Κατηγορία: Uncategorized

Αύγουστος 16, 2018

Αθήνα, 16/8/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4382
ΝΠΔΔ

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Σωτ. Μπερσίμη

 

Κύριε Πρόεδρε,

Ο Πανελλήνιος φαρμακευτικός σύλλογος διαπίστωσε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, η
εφαρμογή Ε-DAPY επιτρέπει την έκδοση γνωματεύσεων αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικών
προϊόντων με μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
προβλέπεται συμμετοχή 25% βάσει ΕΚΠΥ
Με δεδομένο ότι στο πεδίο που αφορά στο ποσοστό συμμετοχής δεν δύναται να παρέμβει ο
πάροχος κατά την εκτέλεση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης, δεν θα αποδεχτούμε καμία
περικοπή που αφορά στις προαναφερόμενες δυσλειτουργίες του συστήματος και
συμβαίνουν με δική σας υπαιτιότητα.
Εμείς θα συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους ασθενείς βάσει της γνωμάτευσης που μας
προσκομίζουν ,έχοντάς σας έγκαιρα επισημάνει τα ανωτέρω.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Posted in Uncategorized by fspierias
Αύγουστος 16, 2018

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ                                                                 Μαρούσι 14/08/2018
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε συνέχεια των ανακοινώσεών στις 30/4/2018 και 17/5/2018 για
τις επικολλώμενες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια), διευκρινίζεται ότι το
περιεχόμενο των ταινιών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο την
εμπορική ονομασία του κάθε είδους και εναλλακτικά τον κωδικό ΕΑΝ ή τον
κωδικό ΕΟΠΥΥ- ΕΚΑΠΤΥ και για όσο διάστημα θα είναι επιτρεπτή η χρήση
ταινιών γνησιότητας από τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Posted in Uncategorized by fspierias
Αύγουστος 9, 2018

Το γραφείο του Συλλόγου θα παραμείνει κλειστό από τις 14/8/2018 έως τις
22/8/2018.

Posted in Uncategorized by fspierias
Αύγουστος 9, 2018

Θέμα: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης»

ΣΧΕΤ: Το ΠΔ 64/2018 «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού-Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ 124/Α’/11-07-2018)

 

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού ΠΔ/τος, φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως ως εταιρείες, πρέπει να εναρμοστούν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του εν λόγω ΠΔ/τος , οι οποίες αφορούν στη νομική τους  μορφή, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος , ήτοι μέχρι 11 Ιανουαρίου 2019,  υποβάλλοντας στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πιερίας, καθώς και στο Σύλλογο σας, ακριβές αντίγραφο του καταστατικού τους, θεωρημένο από το ΓΕΜΗ. Σε διαφορετική περίπτωση επέρχονται οι έννομες συνέπειες της παρ.8 του άρθρου 2.

Κάθε παράβαση των ως άνω αναφερόμενων, συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη ανάκληση της άδειας ίδρυσης του φαρμακείου.

 

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το έγγραφο που μας γνωστοποίησε η Διεύθυνση Υγείας το οποίο σας επισυνάπτουμε, τα φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως ως εταιρείες, πρέπει να υποβάλουν     μέχρι 11 Ιανουαρίου 2019   στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ,  καθώς και στο Σύλλογο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018, ακριβές αντίγραφο του καταστατικού τους, θεωρημένο από το ΓΕΜΗ.

 

      Σε διαφορετική περίπτωση επέρχονται οι έννομες συνέπειες της παρ.8 του άρθρου 2.  Δηλαδή ανακαλείται αυτεπαγγέλτως η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου.

 

Posted in Uncategorized by fspierias
Αύγουστος 7, 2018

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

 

Μετά από γνωστοποίηση της 3ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας  Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, σας ενημερώνουμε ότι απωλέσθησαν :

  • 4 συνταγολόγια μονής κόκκινης γραμμής του Ν.1729/87 με α/α αριθμό συνταγών από 86301-86350, 86351-86400, 53901-53950 και 291301-291400.
  • 1 συνταγολόγιο διπλής κόκκινης γραμμής με α/α 2451-2500
  • Η υπηρεσιακή προσωπική σφραγίδα του Ιατρού Καραπούλιου Δημήτριου.

 

Posted in Uncategorized by fspierias
Αύγουστος 2, 2018

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ  

 

Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018), όπου αφενός μεν με το άρθρο 5 παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 (η οποία επίσης είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018), ενώ με την παρ. 2 προβλέπεται μεταβατική προθεσμία.

         Καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση του διευρυμένου ωραρίου που δηλώνουν τα φαρμακεία. Συγχρόνως προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, καθώς επίσης προβλέπεται προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση του Νόμου, εντός της οποίας τα φαρμακεία μπορούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν τις δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου που είχαν υποβάλει.

 

Επειδή όλοι έχουμε καταθέσει τις νέες δηλώσεις μέχρι και για τον Οκτώβριο , όποιος  θέλει να δηλώσει νέο ωράριο μπορεί να το κάνει σε 10 ημέρες ,δηλαδή μέχρι 11/8/2018.

Posted in Uncategorized by fspierias
Αύγουστος 2, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 4227

 

Προς:  1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.

  1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Νομοθετικές ρυθμίσεις για α) την υποχρέωση τήρησης του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, β) την ενδεικτική λιανική τιμή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, και γ) ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου»

 

Α. Δημοσιεύτηκε εχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018), όπου αφενός μεν με το άρθρο 5 παρ. 1 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 (η οποία επίσης είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018), ενώ με την παρ. 2 προβλέπεται μεταβατική προθεσμία.

Με τις ως άνω διατάξεις καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση του διευρυμένου ωραρίου που δηλώνουν τα φαρμακεία. Συγχρόνως προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση μη εφαρμογής του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, καθώς επίσης προβλέπεται προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση του Νόμου, εντός της οποίας τα φαρμακεία μπορούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν τις δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου που είχαν υποβάλει.

Το πλήρες κείμενο των εν λόγω διατάξεων έχει ως εξής:

«1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (A΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κάθε επιχείρηση νόμιμου φαρμακείου, διά του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) που παραμένουν σε ισχύ. Η επιχείρηση φαρμακείου που επιλέγει το, κατά το προηγούμενο εδάφιο, διευρυμένο ωράριο εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποχρεωτικά δηλώνει ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, που επιλέγει, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, να λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η δήλωση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πάντοτε εγγράφως.

Σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, κατά παράλειψη της δήλωσης των προηγούμενων εδαφίων ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Η τήρηση του διευρυμένου ωραρίου είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση μη τήρησής του επιβάλλονται στον κάτοχο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι κάτωθι κυρώσεις:

α) Σε περίπτωση πρώτης παράβασης, αποστέλλεται έγγραφη σύσταση,

β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, απαγορεύεται στο φαρμακείο να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και

 γ) στην περίπτωση κάθε επόμενης παράβασης μετά τη δεύτερη, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων.

Ο κατά τόπον αρμόδιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρτίζει διμηνιαίους χωριστούς πίνακες φαρμακείων που λειτουργούν πέραν του κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, οι οποίοι αναρτώνται επί των προσόψεων των φαρμακείων κατά τις ημέρες και ώρες που αυτά παραμένουν κλειστά, καθώς και στις ιστοσελίδες, εφόσον υφίστανται, των αρμόδιων Περιφερειών και Φαρμακευτικών Συλλόγων».

  1. Δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου φαρμακείων που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/ 1991, μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάκληση ή τροποποίηση ισχύει από το χρόνο της υποβολής της, για το χρονικό διάστημα διευρυμένης λειτουργίας του φαρμακείου, που είχε δηλωθεί σύμφωνα με την αρχικώς ανακαλούμενη ή τροποποιούμενη δήλωση.»

Συνεπώς οι φαρμακοποιοί που έχουν δηλώσει διευρυμένο ωράριο έχουν δεκαήμερη προθεσμία από την δημοσίευση του εν λόγω Νόμου (01.8.2018) για να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν, εφόσον το επιθυμούν, την δήλωση που έχουν υποβάλει. Η ανάκληση ή τροποποίηση ισχύει από τον χρόνο της υποβολής της, για το χρονικό διάστημα διευρυμένης λειτουργίας του φαρμακείου, που είχε δηλωθεί σύμφωνα με την αρχικώς ανακαλούμενη ή τροποποιούμενη δήλωση.

Έτσι, αν κάποιος φαρμακοποιός είχε υποβάλει δήλωση διευρυμένου ωραρίου π.χ. για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου και προβεί σε τροποποίηση αυτής φερ’ ειπείν την 6η Αυγούστου 2018, από την 7η Αυγούστου και μέχρι την 31η Αυγούστου είναι υποχρεωμένος να τηρήσει το διευρυμένο ωράριο που έχει δηλώσει με την τροποποιητική δήλωση της 6ης Αυγούστου.

Είναι πλέον βέβαιο ότι αυτή η πρόβλεψη θα προκαλέσει πολλά και σημαντικά προβλήματα στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που έχει δηλωθεί διευρυμένο ωράριο για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, οι οποίοι καλούνται να καταρτίσουν νέους πίνακες των διευρυμένων φαρμακείων για τις λίγες αυτές ημέρες του Αυγούστου, ήτοι από το πέρας της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας μέχρι το τέλος του μηνός.

