Κατηγορία: Uncategorized

Αύγουστος 21, 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, για τις τρείς νέες κατηγορίες συμβάσεων, Υγειονομικών Υλικών, Σκευασμάτων Διαιτητικών Τροφίμων και Ακουστικών, Ορθοπεδικών και Αναπνευστικών και σταδιακά για όλες τις κατηγορίες,  στο εξής, κατά την ολοκλήρωση του Διοικητικού ελέγχου από την Περιφερειακή Διεύθυνση, αυτόματα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email), στην διεύθυνση (emailaccount ), που έχει καταχωρηθεί από τον πάροχο κάθε Εγκατάστασης, στο eΔΑΠΥ (Στοιχεία Επικοινωνίας),  όπου ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, κάθε υποβολής. Συγκεκριμένα:

α) για τις περιπτώσεις χωρίς περικοπή, για τον μήνα/έτος υποβολής, τον αριθμό υποβολήςκαι την υποχρέωση να προσκομίσει  άμεσα για ποσό άνω των 1.500€ φορολογική ενημερότητα και για ποσό δαπάνης άνω των 3.000€ και ασφαλιστική ενημερότητα, στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ και

β) για τις περιπτώσεις με περικοπή, για τον μήνα/έτος υποβολής, τον αριθμό υποβολής, το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης καιτην υποχρέωση να προσκομίσει  άμεσατο πιστωτικό τιμολόγιο και για ποσό δαπάνης άνω των 1.500€ φορολογική ενημερότητα και για ποσό άνω των 3.000€ και ασφαλιστική ενημερότητα, στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ. Επίσης ενημερώνεται για το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών εργασίμων ημερών. Για κάθε επιπλέον ενημέρωση, ο πάροχος χρειάζεται να συνδεθεί στο eΔΑΠΥ, προκειμένου, μέσω της Πορείας Εκκαθάρισης, να πληροφορηθεί σχετικά, με την ανάλυση των περικοπών, κατά περίπτωση δείγματος και την ανάλυση των ποσών ανά ΦΠΑ, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου.

γ) για τις περιπτώσεις,εκτός των (α) και (β), που απαιτείται (μετά από ενημέρωση μέσω της εφαρμογής eΔΑΠΥ) η φυσική παρουσία του παρόχου στην αρμόδια ΠΕ.ΔΙ., με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου.

Συνεπώς, παρακαλούμε, για τη συνεργασία σας, μέσω της καθημερινής παρακολούθηση των emails σας και του eΔΑΠΥ, προκειμένου να προχωρά απρόσκοπτα η οικονομική τακτοποίηση των υποβολών σας.

Posted in Uncategorized by
Αύγουστος 8, 2017
Αθήνα 7/8/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 2907
ΝΠΔΔ

 

                                                                                                                                               ΠΡΟΣ

 

  Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

 

                                                                                                                                               κύριο Σωτήριο Μπερσίμη

 

 

 

Θέμα: Πληρωμές, Περικοπές, Σύμβαση

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 

Στις  επαφές που είχαμε μαζί σας,  ως εκπρόσωποι του ΔΣ του ΠΦΣ ή και μεμονωμένων Φαρμακευτικών  Συλλόγων, σας επισημάναμε εντόνως την αγωνία όλων των συναδέλφων μας φαρμακοποιών ανά την Ελλάδα για το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων των πληρωμών μας, για τις  άδικες περικοπές, καθώς  και για την ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων άρθρων της σύμβασης, καθώς  κατά την εφαρμογή τους  απεδείχθη ότι, ήταν λανθασμένη επιλογή.

Αναγνωρίζοντας στον μεγαλύτερο  βαθμό τις δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα, που έχουν  σήμερα   τα φαρμακεία, δεσμευτήκατε για την αποπληρωμή  εντός του Αυγούστου των τριών πρώτων μηνών των αναλωσίμων και  των δαπανών των φαρμάκων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, καθώς επίσης ότι  στη συνέχεια,  τα μεν αναλώσιμα θα εξοφλούνται εντός των συμβατικών χρονικών ορίων και τα φάρμακα στο τέλος κάθε μήνα,   με ισχύ των  δεσμεύσεων αυτών έως τουλάχιστον  31/12/2017.

