Κατηγορία: Uncategorized

Ιανουάριος 21, 2020

Επειδη καποιοι συναδελφοι ρωτουν για την ημερα της  Μ.Παρασκευης  αν θα ειμαστε ανοικτα , σας ενημερωνουμε οτι συμφωνα με την τροπολογια του Υπουργειου Υγειας  του 5ου/2019   , κατα την  ημερα της Μ.Παρασκευης απαγορευεται να λειτουργουν . Ανοικτα θα ειναι μονο τα εφημερευοντα φαρμακεια του νομου. Η αποφαση της Γ.Σ.  του  Συλλογου δεν ισχυει μονο για την συγκεκριμενη ημερα.

Σας επισυναπτουμε την επιστολη του Π.Φ.Σ.

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 2012

Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.
2. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις περί απαγόρευσης λειτουργίας των
φαρμακείων κατά τις αργίες και ορισμού ανώτατου χρονικού ορίου λειτουργίας των
διευρυμένων φαρμακείων»

Ψηφίστηκε εχθές από την Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Υγείας με τίτλο «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της
Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου», με θέμα: «Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας
Φαρμακείων» με την οποία ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα ωραρίου λειτουργίας των
φαρμακείων, και αναμένεται η δημοσίευσή του Νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Με την ως άνω τροπολογία προβλέφθηκε αφενός μεν απαγόρευση
λειτουργίας των φαρμακείων κατά τις αργίες, αφετέρου δε ανώτατο χρονικό όριο
λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων.
Ως γνωστόν έχουν προηγηθεί το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄
5/17.01.2018) και κατόπιν το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄
140/01.8.2018), με τα οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄
138) και ρυθμίστηκε το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, ως επίσης και οι
εφημερίες και το διευρυμένο ωράριο.
Το πλήρες κείμενο της εν λόγω τροπολογίας έχει ως εξής:
«Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρμακείων

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.1963/1991 (Α’138),
αντικαθίσταται ως εξής: «Τα φαρμακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες
εκάστου έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και
διημερεύσεων: την 25η Μαρτίου, την Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την
15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου,
την Καθαρά Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος, την
ημέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου της πόλης και την ημέρα Απελευθέρωσης της πόλης.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.1963/1991 (Α΄ 138),
αντικαθίσταται ως εξής: «Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακείου, με την σύμφωνη
γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του
φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της
Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984
(Α΄ 153) και εντός του χρονικού πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής
πώλησης, όπως αυτό καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 23 του ν.2224/1994 (Α΄ 112).»
Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα κάτωθι:

. Προβλέπεται σαφής, ρητή και απόλυτη απαγόρευση λειτουργίας των
φαρμακείων (και των διευρυμένων φυσικά) σε όλες τις αναφερόμενες στην
διάταξη αργίες, πλην φυσικά των φαρμακείων που έχουν οριστεί να διημερεύουν
και να διανυκτερεύουν την ημέρα αυτή.

. Τα φαρμακεία δύνανται να επιλέξουν να λειτουργούν καθ’ υπέρβαση
των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου (ήτοι κατ’ ελάχιστον σαράντα ώρες
εβδομαδιαίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και από τις 08:00
έως τις 21:00 εντός της ημέρας, με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη
που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου),
πλην της Κυριακής.

. Εξαιρείται ρητώς η Κυριακή από τις ημέρες που τα φαρμακεία
δύνανται επιλέξουν να λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του
υποχρεωτικού ωραρίου.
Ως γνωστόν, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 και της παρ. 5 του άρθρου 7,
του Β.Δ. 748/1966 καθίσταται απολύτως σαφές ότι ΟΛΑ τα φαρμακεία παραμένουν
υποχρεωτικώς κλειστά την Κυριακή, εκτός των φαρμακείων που εφημερεύουν.

