/10/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
28/10/2018-3/11/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
4/11/2018-10/11/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
11/11/2018-17/11/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
18/11/2018-24/11/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
25/11/2018-1/12/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
2/12/2018-8/12/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
9/12/2018-15/12/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
16/12/2018-22/12/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
23/12/2018-29/12/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
1ΤΕΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
2ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
3ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
4ΣΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
5ΚΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
6ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
7ΤΡΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
8ΤΕΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
9ΠΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
10ΠΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
11ΣΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
12ΚΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
13ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
14ΤΡΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
15ΤΕΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
16ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
17ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
18ΣΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
19ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
20ΔΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
21ΤΡΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
22ΤΕΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
23ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
24ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
25ΣΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
26ΚΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
27ΔΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
28ΤΡΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
29ΤΕΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
30ΠΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701