Στην πράξη όμως προκύπτει επιτακτική η ανάγκη, συγχρόνως  με αυτές τις ρυθμίσεις στις πληρωμές μας, ο Οργανισμός σας άμεσα να προχωρήσει:

 

–     Στην εισαγωγή φίλτρων και περιορισμού (κόφτη), εντός του ηλεκτρονικού συστήματος εκτέλεσης των γνωματεύσεων, στις τιμές, στις ποσότητες, στη νόσο, στις συμμετοχές κλπ., τόσο κατά την έκδοσή τους όσο και κατά την εκτέλεση αυτών, ώστε να μην έχουμε τα σημερινά φαινόμενα εκτροπής από την κανονικότητα .

 

–     Στην άμεση διασύνδεση της εφαρμογής με τα προγράμματα των φαρμακείων.

 

–     Στην ταχύτατη εξέταση του θέματος των ενστάσεων του μηνός Ιανουαρίου, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη για την ολοκλήρωση της  εξόφλησης του.

 

–     Στην επίλυση του ζητήματος των 350 φαρμακείων για τα οποία πρέπει κατεπειγόντως να εξευρεθεί τρόπος, προκειμένου να αποσταλούν  τα ψηφιοποιημένα αρχεία στις ΠΕ.ΔΙ. και στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν.

 

–     Στηνεπίλυση επίσης του ζητήματος των 194 φαρμακείων με προβλήματα στην πρωτοκόλληση.

 

–     Στην καθιέρωση ειδικών τιμών για ορισμένα προϊόντα ειδικών προδιαγραφών, όπως βελονάκια συγκεκριμένων εταιριών και προϊόντα διατροφής, στα οποία οι χονδρικές τιμές που εμείς αγοράζουμε είναι μεγαλύτερες από τις τιμές που ο Οργανισμός σας αποζημιώνει. Λόγου χάρη  βελονάκια BD με αγορά από 9,80 ευρώ έως 11,00 ευρώ, η τιμή αποζημίωσης είναι  με 9,18 ευρώ, επίσης βρεφικό γάλα NEOCATE, βρεφικό γάλα NUTRILON pepti 1 κ.α.

 

Είναι αδιανόητο τα φαρμακεία να διαθέτουν  τα προϊόντα αυτά με ζημία και  είναι άμεση προτεραιότητα  είτε να αναπροσαρμοστούν οι  τιμές αποζημίωσης, ώστε να υπάρχει ένα ικανό μεικτό ποσοστό κέρδους για το φαρμακείο, είτε να ενημερώσετε τους ασφαλισμένους σας ότι δυστυχώς για ορισμένα προϊόντα θα καταβάλουν την διαφορά της τιμής, εισάγοντας τη λογική της ασφαλιστικής τιμής όπως και στα φάρμακα.

 

Επίσης,  το ΔΣ του ΠΦΣ συζήτησε επισταμένως και έκρινε ομόφωνα ότι εάν η  εφαρμογή της διαδικασίας αυτής του τρόπου ελέγχου και της εξόφλησης των αναλωσίμων εφαρμοστεί και στις 6.500.000 συνταγές ανά μήνα των φαρμάκων από 1/1/2018,  θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα  με την καθυστέρηση των πληρωμών μας πέραν των 60 ημερών.

 

Ζήτημα το οποίο ως προς την διαδικασία του πρέπει να επιλυθεί εγκαίρως και με τρόπο που να διασφαλίζει την πληρωμή και του τελευταίου φαρμακοποιού, εντός του συμβατικού πλαισίου των 60 ημερών.

Σε κάθε περίπτωση σας κάνουμε γνωστό ότι δεν θα δεχτούμε μια παρόμοια κατάσταση και στα φάρμακα, όπως αυτή που σήμερα βιώνουμε με τα αναλώσιμα.

