Κατηγορία: Uncategorized

Απρίλιος 2, 2021

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Ενημέρωση και αρχικές οδηγίες
μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για την διάθεση
των self-tests ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 μέσω των φαρμακείων μας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά την ανακοίνωση της Κυβέρνησης για την δωρεάν διάθεση των self-tests
μέσω των φαρμακείων μας, ζητήθηκε από τον ΠΦΣ και για το λόγο αυτό ξεκίνησε
ένας μαραθώνιος τηλεδιασκέψεων και διαδοχικών συναντήσεων με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό κ.
Σκέρτσο, την Πρόεδρο της ΗΔΙΚΑ κ. Νίκη Τζούμα, τον Προέδρο της ΟΣΦΕ κ.
Μπελώνη και τον Γενικό Γραμματέα των Ιδιωτικών Φαρμακαποθηκών κ.
Σκυλακάκη, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και τηλεδιάσκεψη αντιπροσωπείας του ΔΣ του
ΠΦΣ με τον Aναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη. Μέσα από τις
συναντήσεις αυτές θα έπρεπε να επιλυθούν μια σειρά από οργανωτικά και
διαδικαστικά θέματα, όσον αφορά στον εφοδιασμό των φαρμακείων μας, στην
κατανομή των χορηγούμενων tests, στη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών και
παρτίδων, στην ανάπτυξη και στον έλεγχο του πληροφοριακού συστήματος που θα
πιστοποιεί ποιο τεστ έχει παραληφθεί από κάθε ΑΜΚΑ και πότε, όπως και
επιδημιολογικού χαρακτήρα θέματα που είχαν σχέση με την διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας των φαρμακείων μας και την αποφυγή υγειονομικών
κινδύνων για το προσωπικό μας αλλά και για τους πολίτες.
Για το λόγο αυτό τέθηκαν όροι όπως : ηλικιακοί κόφτες, διάθεση των τεστ για
όλα τα μέλη της οικογένειας σε ένα άτομο και μόνο, εύρυθμη παράδοση ικανών
ποσοτήτων στα φαρμακεία κ.α., με μοναδικό σκοπό να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία των φαρμακείων μας, η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη και με την
καταχώρηση των ραντεβού εμβολιασμού Covid-19.
Στις συζητήσεις με τον αναπληρωτή υπουργό κ. Κοντοζαμάνη επιπλέον των
προτάσεων και των προβληματισμών, τέθηκαν τα θέματα που έχουν σχέση με
την απαίτηση για την αναγνώριση των προσπαθειών του φαρμακευτικού κλάδου
που έχει βάλει πλάτη όσο κανένας άλλος υγειονομικός φορέας στην πανδημία και
που έχει πληγεί βαθύτατα από την μνημονιακή περίοδο η οποία προηγήθηκε.
Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση και δέσμευση ότι θα υπάρχει ένα σαφές γραπτό
χρονοδιάγραμμα νομοθετικών ρυθμίσεων επίλυσης των θεσμικών θεμάτων που
απασχολούν τον κλάδο – μεταξύ αυτών και της μείωσης του rebate – καθώς και
έμπρακτη «ικανοποίηση» των Φαρμακοποιών για το ρολό τους κατά την
διάρκεια της πανδημίας και της αδιάκοπης και απρόσκοπτης παροχής
υπηρεσιών υγείας μέσα στον ένα χρόνο που συμπληρώθηκε.
Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω υπογράφηκε ένα ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Υπουργού Υγείας κ. Κοντοζαμάνη και του Προέδρου
του ΠΦΣ κ. Βαλτά.
Επίσης ο Υπουργός έκανε αποδεκτή μέσω νομοθετικής ρύθμισης, όπως ήδη σας
έχει ανακοινωθεί, την αποκλειστική διάθεση των rapid tests από τα φαρμακεία
ανοίγοντας μια τεράστια νέα ύλη για το χώρο μας. Μετά από παρέμβαση του
Προέδρου του ΠΦΣ έγινε αποδεκτή και αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο η αναφορά
ότι θα διενεργούμε και θα καταγράφουμε τα rapid tests ενώ επίσης μετά από
παρέμβασή μας, δεν συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο η διενέργεια των self-tests στα
φαρμακεία, έναντι οποιαδήποτε αμοιβής.
Ήταν ξεκάθαρη η θέση του ΠΦΣ ότι για υγειονομικούς και επιδημιολογικούς
λόγους ότι αδυνατούμε να διενεργούμε τα self-tests και ήταν απαράβατος όρος για
να συμφωνήσουμε στη διάθεσή τους από το χώρο μας.
