Εφημερεύοντα Φαρμακεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

1ΣΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86, ΤΗΛ:2351028039
2ΚΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΕΙΡΗΝΗΣ 33 , ΤΗΛ:2351027910
3ΔΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7, ΤΗΛ:2351025639
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΠ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6, ΤΗΛ:2351024525
4ΤΡΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1,  ΤΗΛ:2351038767
ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΕΙΡΗΝΗΣ 33 , ΤΗΛ:2351027910
5ΤΕΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 9, ΤΗΛ:2351020932
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8 ,ΤΗΛ:2351046430
6ΠΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΗΛ:2351026969
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ,ΤΗΛ:2351028018
7ΠΔΗΜΟΥ ΦΩΤΗΣΝ.ΔΙΚΑ & 19Ης ΜΑΙΟΥ,ΤΗΛ: 2351020544
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ,ΤΗΛ:2351025796
8ΣΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11 , ΤΗΛ:2351026375
9ΚΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1,  ΤΗΛ:2351025691
10ΔΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗΣ 6 ,ΤΗΛ:2351025789
ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 1, ΤΗΛ:2351021415
11ΤΡΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 106 ,ΤΗΛ:2351035492
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33, ΤΗΛ:2351034334
12ΤΕΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51, ΤΗΛ:2351027865
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1,  ΤΗΛ:2351025691
13ΠΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39, ΤΗΛ:2351036815
ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112, ΤΗΛ:2351036857
14ΠΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 58, ΤΗΛ:2351039662
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4, ΤΗΛ:2351079423
15ΣΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠ. Μ. ΚΙΤΡΟΥΣ 45Α, ΤΗΛ:2351021535
16ΚΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33, ΤΗΛ:2351034334
17ΔΤΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 10, ΤΗΛ:2351029128
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 8, ΤΗΛ:2351021394
18ΤΡΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ,ΤΗΛ:2351038936
ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
19ΤΕΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΙ.ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & Π.ΚΑΤΑΦ.ΤΗΛ:235136476
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 58 ,ΤΗΛ:2351039662
20ΠΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86, ΤΗΛ:2351028039
ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11 , ΤΗΛ:2351026375
21Π
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ,ΤΗΛ:2351028889
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7 , ΤΗΛ:2351026738
22ΣΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41, ΤΗΛ:2351022709
23ΚΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 9 ,ΤΗΛ:2351025463
24ΔΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7,  ΤΗΛ:2351026738
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ,ΤΗΛ:2351028889
25ΤΡΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ,ΤΗΛ:2351038936
26ΤΕΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗΣ 6 ,ΤΗΛ:2351025789
ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 1, ΤΗΛ:2351021415
27ΠΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 ,ΤΗΛ:2351030867
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41, ΤΗΛ:2351022709
28ΠΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112, ΤΗΛ:2351036857
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39, ΤΗΛ:2351036815
29ΣΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ,ΤΗΛ:2351028018
30ΚΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΠ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6 ,ΤΗΛ:2351024525

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

1ΣΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
2ΚΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
3ΔΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
4ΤΡΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
5ΤΕΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
6ΠΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
7ΠΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
8ΣΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
9ΚΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
10ΔΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
11ΤΡΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
12ΤΕΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
13ΠΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
14ΠΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
15ΣΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
16ΚΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
17ΔΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
18ΤΡΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
19ΤΕΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
20ΠΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
21ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
22ΣΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
23ΚΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
24ΔΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
25ΤΡΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
26ΤΕΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
27ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
28ΠΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
29ΣΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
30ΚΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2018

28/5/2018-3/6/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
4/6/2018-10/6/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
11/6/2018-17/6/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
18/6/2018-24/6/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
25/6/2018-1/7/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
2/7/2018-8/7/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
9/7/2018-15/7/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
16/7/2018-22/7/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
23/7/2018-29/7/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
30/7/2018-5/8/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
6/8/2018-12/8/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
13/8/2018-19/8/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
20/8/2018-26/8/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
27/8/2018-2/9/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
3/9/2018-9/9/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
10/9/2018-16/9/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
17/9/2018-23/9/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
24/9/2018-30/9/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
1/10/2018-7/10/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
8/10/2018-14/10/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
15/10/2018-21/10/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
22/10/2018-28/10/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
29/10/2018-4/11/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
5/11/2018-11/11/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
12/11/2018-18/11/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
19/11/2018-25/11/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
26/11/2018-2/12/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
3/12/2018-9/12/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
10/12/2018-16/12/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
17/12/2018-23/12/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
24/12/2018-31/12/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2018