 

Προς τούτο υποστηρίζουμε την άποψη ότι όταν και εάν προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, αφού  εξασφαλίσετε τις παραπάνω παραμέτρους , αρμόδια για τον έλεγχο θα πρέπει να είναι Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού σας και όχι οι ΠΕ. ΔΙ., λόγω της γνώσης και της κατάρτισης  του προσωπικού αυτού που υπηρετεί στην Κεντρική υπηρεσία, αλλά και της άμεσης επίλυσης τυχόν ζητημάτων που ήθελε προκύψουν, κατά την διαδικασία του ελέγχου.

 

Τέλος, αφού σας επισημάνουμε και πάλι για την ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων άρθρων της σύμβασης, για τα οποία η πράξη  απέδειξε ότι ήταν λανθασμένη  επιλογή, σε σημείο μάλιστα που να αδικούνται τα φαρμακεία σε πολλά σημεία, παρακαλούμε για την ευλαβική τήρηση του ΠΔ 121/08  αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου των γνωματεύσεων και τον επιμερισμό των ευθυνών αναλόγως στους γιατρούς, φαρμακοποιούς, ελεγκτές  αλλά και  στον ασφαλιστικό οργανισμό.

Ευελπιστούμε ότι θα εκτιμήσετε τις προτάσεις μας και θα προχωρήσετε  άμεσα σε αλλαγές και βελτιώσεις.

 

Κύριε πρόεδρε,

Παρά την συνεχώς αυξανόμενη  οικονομική δυσχέρεια του κλάδου μας  και τις πολύ μικρές  πλέον αντοχές  των φαρμακείων μας,  ο φαρμακευτικός κόσμος στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθειά σας  να εξυγιάνετε τη διακίνηση και  την κατανάλωση των ιατροτεχνολογικών και αναλωσίμων προϊόντων, με την εφαρμογή των νέων μοναδικών κωδικών, προκειμένου να αποτραπεί η προκλητή ζήτηση και η αλόγιστη  χρήση τους.

 

Αναγνωρίζουμε και συμβάλλουμε στην προσπάθειά σας για εκσυγχρονισμό, εξυγίανση και εξορθολογισμό των δαπανών.

Ζητούμε, το ίδιο να πράξετε σαν Οργανισμός, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του κλάδου μας στην κοινωνία, ο οποίος με τον αριθμό και την διασπορά των φαρμακείων σε όλη την επικράτεια, αποτελεί εγγύηση και πυλώνα εξορθολογισμού και εξυγίανσης των δαπανών του οργανισμού, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και του Δημοσίου Συμφέροντος.

 

 

 

Με Τιμή

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

Θεοδοσιάδης Κυριάκος                                                                    Ζήκας Σεραφείμ

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized by
Αύγουστος 4, 2017

Ξεκινησε η συλλογη των πιστωτικων τιμολογιων και υπευθυνων δηλωσεων των φαρμακοποιων για τις ληξιπροθεσμες οφειλες του ΕΟΠΥΥ. Οι φαρμακοποιοι πρεπει να υπογραψουν τις δηλωσεις, αναλογα με την καθε περιπτωση,οπως και να κοψουν πιστωτικο τιμολογιο 3,5% επι του ποσου που θα πληρωθουν.Οι δηλωσεις και τα πιστωτικα θα κατατεθουν στον Συλλογο για περαιτερω ενεργειες.

 

Παρακατω θα βρειτε τους αριθμους και ημερομηνια  των τιμολογιων ανα φαρμακειο χωρις ποσα για ενημερωση σας

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ                                 Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Φ.Σ                   ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΟ            Α.Φ.Μ.                                          ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                  ΗΜΕΡ.ΤΙΜ. ΑΡ.ΤΙΜ.