Το ΔΣ του ΠΦΣ μετά τα ανωτέρω αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία (11
ναι-4 όχι) την διάθεση των self-tests από τα φαρμακεία μας.
Λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας
Η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με την παρουσίαση που μας
έγινε, είναι η εξής:
1. Παραλαβή από το εξωτερικό στα HUBS (κόμβοι διανομής) σύμφωνα με το
πρόγραμμα παραδόσεων των προμηθευτριών εταιρειών, από μία έως δύο
εταιρείες που θα κάνουν το logistics, δηλαδή την διανομή στις
φαρμακαποθήκες.
2. Άμεση προώθηση από τα HUBS στις φαρμακαποθήκες ποσότητας self-tests
ανάλογα με τον αριθμό των υποστηριζόμενων φαρμακείων με σκοπό να
επιτευχθεί μια αρχική κατανομή του συνόλου τους για τις ποσότητες που θα
προμηθεύσουν.
3. Η μεταφορά των self-tests θα γίνεται με μέριμνα των HUBS σε περίπου 110
φαρμακαποθήκες όλης της χώρας.
4. Επειδή δεν γνωρίζουμε την αρχική ποσότητα που θα διανεμηθεί σας
παραθέτουμε το παράδειγμα που μας παρουσίασαν:
Π.Χ. μια αρχική κατανομή προς προμήθεια των εμβολίων, θα μπορούσε να
είναι:
 HUBS 2.500.000 tests
 Φαρμακαποθήκες 4.500.000 tests
 Φαρμακεία 2.500.000 (αρχική χορήγηση 250 ανά φαρμακείο για την
έναρξη διανομής στους πολίτες)
5. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το παράδειγμα, κάθε φαρμακείο θα διαθέτει
250 self-tests, ενώ σε κάθε φαρμακαποθήκη θα υπάρξει ικανή ποσότητα για
αναπλήρωση της ποσότητας που θα διανέμουν τα φαρμακεία.
6. Κάθε φαρμακείο θα δηλώσει 1 μοναδική φαρμακαποθήκη έως τις 5
Απριλίου 2021 , όπως αναφέρει και η επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού
κ. Κοντοζαμάνη, την οποία σας κοινοποιούμε. Οι φαρμακαποθήκες θα
δηλώνουν την ποσότητα των self tests που δίνουν, στην καρτέλα κάθε
φαρμακείου στην κοινή πλατφόρμα. Η αποστολή των self-tests και η
αναπλήρωσή του αρχικού αποθέματος που παρέλαβε κάθε φαρμακείο, θα
πραγματοποιείται με βάση την κατανάλωση που θα εμφανίζεται στην
πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ με μέριμνα των φαρμακαποθηκών. Απαιτείται
καθορισμός ελάχιστου ορίου αποθέματος κάτω από το οποίο θα
ενεργοποιείται αυτόματα από την φαρμακαποθήκη, η διαδικασία για την
συμπλήρωση του αρχικού αποθέματος του κάθε φαρμακείου. Το όριο αυτό
δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον απαιτούμενο χρόνο για
ανεφοδιασμό.
7. Η αναπλήρωση των αποθεμάτων των φαρμακαποθηκών θα πραγματοποιείται
με μέριμνα των HUBS με ποσότητα που θα καθορίζει το Συντονιστικό
Κέντρο ανάλογα με τον αριθμό των υποστηριζόμενων φαρμακείων και τις
καταναλώσεις τους.
Για την λειτουργία της πλατφόρμας καταχώρησης των self tests θα σας
ενημερώσουμε αφού γίνει η τελική παρουσίαση. Απαίτηση μας είναι να είναι
απλή, λειτουργική, να συνδέεται και να συνεργάζεται πλήρως με τα λογισμικά
προγράμματα των φαρμακείων μας .
Συνάδελφοι θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι πρώτες ποσότητες
αναμένονται να φτάσουν στα φαρμακεία μας στα τέλη της επόμενης εβδομάδος σε
μικρότερες ποσότητες (από αυτές που αναφέρονται στο παράδειγμα) και θα
απευθύνονται πιθανόν σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.
Τέλος τονίζουμε ότι θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με
τους Προέδρους των Φαρμακευτικών Συλλόγων για να επιλύονται τα
ενδεχόμενα προβλήματα που θα ανακύπτουν.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο κάλεσμα να συμμετέχουμε στον αγώνα για τον έλεγχο της πανδημίας είπαμε
ναι. Αυτό επιβάλλουν οι επιστημονικές και κοινωνικές αξίες του Κλάδου μας.
Θέσαμε όμως με επιτυχία εισηγήσεις και προϋποθέσεις τόσο για την επιτυχία του
εγχειρήματος όσο και για την απρόσκοπτη λειτουργία των φαρμακείων μας. Η
έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου μας αποτυπώθηκε γραπτά με σαφή και δεσμευτικό
τρόπο από την Πολιτεία