. Η αργία της Κυριακής δεν εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις των παρ.
5 και 6 του άρθρου 22 του Ν. 1483/1984, ήτοι:

i) Η παρ. 5 ορίζει ότι από τις ρυθμίσεις για τα χρονικά όρια λειτουργίας των
φαρμακείων, εξαιρούνται τα φαρμακεία που βρίσκονται στους διεθνείς κρατικούς
αερολιμένες, τα οποία μπορούν να λειτουργούν συνεχώς, χωρίς περιορισμό, όλο το
24ωρο και καθ’ όλο το έτος.
ii) Η παρ. 6 ορίζει ότι τα φαρμακεία των νησιωτικών περιοχών και ιαματικών
λουτροπόλεων δύνανται να λειτουργούν πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, μετά από σχετική απόφαση του οικείου νομάρχη.

. Τα φαρμακεία που επιλέγουν να λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των
χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου, θα λειτουργούν εντός του χρονικού
πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης, όπως αυτό
καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994.
Με το άρθρο 23 του Ν. 2224/1994 καθιερώνεται, σε εθνική κλίμακα, ενιαίο
πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου
καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι 21:00, το Σάββατο μέχρι 20:00 και
την Κυριακή από 11:00 έως 20:00.
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι τα διευρυμένα φαρμακεία επουδενί
δύνανται πια να δηλώσουν ότι θα λειτουργήσουν πέραν τις 21:00 τις καθημερινές
ημέρες, και πέραν τις 20.00 το Σάββατο, όπως ίσχυε με το προγενέστερο καθεστώς.
Σε περίπτωση δε λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των προβλεπόμενων χρονικών
ορίων, κατά παράλειψη της δήλωσης ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών
ορίων αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ με απόφαση του
κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη.
. Μετά την 21:00 τις καθημερινές ημέρες και μετά την 20:00 το Σάββατο,
και μέχρι την 08:00 την επόμενη ημέρα, λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τα
φαρμακεία που έχουν οριστεί να διανυκτερεύουν.
Ουδέν άλλο φαρμακείο.
. Παραμένει ο άστοχος και εσφαλμένος όρος «νόμιμος εκπρόσωπος του
φαρμακείου», ο οποίος προφανέστατα εντάσσεται στη λογική «απελευθέρωσης» του
ιδιοκτησιακού των φαρμακείων, ως προβλέπεται στο υπ’ αριθμόν 64/2018 Π.Δ., με το
οποίο παρέχεται στους ιδιώτες η δυνατότητα να είναι εκείνοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι
της επιχείρησης φαρμακείου, και ουχί ο αδειούχος φαρμακοποιός.
. Τα περί λειτουργίας των φαρμακείων ρυθμίζονται από τις διατάξεις της
Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. Η Φαρμακευτική Νομοθεσία ανήκει στο Διοικητικό
Δίκαιο, καθώς οι διατάξεις αυτές έχουν ως πρωταρχικό και αποκλειστικό σκοπό την

προστασία της Δημόσιας Υγείας, είναι δε οι διατάξεις αυτές κανόνες Δημοσίας
Τάξεως και κατά συνέπεια εφαρμόζονται αναγκαστικώς επί όλων των ατόμων, τα
οποία περιλαμβάνει το αντικείμενο αυτών. Έτσι, η εφαρμογή των διατάξεων της
Φαρμακευτικής Νομοθεσίας είναι κατά κανόνα στενά ερμηνευόμενες,
αποκλειομένης της διασταλτικής ερμηνείας και της κατ’ αναλογίαν εφαρμογής.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση
Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος
Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by
Ιανουάριος 13, 2020

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

Οι συνταγές Αναλωσίμων ,   ΤΥΠΕΤ και  ΕΔΟΕΑΠ , αποστέλλονται στον σύλλογο  από τις 1 έως και τις 10 κάθε μήνα , οι εκπρόθεσμοι φάκελοι θα επιστρέφονται.

  • Στους φακέλους των Αναλωσίμων θα πρέπει να υπάρχει και ένα  αντίγραφο του τιμολογίου , εκτός φακέλου.
  • Στους φακέλους ΤΥΠΕΤ και  ΕΔΟΕΑΠ      αντίγραφο τιμολογίου και αντίγραφο  της συγκεντρωτικής κατάστασης , εκτός φακέλου.