Β. Με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου γίνεται προαιρετικός ο εφοδιασμός των φαρμακείων με τα από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά (μορφίνες, πεθιδίνες), γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω διατάξεως έχει ως εξής:

«4. Το άρθρο 4 του π.δ. 312/1992 (Α΄ 157) τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 καταργείται.

 β) Προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Κάθε φαρμακείο δύναται να εφοδιάζεται τα από το Κρατικό Μονοπώλιο νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά στις ποσότητες που ορίζονται κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

Γ. Με την παρ. 5 του ως άνω άρθρου καταργείται η αναγραφή της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης επί της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.

Το πλήρες κείμενο της εν λόγω διατάξεως έχει ως εξής:

«5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) καταργείται

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

 

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

 

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 26, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 4061

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για τα φαρμακεία και
τον Π.Φ.Σ.»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εχθές κατατέθηκε από το Υπουργείο
Υγείας τροπολογία που ρυθμίζει ζητήματα φαρμάκων, φαρμακείων και του Π.Φ.Σ., και
η οποία τροπολογία προβλέπεται να ψηφιστεί σήμερα.
Συγκεκριμένα:
α) Επαναφέρεται η διάταξη για την υποχρεωτική τήρηση του διευρυμένου
ωραρίου που δηλώνουν τα φαρμακεία, η οποία διάταξη υπήρχε μέχρι την ψήφιση του
άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 και είχε καταργηθεί. Συγχρόνως προβλέπονται κυρώσεις
σε περίπτωση μη εφαρμογής του δηλωθέντος διευρυμένου ωραρίου, καθώς επίσης
προβλέπεται προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση του Νόμου, εντός της οποίας
τα φαρμακεία μπορούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν τις δηλώσεις διευρυμένου
ωραρίου που είχαν υποβάλει αρχικώς.
β) Ανατίθεται στον Π.Φ.Σ. ο έλεγχος και η είσπραξη του πόρου 0,4% από τις
φαρμακευτικές εταιρείες, γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.
γ) Γίνεται προαιρετικός ο εφοδιασμός των φαρμακείων με τα από το Κρατικό
Μονοπώλιο Ναρκωτικών νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά (μορφίνες, πεθιδίνες),
γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης του Π.Φ.Σ.
δ) Καταργείται η αναγραφή της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης επί της
συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., γενόμενης αποδεκτής της σχετικής πρότασης
του Π.Φ.Σ.
ε) Ορίζεται εμβόλιμη προθεσμία υποβολής αιτήσεων εντός του πρώτου
δεκαπενθήμερου του Νοεμβρίου 2018 για τις κενές θέσεις φαρμακείων κατά την 30η
Σεπτεμβρίου.
Ευθύς μόλις ψηφισθεί το τελικό κείμενο από την Βουλή, θα σας κοινοποιηθεί
προς ενημέρωσή σας.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Τα παραπανω θα ισχυσουν μετα την ψηφιση τους.

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 24, 2018

Ο  Φ.Σ.Πιεριας και  ο ΣΥ.ΦΑ.Πιεριας  αποφάσισαν να  συγκεντρώσουν φαρμακευτικό υλικό για τους πυροπαθείς της Αττικής.

Η προώθηση θα γίνει μέσω του Π.Φ.Σ.

Όποιος  συνάδελφος θέλει να συνεισφέρει , να ενημερώσει  για το ποσό με το οποίο θέλει να συμβάλει  την διεύθυνση του ΣΥ.ΦΑ. ώστε να ετοιμαστεί το αντίστοιχο υλικό.

Παρακαλούμε ενημερώστε μέχρι  Τεταρτη 15.00μμ  ώστε να σταλεί  εγκαίρως η βοήθεια.

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 24, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.4041
ΝΠΔΔ

Προς
1)Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας
2) Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών
Κοινοποίηση : ΟΣΦΕ

Αξιότιμοι κύριοι
Προκειμένου να καλύψουμε μέρος των αναγκών των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών
παρακαλούμε να συνδράμετε με την αποστολή φαρμακευτικού υλικού στα γραφεία του ΠΦΣ
(Πειραιώς 134) ώστε να προωθηθούν έγκαιρα στους πυροπαθείς .
Υπεύθυνος κ. Βασίλειος Χατζημάρκου τηλ. 2103410372, email : pfs@ath.forthnet.gr

Posted in Uncategorized by fspierias