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 9, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                      ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4/3/2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                                                                                                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ:1352

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ : Διοικητή 3ης ΥΠΕ

                                                                                                                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αντιπεριφεριάρχη κ. Μαυρίδου Σοφία

 

Σκοπός της επικοινωνίας μας είναι να σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα που επικρατεί στο Νόμο μας. Όπως σας είναι γνωστό κατά την έξαρση του κορονοϊού τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο ο νόμος Πιερίας επλήγη στο μέγιστο. Οι ιατροί που υπηρετούσαν στα περιφερειακά αγροτικά ιατρεία του νομού μας κλήθηκαν να επανδρώσουν τα κέντρα υγείας και το Γ.Ν. Κατερίνης. Η ενίσχυση του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας  , είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την αποστελέχωση των περιφερειακών ιατρείων από γιατρούς που έτσι κι αλλιώς ήταν ήδη λίγοι με αποτέλεσμα σε κάποια ιατρεία να εμφανίζονται ανά δεκαπενθήμερο.

Από τις πρώτες εβδομάδες  μεγάλος αριθμός ασθενών ,που στην πλειοψηφία πρόκειται για ηλικιωμένους , προκειμένου να καλύψει τις ιατρικές του ανάγκες  αναγκάζεται να μετακινείται στις τοπικές μονάδες υγείας της Κατερίνης ή να απευθύνεται σε ιδιώτες ιατρούς. Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι ποικίλα. Άνθρωποι από χωριά , τρίτης ηλικίας που πολλές φορές έχουν κινητικά προβλήματα , είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους , σε μια περίοδο που οι συγκοινωνίες δεν είναι τακτικές και καθημερινές. Αποτέλεσμα είναι να παρατηρείται συνωστισμός ,τόσο στα μέσα μεταφοράς ,όσο και στα Κέντρα Υγείας που παρά τα μέτρα προστασίας κινδυνεύουν να μετατραπούν σε μονάδες πιθανής διασποράς του ιού.

Ασθενείς που ενίσχυσαν το θεσμό του οικογενειακού ιατρού ξαφνικά πρέπει να  πληρώσουν ιδιώτες καθώς είναι αδύνατο να κλείσουν ραντεβού μαζί του προκειμένου να εξεταστούν , ή να λάβουν συνταγές και παραπεμπτικά .Συνεπώς στερούνται βασικών παροχών υγείας εν αντιθέσει με τους ασθενείς στα αστικά κέντρα. Το πρόβλημα επεκτείνεται και στα φαρμακεία. Σε αρκετές περιπτώσεις αναγκαζόμαστε να καλύψουμε για αρκετές ημέρες τους ασθενείς με δανεικά φάρμακα μέχρι να βρούνε κάποιον τρόπο να τα συνταγογραφήσουν. Αν αυτό δε γίνει εφικτό , καλούνται να αγοράσουν τα φάρμακα τους στο ακέραιο. Παρατηρήθηκαν φαινόμενα ασθενών που  δεν είναι σε θέση να πληρώνουν αυτούσιο το ποσό της φαρμακευτικής τους αγωγής ,και περικόπτουν τα  φάρμακα με δική τους πρωτοβουλία απορρυθμίζοντας της φαρμακοθεραπεία τους και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους.

Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη να επανδρωθούν τα περιφερειακά ιατρεία με τον απαιτούμενο αριθμό ιατρών ώστε να συνεχίσει η απρόσκοπτη , συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία τους. Η περιφέρεια δεν χρειάζεται άλλη απαξίωση. Η περιφέρεια χρειάζεται την προσοχή όλων μας . Η περιφέρεια αξίζει περισσότερα.

Αιτούμαστε λοιπόν την άμεση επιστροφή των αγροτικών ιατρών στα περιφερειακά ιατρεία και την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Η περιφέρεια χρειάζεται αφοσίωση και όχι ταπείνωση. Τα φαρμακεία στήριξαν την περιφέρεια κατά την διάρκεια της πανδημίας  μένοντας ανοιχτά και προσφέροντας φροντίδα υγείας στους κατοίκους της. Είμαστε σίγουροι πως θα δείτε το πρόβλημα και θα δώσετε λύση,  όπως δώσατε και σε άλλους νομούς!

 

Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Ο πρόεδρος                        Ο γενικός γραμματέας

 

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ         ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 18, 2021

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΑΣ έως 31-12-2021

Posted in Uncategorized by