 

  1. Οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου  που συγκεντρώνονται κάθε δίμηνο από τον σύλλογο ,   παραλαμβάνονται  από   την  Διεύθυνσης Υγείας   βάσει νόμου τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου ,εγκρίνονται  και αναρτώνται στην  Διαύγεια.  Για αυτό τον λόγο  θα πρέπει να τηρείται η  προκαθορισμένη  ημερομηνία . Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές από τον Σύλλογο και την Αρμόδια Περιφέρεια.

 

Από τον Συλλογο

 

Posted in Uncategorized by
Δεκέμβριος 30, 2019

 

Σας υπενθυμίζουμε τι πρέπει να κάνουμε τωρα που τελειώνει η χρονιά και αρχίζει η καινούργια

Πιστωτικά Τιμολόγια για το rebate- Περικοπές

Όπως ενημερωθήκαμε από την ΚΜΕΣ μέχρι αύριο 31.12 θα έχουν αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ οι βεβαιώσεις που αφορούν στις παρακρατήσεις του rebate καθώς και των πιθανών περικοπών για το έτος 2019 .
Κάθε φαρμακείο θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία μέχρι  31.12.2019  Στην πύλη της ΚΜΕΣ θα υπάρχει και εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότητα  έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου σε προσυμπληρωμένη φόρμα.
Στην βεβαίωση θα υπάρχει ανάλυση των ποσών της παρακράτησης ανά κατηγορία  ΦΠΑ. Το πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα παραστατικά  εκτός  του φακελου υποβολής που αφορά στο μήνα Δεκέμβριο του 2019.

Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει μέχρι αύριο 31.12.2019 να γίνει απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του ν. 3459/2006 που διαθέτουν τα  φαρμακεία. Βάσει της νομοθεσίας οι καταστάσεις απογραφής των φαρμακείων θα πρέπει να  υποβληθούν στις τοπικές Διευθύνσεις Υγείας μέχρι 15.1.2020.  Στις καταστάσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία του Φαρμακείου , τα αποθέματα των φαρμάκων του ν. 3459/2006 την 31.12.2019 και τέλος η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία και να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του Φαρμακείου.

Η κατάσταση του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Από αυτές το ένα  διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία και το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο  και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται στο Φαρμακείο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να υποβληθεί και Κατάσταση Ναρκωτικών του  Κρατικού Μονοπωλίου στις τοπικές διευθύνσεις υγείας μέχρι 15.1.2020.

Συνταγές  ΤΥΠΕΤ και ΕΔΟΕΑΠ

Θα πρέπει μέχρι τις 10/01/2020 να στείλετε στην γραμματεία του  Συλλόγου τους φακέλους με την υποβολή των συνταγών των ταμείων ΤΥΠΕΤ και ΕΔΟΕΑΠ.

Πρέπει όλες οι συνταγές του 2019 να σταλούν στα ταμεία ,γι’ αυτό στείλτε έστω κι αν έχετε μόνο μια συνταγή.

 

 

Posted in Uncategorized by
Δεκέμβριος 30, 2019

Διαθέσιμη είναι πλέον η 2η ΕΝΟΤΗΤΑ του ολοκληρωμένου «Εκπαιδευτικού  Προγράμματος Πιστοποίησης Φαρμακοποιών σε Θέματα Εμβολιασμού Ενηλικών» που αφορά στον αντιγριπικό εμβολιασμό και στη χορήγηση  αντιτετανικού ορού. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο υλικό που έχει συμπεριληφθεί στην ενότητα, έτσι ώστε να εκπαιδευτείτε και να προετοιμαστείτε για την διαδικασία της Εξέτασης και της Πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθεί το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
Η 2η Ενότητα αποτελεί το πλέον ουσιαστικό τμήμα του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Η μελέτη της είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων: έξι ειδικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικό video για την διαδικασία του εμβολιασμού, τρισδιάστατο μοντέλο βιωματικής εκπαίδευσης για την προσομοίωση της διαδικασίας και ειδική υποενότητα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  (παρόμοιες με αυτές που θα κληθείτε να απαντήσετε κατά την διαδικασία της  Εξέτασης). Στόχος του υλικού και των μεθόδων που έχουν επιλεγεί είναι η  ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη σας στη διαδικασία του εμβολιασμού  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ισχύουσες καλές πρακτικές.