1/1/2018-7/1/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
8/1/2018-14/1/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
15/1/2018-21/1/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
22/1/2018-28/1/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
29/1/2018-4/2/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
5/2/2018-11/2/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
12/2/2018-18/2/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
19/2/2018-25/2/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
26/2/2018-4/3/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
5/3/2018-11/3/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
12/3/2018-18/3/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
19/3/2018-25/3/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
26/3/2018-1/4/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
2/4/2018-8/4/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
9/4/2018-15/4/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
16/4/2018-22/4/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
23/4/2018-29/4/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
30/4/2018-6/5/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
7/5/2018-13/5/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
14/5/2018-20/5/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
21/5/201-27/5/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
28/5/2018-3/6/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
4/6/2018-10/6/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
11/6/2018-17/6/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
18/6/2018-24/6/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
25/6/2018-1/7/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
2/7/2018-8/7/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
9/7/2018-15/7/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
16/7/2018-22/7/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
23/7/2018-29/7/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
30/7/2018-5/8/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
6/8/2018-12/8/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
13/8/2018-19/8/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
20/8/2018-26/8/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
27/8/2018-2/9/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
3/9/2018-9/9/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
10/9/2018-16/9/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
17/9/2018-23/9/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
24/9/2018-30/9/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
1/10/2018-7/10/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
8/10/2018-14/10/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
15/10/2018-21/10/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
22/10/2018-28/10/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
29/10/2018-4/11/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
5/11/2018-11/11/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
12/11/2018-18/11/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
19/11/2018-25/11/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
26/11/2018-2/12/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
3/12/2018-9/12/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
10/12/2018-16/12/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
17/12/2018-23/12/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
24/12/2018-31/12/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2018

3/6/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
4/6/2018-10/6/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
10/06/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
11/6/2018-17/6/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
Ν
17/06/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
18/6/2018-24/6/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
24/6/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
25/6/2018-1/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
01/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
1/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
2/7/2018-8/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
08/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
8/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
9/7/2018-15/7/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
15/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ. -ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
157/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
16/7/2018-22/7/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
22/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
22/07/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
23/7/2018-29/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
29/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
29/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
30/7/2018-5/8/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
05/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ. -ΤΖΗΜΑ Α.& ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
5/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
6/8/2018-12/8/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
12/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
12/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
13/8/2018-19/8/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
19/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
19/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
20/8/2018-26/8/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
26/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
26/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
27/8/2018-2/9/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
02/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
2/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
10/9/2018-16/9/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
16/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
16/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
17/9/2018-23/9/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
23/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
23/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
24/9/2018-30/9/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
30/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
30/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
1/10/2018-7/10/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
8/10/2018-14/10/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
15/10/2018-21/10/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
22/10/2018-28/10/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
29/10/2018-4/11/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
5/11/2018-11/11/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
12/11/2018-18/11/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
19/11/2018-25/11/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
26/11/2018-2/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
3/12/2018-9/12/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
10/12/2018-16/12/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
17/12/2018-23/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
24/12/2018-31/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΌ 1/6/2018 ΕΩΣ 30/9/2018 ΘΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ  ΤΑ ΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

  

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
1ΣΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
2ΚΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
2Κ)ΦΩΤΙΟΥ Δ. & ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σ. & ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ Μ. & ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ Δ. & ΚΟΥΛΙΟΥ Ε.ΤΗΛ:2352031352 & 2352031038& 2352032285& 2352031038& 352031038
3ΔΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
4ΤΡΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
5ΤΕΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
6ΠΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
7ΠΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
8ΣΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
9ΚΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
9Κ(Ε)ΦΩΤΙΟΥ Δ. & ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σ. & ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ Μ. & ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ Δ. & ΚΟΥΛΙΟΥ Ε.ΤΗΛ:2352031352 & 2352031038& 2352032285& 2352031038& 352031038
10ΔΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
11ΤΡΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
12ΤΕΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
13ΠΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
14ΠΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
15ΣΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
16ΚΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
17ΔΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
18ΤΡΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
19ΤΕΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
20ΠΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
21ΠΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
22ΣΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
23ΚΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
24ΔΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
25ΤΡΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
26ΤΕΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
27ΠΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
28ΠΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
29ΣΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
30ΚΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΌ 15/6/2018 ΕΩΣ 15/9/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ (Ε) ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2018

