Κατηγορία: Uncategorized

Νοέμβριος 18, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 4644

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Οικονομική ενίσχυση των φαρμακοποιών των οποίων το φαρμακείο
παραμένει υποχρεωτικώς κλειστό λόγω κρούσματος Κορωνοϊού»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. έχει ήδη
αποφασίσει ομοφώνως από την πρώτη φάση της πανδημίας, την επιχορήγηση
φαρμακείων που κλείνουν λόγω του Κορωνοϊού, με το ποσό των δύο χιλιάδων
(2.000,00) Ευρώ ανά άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, κατόπιν προσκομίσεως βεβαιώσεως
της οικείας Περιφέρειας ότι το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικά κλειστό λόγω
διαπιστώσεως κρούσματος Κορωνοϊού στον αδειούχο φαρμακοποιό ή σε υπαλλήλους
του φαρμακείου (υπ’ αριθμόν 14/08.4.2020 απόφαση).
Δεδομένης της ταχείας εξάπλωσης της δεύτερης φάσης της πανδημίας και την
αύξηση των κρουσμάτων Κορωνοϊού σε φαρμακοποιούς και υπαλλήλους φαρμακείου,
στο ανωτέρω πλαίσιο της στήριξης των Συναδέλφων, ο Π.Φ.Σ. θα συνεχίσει να ενισχύει
οικονομικά τους Συναδέλφους με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ ανά άδεια
ιδρύσεως φαρμακείου, των οποίων η λειτουργία του φαρμακείου τους διεκόπη
προσωρινώς για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες και με ανώτερο όριο τις δεκατέσσερις
(14) ημέρες. To ποσό αυτό δίνεται κατ αναλογία των ημερών που το φαρμακείο
παραμένει κλειστό.
Ως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., ο αιτών την
επιχορήγηση φαρμακοποιός θα πρέπει να προσκομίζει υποχρεωτικώς βεβαίωση από την
οικεία Περιφέρεια ότι το φαρμακείο παρέμεινε υποχρεωτικά κλειστό λόγω                                                                                                                                                                         διαπιστώσεως κρούσματος Κορωνοϊού στον αδειούχο φαρμακοποιό ή σε υπαλλήλους
του φαρμακείου κατόπιν σχετικής αποφάσεως της εν λόγω Περιφέρειας.

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 17, 2020

Αθήνα, 17.11.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4619
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
A. Σας αποστέλλουμε :

(1) Το υπ’ αρ. ΔΒ4Γ/Γ55/17/οι. 31126/3.11.2020 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με την
κοινοποίηση των διατάξεων του Νόμου 4737/22.10.2020 αναφορικά με την
διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ,
(2) Την εγκύκλιο του Οργανισμού ΔΒ4Γ/Γ55/19/οικ.32438/16.11.2020 σύμφωνα
με την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που καταγράφηκαν στην
υπ΄αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/7/03.04.2020 εγκύκλιο του.
Επομένως, βάση των ανωτέρων ο δικαιούχος ασθενής και συγγενής α’ και β’
βαθμού του δικαιούχου, ταυτοποιεί την παρουσία του με την επίδειξη της
αστυνομικής του ταυτότητας, υπογράφει την εκτέλεση της συνταγής και
συμπληρώνει τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας (Δεν απαιτείται
αναγραφή ΑΦΜ). Η αναγραφή των δικαιολογητικών ταυτοποίησης
(ταυτότητα, την οποία και επιδεικνύουν και ΑΦΜ) στο φύλλο εκτέλεσης
ή/και στο έντυπο παραλαβής και στην σχετική Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται
μόνο στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο.
Επιπρόσθετα, για τις συνταγές που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές δεν
απαιτείται να φέρουν σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή
Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών
ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.
(Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.).
Σας κοινοποιούμε τις σχετικές εγκυκλίους.
B. Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου , το Υπουργείο
Υγείας απέστειλε νέο έγγραφο προς τις Διοικήσεις των ΥΠΕ , με το οποίο
τους κοινοποιεί την εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας με θέμα
«Συνταγογράφηση αντιβιοτικών φαρμάκων από Ιατρούς ή Οδοντιάτρους»
(αρ. πρωτ. Δ3(α)οικ. 54407/04.09.2020) για τις περιπτώσεις για τις οποίες
επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών.
Παρακαλούμε, για περιπτώσεις οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψη σας και
κατά τις οποίες οι ιατροί Νοσοκομείων εξακολουθούν να εκδίδουν
χειρόγραφες συνταγές αντιβιοτικών και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις
κατηγορίες που έχει ορίσει με την εγκύκλιο του το Υπουργείο Υγείας , να
επικοινωνείτε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε να
καταγράφονται αυτά τα περιστατικά

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/11/Oδηγίες-ΕΟΠΥΥ-σχετικά-με-το-ν.4737.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ME ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ N 4737 2020 20201103_12054179

ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων_16.11.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Συνταγογράφηση Αντιβιοτικών από Ιατρούς ή Οδοντιάτρ…

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 6, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      05/11/2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΒΥΘΙΣΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τ.Κ. 60100

 

Με την ΠΡΑΞΗ 440 του διοικητικού συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη 5
Νοεμβρίου 2020 , ορίστηκε συνεχές υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των
φαρμακείων κατά τη διάρκεια του δεύτερου εθνικού lockdown , με ημέρα
εφαρμογής τη Δευτέρα 9 /11/2020. Το υποχρεωτικό ωράριο είναι το εξής :

ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                                                   8:00 – 16:00

ΥΓ 1 Εφόσον , για λόγους εξασφάλισης της Δημόσιας Υγείας ,κριθεί
αναγκαίο , θα προστεθεί ακόμη ένα εφημερεύον φαρμακείο. Οι συνάδελφοι
που είναι διατεθειμένοι να μπούνε στο πρόγραμμα επιπλέον εφημεριών , θα

κληθούν να το δηλώσουν στο σύλλογο.