Posted in Uncategorized by
Δεκέμβριος 23, 2019

Χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη κ.Βαρνάβα ,τα μέλη  του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας  τίμησαν την εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας προστάτιδας των φαρμακοποιιών το Σάββατο 21/12/2019 στο παρεκκλήσι της Αγίας στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής όπου τελέσθηκε Εσπερινός και Αρτοκλασία .

Posted in Uncategorized by
Δεκέμβριος 20, 2019

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ   

Περιπτώσεις, για τις οποίες η  συνταγογράφηση  εξακολουθεί να γίνεται όπως και πριν, με χειρόγραφες κόκκινες, μονόγραμμες/δίγραμμες, γιατί το μηχανογραφικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου Ν.4600/2019   είναι:

 

Ασφαλισμένοι φορέων (πχ ΥΠΕΘΑ – ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ , Τράπεζα της Ελλάδος) που δεν έχουν ενταχθεί  στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

  –  Πολίτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν   ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)

Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ

-Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ ναρκωτικά φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).

  – Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία (αφορά για εσωτερική διακίνηση των  σκευασμάτων εντός του νοσοκομείου) ή ιδιωτικά θεραπευτήρια (που προμηθεύονται για τους ασθενείς τα φαρμακευτικά αυτά σκευάσματα από ιδιωτικά φαρμακεία).

   –  Συνταγές που εκδίδονται από κτηνιάτρους

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η συνταγογραφηση πρέπει να είναι ηλεκτρονική.

Posted in Uncategorized by
Δεκέμβριος 17, 2019

Η νεα διευθυνση της εφαρμογης του Ε-ΔΑΠΥ ειναι η παρακατω

https://eservices.eopyy.gov.gr/eDAPYAllMaterial/faces/login.xhtml

https://eservices.eopyy.gov.gr/eDAPYAllMaterial/faces/login.xhtml

Εκει μπορειτε να συνδεθειτε για να εκτελεσετε τις συνταγες αναλωσιμων.

Προσοχη  πρεπει να ξαναβαλετε τους κωδικους εισοδου.

Λειτουργει με τον ιδιο τροπο οπως το παλιο.

Posted in Uncategorized by
Δεκέμβριος 14, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εκδόθηκε χθες το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, που περιλαμβάνει την αναθεώρηση των τιμών 8.057 φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Σημειώνουμε ότι ο νέο Δελτίο Τιμών ισχύει για τα φαρμακεία από 27-1-2020 , για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 18- 12-2019  και για  τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 10-01-2020

Σας επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Δειτε το εγγραφο παρακατω

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/12/Deltio_Anathewrhmenwn_timwn_farmakwn_anthrwpinhs_xrhshs_Dekembriou_2019-13_12_2019.pdf

 

Posted in Uncategorized by
Δεκέμβριος 13, 2019

Αθήνα 13/12/2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την από 13/12/2019 έως 15/12/2019 διακοπή των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΕΟΠΥΥ,
λόγω εργασιών μετάπτωσης, υπενθυμίζεται, ότι η Ημερομηνία Εκτέλεσης γνωματεύσεων, η οποία εισάγεται στο
αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής eΔΑΠΥ Παροχών, είναι η ημερομηνία κατά την οποία αποδόθηκαν τα είδη στον
δικαιούχο εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων που εμφανίζονται στην γνωμάτευση, ανεξάρτητα της
ημερομηνίας που οι γνωματεύσεις θα καταχωρηθούν στην εφαρμογή. Η ανωτέρω δυνατότητα υφίσταται σε κάθε
περίπτωση αιτιολογημένου τεχνικού προβλήματος και δύναται να ελεγχθεί.

Αγγούρης Γεώργιος
Γενικός Δ/ντης Οργάνωσης & Σχεδιασμού
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Προισταμενος Δ/νσης Πληροφορικής
Τηλ 210-8110666 Fax 210-6895517

Posted in Uncategorized by