 

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΤΑΑ_ΤΑΣ 015271202 200521048 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 20/11/2012 53
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 997765413 2010000162 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 177
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 997765413 2010000162 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 5/4/2012 199
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 999048630 2008000174 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ και ΣΙΑ Ο.Ε. 13/2/2012 363
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 043214247 200526492 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ 2/1/2012 1569
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 043214247 200526492 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ 14/3/2012 1982
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 024998204 200522606 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 30/4/2012 474
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 024998204 200522606 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 17/1/2012 463
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 153050192 2009000569 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΙΑ 31/12/2011 128
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 153050192 2009000569 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΙΑ 11/6/2012 136
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 099606637 2008000099 ΒΡΑΔΕΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/5/2012 46
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999048954 2008000419 ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 184
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 029366828 200523695 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 31/12/2011 757
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 043730635 200526692 ΓΚΑΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 30/11/2012 1061
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 043730635 200526692 ΓΚΑΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 14/11/2011 1028
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 043730635 200526692 ΓΚΑΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 22/2/2012 1042
ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΙΚΟΣ_ΝΑΥΤΟΥ 043730635 200526692 ΓΚΑΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ 31/1/2012 1040
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 043731110 200526693 ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/4/2012 302
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 028649185 200523499 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19/4/2012 653
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 028649185 200523499 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 31/12/2011 648
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 015964497 200521160 ΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛ.ΙΩΑΝΝΗΣ 31/12/2011 595
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 029314727 200523681 ΔΑΡΙΒΑ ΠΑΣΧ. ΜΑΡΙΑ 30/4/2012 315
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 030980844 2008000285 ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31/7/2012 256
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 030980844 2008000285 ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15/11/2012 262
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 030980844 2008000285 ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31/1/2012 249
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 030980844 2008000285 ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31/1/2011 184
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 030980844 2008000285 ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31/10/2011 234
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 030980844 2008000285 ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28/2/2011 190
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 030980844 2008000285 ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30/4/2011 204
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 030980844 2008000285 ΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 31/3/2011 197
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998065260 2009000076 ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 30/4/2012 146
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998065260 2009000076 ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 132
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 016040620 200521171 ΖΑΝΝΑΣ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7/6/2012 1000
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 016040620 200521171 ΖΑΝΝΑΣ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3/7/2012 1001
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 016040620 200521171 ΖΑΝΝΑΣ Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 31/12/2011 988
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 028649542 200523500 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13/2/2011 569
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 028649542 200523500 ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 31/12/2010 448
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 046957350 200527764 ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31/12/2011 695
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 045143842 200527159 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 29/2/2012 92
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 045143842 200527159 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 31/10/2011 67
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 028648791 200523498 ΚΟΥΚΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18/1/2013 703
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 028648791 200523498 ΚΟΥΚΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12/1/2012 684
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 002074198 200520085 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 31/12/2010 450
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 002074198 200520085 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 26/1/2012 503
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 037406880 200524457 ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ Β. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 31/1/2012 345
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 037406880 200524457 ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ Β. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 30/4/2012 357
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 998955335 2007000050 ΛΑΠΠΑ ΑΙΚ. καιΣΙΑ Ο.Ε. 4/2/2012 28
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998955335 2007000050 ΛΑΠΠΑ ΑΙΚ. καιΣΙΑ Ο.Ε. 4/2/2012 29
ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΙΚΟΣ_ΝΑΥΤΟΥ 998955335 2007000050 ΛΑΠΠΑ ΑΙΚ. καιΣΙΑ Ο.Ε. 22/11/2011 16
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 028952776 200523569 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 18/1/2012 209
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 998304354 2009000200 ΜΑΛΑΜΟΥ Α. ΑΡΕΤΗ καιΣΙΑ Ο.Ε. 21/1/2013 191
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998304354 2009000200 ΜΑΛΑΜΟΥ Α. ΑΡΕΤΗ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 165
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 016073686 200521178 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30/4/2012 129
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 999048259 2007000465 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ καιΣΙΑ Ο.Ε. 16/2/2012 251