ΥΓ 2 Όσον αφορά την ημέρα του Σαββάτου, τα φαρμακεία που δήλωσαν
διευρυμένο ωράριο , δύνανται να παραμείνουν ανοικτά τις ώρες τη
δηλωθείσας διεύρυνσης.
Σε περίπτωση που κάποιο φαρμακείο επιλέξει να παραμείνει κλειστό το
Σάββατο , δεν προβλέπονται κυρώσεις.

Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

Ο πρόεδρος                                                                   Ο γενικός γραμματέας

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                              ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 6, 2020

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ N. ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη 5/11/2020 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Συνεχές υποχρεωτικό ωράριο λειτουργιάς των φαρμακείων κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 08:00-16:00 o Γραμματέας o Πρόεδρος Aj Κουιμτζίδης Ελευθέριος LEA Παχυγιαννάκης Νικόλαος"

Posted in Uncategorized by
Νοέμβριος 5, 2020

Αθήνα, 5/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Οδηγίες που βασίζονται στο σχετικό Πρωτόκολλο Οδηγιών του ΕΟΔΥ και
αφορούν στις περιπτώσεις Διαχείρισης υπόπτου κρούσματος που εμφανίζει

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID -19

1.Κλινικά κριτήρια
Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα :
• επίμονος βήχας
• πυρετός
• δύσπνοια
• αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας
(επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος,
μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια)
2. Επιδημιολογικά κριτήρια
• Στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την
έναρξη συμπτωμάτων

Διαχείριση υπόπτου κρούσματος εργαζόμενου του φαρμακείου
1. Εάν ένας φαρμακοποιός ή άλλος εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 «εκτός του χώρου της οργανικής
μονάδας» δηλαδή εκτός του φαρμακείου όπως περιγράφεται σε αντίστοιχα
πρωτόκολλα, τότε παραμένει στο σπίτι.
2. Εάν ένας φαρμακοποιός ή άλλος εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με
λοίμωξη COVID-19 «εντός της οργανικής μονάδας» δηλαδή εντός του
φαρμακείου ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
α) Φοράει μάσκα, αποχωρεί άμεσα από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο
σπίτι του για ανάρρωση .
β) Γίνεται Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή
από τον ιδιώτη θεράποντα ιατρό) και εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να
γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ.
γ) Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’
οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο
δωμάτιο αποφεύγοντας τις επαφές με τους οικείους του.
δ) Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος ακολουθείται επιμελής
καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε όλες τις επιφάνειες του χώρου όπου

κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από τον
διενεργούντα τον καθαρισμό και την απολύμανση .
ε) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στη μοριακή εξέταση PCR,
ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ ο οποίος διενεργεί την επιδημιολογική διερεύνηση και
ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και
επισκεπτών κλπ) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.
Γίνεται περαιτέρω εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζονται επιπλέον
επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως προσωρινή αναστολή
εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα
24ωρο. Ταυτόχρονα γίνεται ιατρική αξιολόγηση και υποβολή σε μοριακό τεστ
των υπολοίπων εργαζομένων του φαρμακείου.
Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι αρνητικοί μετά τον μοριακό έλεγχο μπορούν να
συνεχίσουν την εργασία τους.
Επίσης διενεργείται και πάλι πολύ καλός αερισμός και σχολαστικότερος
καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου που
κινήθηκε ο εργαζόμενος , με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο
χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά
στ) Οι εργαζόμενοι του φαρμακείου που ευρέθησαν θετικοί στον μοριακό έλεγχο
μπορούν να επιστρέφουν στην εργασία- εφ’ όσον ελέγχονται πλέον αρνητικοί
κατά το μοριακό έλεγχο – και μετά το χρονικό διάστημα που θα καθορίσει ο
ΕΟΔΥ (7-10 ημέρες ).
Τα παραπάνω μέτρα αποσκοπούν στην παροχή των πληροφοριών που χρειάζεται
να γνωρίζει ο φαρμακοποιός για να μπορέσει να διαχειριστεί ένα ενδεχόμενο
περιστατικό στην εργασία του , το οποίο είναι πιθανό να συμβεί κατά την εξέλιξη της
πανδημίας. Παρέχουν μία προσαρμοσμένη και πρακτική προσέγγιση σε αυτά που
έχουν ήδη συμβεί και τη σειρά των βημάτων που έχουν ήδη ακολουθηθεί σε
ανάλογες περιπτώσεις.
Δεν αναιρεί και δεν αντικαθιστά πιθανές οδηγίες που θα δοθούν από τον ΕΟΔΥ
για ένα ενδεχόμενο περιστατικό , μετά από επικοινωνία με τον Οργανισμό , η
οποία σίγουρα πρέπει να γίνει.
Υπενθυμίζουμε την ανάγκη για πιστή τήρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών και
των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχουμε ήδη αποστείλει προς τα φαρμακεία
προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στην πρόληψη της διασποράς του ιού SARS –
CoV –2.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Posted in Uncategorized by