3/6/2018-9/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
10/6/2018-16/6/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
17/6/2018-23/6/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
24/6/2018-30/6/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
1/7/2018-7/7/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
8/7/2018-14/7/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
15/7/2018-21/7/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
22/7/2018-28/7/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
29/7/2018-4/8/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
5/8/2018-11/8/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
12/8/2018-18/8/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
19/8/2018-25/8/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
26/8/2018-1/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
2/9/2018-8/9/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
9/9/2018-15/9/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
16/9/2018-22/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
23/09/2018-29/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
30/9/2018-6/10/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
7/10/2018-13/10/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
14/10/2018-20/10/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
21/10/2018-27/10/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
28/10/2018-3/11/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
4/11/2018-10/11/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
11/11/2018-17/11/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
18/11/2018-24/11/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
25/11/2018-1/12/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
2/12/2018-8/12/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
9/12/2018-15/12/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
16/12/2018-22/12/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
23/12/2018-29/12/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
1ΣΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
2ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
3ΔΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
4ΤΡΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
5ΤΕΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
6ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
7ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
8ΣΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
9ΚΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
10ΔΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
11ΤΡΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
12ΤΕΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
13ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
14ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
15ΣΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
16ΚΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
17ΔΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
18ΤΡΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
19ΤΕΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
20ΠΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
21ΠΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
22ΣΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
23ΚΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
24ΔΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
25ΤΡΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
26ΤΕΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
27ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
28ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
29ΣΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
30ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ Φ.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΕΡΙΟΧΗΩΡΑΡΙΟ
1ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ     09:00-14:30
2ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΑΓ. ΜΗΝΑΚΑΤΑΧΑΣΣΑΒΒΑΤΟ     09:00-14:00
3ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ     08:30-14:30
4ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΝΘΙΑΔΙΟΝΔΙΟΝΣΑΒΒΑΤΟ    10:00-15:00
5ΒΟΥΖΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 56ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣΣΑΒΒΑΤΟ    09:00-23:00
6ΒΡΑΔΕΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣΣΑΒΒΑΤΟ    09:30-14:30
7ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ    08:30-14:30
8ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΠ. ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΓΑΝΟΧΩΡΑΣΓΑΝΟΧΩΡΑΣΑΒΒΑΤΟ   11:00-14:00
9ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑΖΑΛΟΓΓΟΥ 7ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:30
10ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΒ.ΣΟΦΙΑΣ 22ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         9:00-14:30 & 18:00-21:00   ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30-14:30 
11ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ    09:00-14:30
12ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΠ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΠ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΣΑΒΒΑΤΟ    09:00-14:00
13ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣΝ. ΔΙΚΑ & 19ης ΜΑΪΟΥΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:30
14ΖΑΝΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:30-14:30
15ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 66ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:30
16ΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:30
17ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΒΟΤΣΗ 3ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-15:00
18ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΙ. ΜΕΤΑΞΑ 21ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-23:30
19ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΕΙΡΗΝΗΣ 48ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:00
20ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗΣ 6ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
21ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΣ 6ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
22ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 9ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
23ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-14:00          ΔΕΥΤΕΡΑ &ΤΕΤΑΡΤΗ             17:30-20:30
24ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 9ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
25ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΛΩΝΙΑΑΛΩΝΙΑΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:00
26ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΑΛΩΝΙΑΑΛΩΝΙΑΣΑΒΒΑΤΟ  10:00-14:00
27ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26ΡΗΤΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ  08:30-14:00
28ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 29ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:00
29ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΕΞΟΧΗΕΞΟΧΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-13:00
30ΚΑΡΑΤΕΛΙΔΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΗΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 53ΣΒΟΡΩΝΟΣΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-15:00          ΑΠΌ 08-09-2018 ΕΩΣ 22-09-2018 & ΑΠΌ 06-10-2018 ΕΩΣ 20-10-2018
31ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ  ΕΙΡΗΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 1ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:30
32ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΙ. ΜΕΤΑΞΑ 3ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-23:30
33ΚΕΣΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Ν. ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΝ. ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-20:00
34ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 17ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-13:30
35ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 58ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:00
36ΛΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΥΠΡΟΥ 4ΠΑΡΑΛΙΑΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-22:00
37ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΒΑΪΑ-ΑΡΓΥΡΩΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:00
38ΛΑΛΟΥΜΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 29ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣΣΑΒΒΑΤΟ   09:30-14:00
39ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΑ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 30ΑΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-13:30
40ΜΑΛΑΜΟΥ  ΑΡΕΤΗΦΩΤΕΙΝΑΦΩΤΕΙΝΑΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-13:00
41ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
42ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:30-14:30
43ΜΑΡΚΟΒΙΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑΜΕΘΩΝΗΜΕΘΩΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-13:00
44ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΟΓΛΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΣΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & Π.ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:00
45ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 8ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
46ΜΠΕΚΤΑ ΝΟΥΡΑΙ ΚΑΣΙΜΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 19ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:30
47ΜΠΙΝΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 58ΣΒΟΡΩΝΟΣΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30                  για τις ημερομηνίες                         01-09-2018, 15-09-2018,          29-09-2018,  13-10-2018,         27-10-2018
48ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
49ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:00
50ΜΠΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠ. ΚΕΡΑΜΙΔΙ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
51ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:00
52ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΠ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 8ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
53ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΚ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 20ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣΣΑΒΒΑΤΟ                                 09:00-14:00 & 18:00-23:00    ΑΠΌ 1-9-2018 ΕΩΣ 30/9/2018
54ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣΣΑΒΒΑΤΟ                                 09:00-14:00 & 17:30-23:00
55ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 58ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
56ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:30
57ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:30
58ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑΟΛΥΜΠΟΥ 59ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙΣΑΒΒΑΤΟ                                 09:00-15:00 & 16:00-24:00
59ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΑΓ. ΜΗΝΑ & ΠΛ.ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΑΡΙΤΣΑΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:30
60ΠΑΣΧΑΛΗ  ΕΥΤΥΧΙΑΑΓ. ΜΗΝΑ & ΠΛ.ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΚΑΡΙΤΣΑΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:30
61ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠ.ΜΑΚ. ΚΙΤΡΟΥΣ 45Α & ΑΛ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΩΝΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:30
62ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΓ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
63ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:00
64ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:30
65ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:00
66ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 45ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
67ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΦΕΝΔΑΜΗΣΦΕΝΔΑΜΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:00
68ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ & ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΓΩΝΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:30
69ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:30
70ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:30
71ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50ΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
72ΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50ΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
73ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
74ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
75ΤΑΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΟΥΚΟΣΚΟΥΚΟΣΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-14:00
76ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛΑΦΟΣΕΛΑΦΟΣΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
77ΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:00
78ΤΟΛΙΟΣ  ΞΕΝΟΦΩΝΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 10ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
79ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
80ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 4ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-13:00
81ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 4ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-13:00
82ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
83ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΝ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:00-14:30
84ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-13:30
85ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣΚΟΤΙΝΑΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:30
86ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΒΟΡΩΝΟΥ & ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ ΓΩΝΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:30-14:00
87ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ  ΕΛΕΝΗΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΑΒΒΑΤΟ   09:30-14:00
88ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
89ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗΘ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
90ΧΑΪΛΑΤΖΙΔΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑΝΙΚΗΣ 6ΠΑΡΑΛΙΑΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-22:00
91ΧΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
92ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΤ.ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 102ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
93ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 47ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:30
94ΧΑΤΖΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 & 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:00
95ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 & 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΑΛΛΙΘΕΑΣΑΒΒΑΤΟ   08:30-14:00
96ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑΣΝ. ΕΦΕΣΣΟΣΝΕΑ ΕΦΕΣΣΟΣΣΑΒΒΑΤΟ   09:00-14:00
97ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΓΩΝΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ  08:30-14:30
98ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΓΩΝΙΑΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΒΒΑΤΟ   09:30-14:30
99ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΕΒΑΣΤΗΣΕΒΑΣΤΗΣΑΒΒΑΤΟ   10:00-13:00