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999048259 2007000465 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 243
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 999047005 2011000655 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΑΙΚ. και ΣΙΑ ΟΕ 6/2/2012 479
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 153070443 2010000145 ΜΙΧΕΛ – ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΠΙΓ. 30/9/2011 135
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 153070443 2010000145 ΜΙΧΕΛ – ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΠΙΓ. 30/4/2011 86
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 153070443 2010000145 ΜΙΧΕΛ – ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΠΙΓ. 31/5/2011 101
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 153070443 2010000145 ΜΙΧΕΛ – ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΠΙΓ. 31/8/2011 127
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 153070443 2010000145 ΜΙΧΕΛ – ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΠΙΓ. 31/12/2010 63
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 153070443 2010000145 ΜΙΧΕΛ – ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ -ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΖΠΙΓ. 30/7/2011 117
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 020196695 200521658 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 5/1/2012 465
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 020196695 200521658 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/2/2012 170
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 020196695 200521658 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/8/2011 428
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 020196695 200521658 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/12/2014 6
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 015197716 200521035 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ 9/1/2012 1093
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 102075438 200530105 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 31/12/2010 433
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 051337500 200528124 ΜΠΕΚΤΑ Κ. ΝΟΥΡΑΙ 31/10/2012 504
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 051337500 200528124 ΜΠΕΚΤΑ Κ. ΝΟΥΡΑΙ 4/1/2012 487
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 024247513 200522443 ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/2/2012 559
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 024247513 200522443 ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/12/2011 558
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 054382906 200528246 ΜΠΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31/12/2011 634
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 054382906 200528246 ΜΠΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31/10/2011 618
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 054382906 200528246 ΜΠΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29/2/2012 644
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 054382906 200528246 ΜΠΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31/1/2012 640
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 998066612 2010000398 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/1/2012 184
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998066612 2010000398 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/3/2012 193
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998066612 2010000398 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/1/2012 185
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998066612 2010000398 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 176
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 044729007 200527031 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Γ. ΑΝΕΣΤΗΣ 30/6/2010 2414
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 044729007 200527031 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Γ. ΑΝΕΣΤΗΣ 30/9/2010 2455
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 114100720 2010000350 ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1/9/2011 84
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 049296862 2011000492 ΝΤΟΡΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΑ 28/2/2012 31
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 049296862 2011000492 ΝΤΟΡΑ Ι. ΔΗΜΗΤΡΑ 31/12/2011 25
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 002073417 200520084 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. ΗΛΙΑΣ 11/2/2012 689
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 002073417 200520084 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. ΗΛΙΑΣ 17/1/2012 686
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998302545 2008000109 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.-ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ Α Ο.Ε. 31/3/2012 328
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998302545 2008000109 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.-ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ Α Ο.Ε. 31/12/2011 318
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 028950840 200523566 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 31/12/2010 666
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 028950840 200523566 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 31/10/2012 749
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 028949305 200523565 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 30/12/2011 1152
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 015271202 200521048 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 30/10/2012 47
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 015271202 200521048 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 15/10/2010 199
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 015271202 200521048 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2/11/2011 19
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 015271202 200521048 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 31/12/2010 220
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 021019990 200521776 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 12/1/2013 Α105
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 021019990 200521776 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ 22/3/2012 83
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 021230119 200521813 ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31/12/2011 429
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 045266830 200527189 ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30/4/2012 1086
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 045266830 200527189 ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31/10/2011 1065
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 017150160 200521326 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/6/2012 366
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 017150160 200521326 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/3/2012 357
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 017150160 200521326 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΕΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/2/2012 347
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999824216 2006020902 Σ.Φ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ-ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΜκαιΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ  Ο.Ε. 11/1/2012 840
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999824216 2006020902 Σ.Φ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ-ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ ΜκαιΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ  Ο.Ε. 27/2/2012 844
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999047171 2012000066 Σ.Φ. ΕΞΑΡΧΟΥ – ΖΙΩΓΑ Α. και ΖΙΩΓΑ Δ. ΟΕ 10/1/2012 508
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 800354977 2011000707 Σ.Φ. ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ Α. – ΜΑΥΡΙΔΗΣ Σ. ΟΕ 25/6/2012 11
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 998954180 2006020411 Σ.Φ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ  ΠΑΣΧΑΛΗ  ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΕ 29/10/2012 347
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 998954180 2006020411 Σ.Φ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ  ΠΑΣΧΑΛΗ  ΕΥΤΥΧΙΑ ΟΕ 29/10/2012 348
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 082215609 200529165 Σ.Φ. ΠΑΥΛΟΥ Π. και ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ Ν.ΟΕ 31/12/2010 178
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 010291630 200520572 ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 9/1/2012 872
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 022102629 200522025 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30/4/2010 829
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 022102629 200522025 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31/12/2010 876
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 022102629 200522025 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/7/2012 961
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 022102629 200522025 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5/7/2012 962
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 022102629 200522025 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19/10/2012 970
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΑΣ 998065338 2009000068 ΣΙΑΜΑΤΡΑ – ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ και ΣΙΑ ΟΕ 10/1/2013 97
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998065338 2009000068 ΣΙΑΜΑΤΡΑ – ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ και ΣΙΑ ΟΕ 15/5/2012 73
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998065338 2009000068 ΣΙΑΜΑΤΡΑ – ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ και ΣΙΑ ΟΕ 3/1/2012 57
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 081537152 200528969 ΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 773
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 081537152 200528969 ΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2010 681
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 081537152 200528969 ΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 11/2/2011 690
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 014023257 200520883 ΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡ. ΛΑΖΑΡΟΣ 10/1/2012 185
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 028951638 200523568 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7/3/2012 46
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 028951638 200523568 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31/10/2011 37
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 028951638 200523568 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10/1/2012 42
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 999047054 2006020620 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 30/12/2011 515
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999047054 2006020620 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 30/12/2011 518
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999047054 2006020620 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 18/4/2012 532
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998065523 2009000250 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛ. καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 181
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 015517490 200521083 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 29/1/2013 982
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 015517490 200521083 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 9/2/2012 964
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 015517490 200521083 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 15/2/2012 965
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΑΣ 999046113 200530523 ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ΣΙΑ Ο.Ε. 31/3/2012 683
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999046113 200530523 ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 671
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 999046113 200530523 ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και ΣΙΑ Ο.Ε. 31/3/2012 684
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 046744368 200527687 ΤΖΑΓΚΑ ΚΩΝ.ΕΛΕΝΗ 6/2/2012 357
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998065375 2009000081 ΤΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ καιΣΙΑ Ο.Ε. 3/1/2012 173
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998065375 2009000081 ΤΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ καιΣΙΑ Ο.Ε. 8/2/2012 179
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 148957430 2011000680 ΤΟΛΙΟΣ ΑΠ. ΞΕΝΟΦΩΝ 2/7/2012 26
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 043627299 200526643 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7/2/2012 1413
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 043627299 200526643 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4/4/2012 1421
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 043627299 200526643 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4/1/2012 1405
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998304772 2009000568 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 12/1/2012 154
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 046274305 200527500 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝ. ΕΛΕΝΗ 31/3/2012 33
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 046274305 200527500 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝ. ΕΛΕΝΗ 31/12/2011 23
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 018399842 200521488 ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15/2/2012 26
ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΤΑΑ_ΤΣΜΕΔΕ 018399842 200521488 ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30/9/2012 42
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 018399842 200521488 ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 15/2/2012 28
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998304201 2009000310 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ καιΣΙΑ Ο.Ε. 13/10/2011 153
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 141133781 2006020832 ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ 13/2/2012 374
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 040810316 200525400 ΦΩΤΙΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31/12/2011 2013
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 126732879 2006020807 ΧΑΪΛΑΤΖΙΔΟΥ Κ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 22/2/2012 21
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 998302846 2008000153 ΧΑΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ καιΣΙΑ Ο.Ε. 31/12/2011 407
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 046105466 200527448 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/3/2012 532
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΠ_ΔΕΗ 046105466 200527448 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31/12/2011 527

 

 

Posted in Uncategorized by