Κατηγορία: Uncategorized

Σεπτέμβριος 17, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             Αθήνα: 17/09/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑ| ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1095965
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Δ|Ο|ΚΗΤΗΣ ΠΡΟΣ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ|ΚΟ
104 31, Αθήνα ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΠΔΔ

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε το πρώην ΤΣΑΥ δεν είχε προχωρήσει επαρκώς στην υιοθέτηση
τεχνολογικών λύσεων με αποτέλεσμα, η πληροφορία για τις οφειλές των ασφαλισµένων
του µέχρι την 31.12.2016 να μην είναι διαθέσιμη ή ορθά ψηφιακά αποτυπωμένη και να
απαιτείται συχνά η αναζήτηση στο φυσικό αρχείο.
Η νέα διοίκηση του ΕΦΚΑ, η οποία ανέλαβε μόλις στις 19.8.2019, αντέδρασε άµεσα
μόλις ενημερώθηκε για το πρόβλημα.
Σε συνεργασία και με την άµεση ανταπόκριση του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κατατέθηκε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 64 του
Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου, …το://ιΝιΝνν.ορεπκον.ςΓ/γροίειτ/?ρ=1Ο428 ) με την οποία
ορίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία της 30.9.2019, αφορά µόνο το πρώτο βήµα του
αιτήµατος προσδιορισμού των οφειλών και ότι η υποβολή της αίτησης ένταξης της
ρύθμισης θα μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2019.
Με το τρόπο αυτό μπορούν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ ανεμπόδιστα να
κατοχυρώσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων μέχρι 30.9.2019 και στη
συνέχεια ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στον ορθό υπολογισμό των οφειλών.

 

Ο ΔίΟ|ΚΗΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 13, 2019

Αθήνα, 12/9/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 3529
ΝΠΔΔ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠροςΔιοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη
Υποδιοικητή ΕΦΚΑ κ. Κων/νο Τσαγκαρόπουλο

Ο ΠΦΣ έχει γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων μελών του σχετικά με υπέρογκες ή
ακόμη και ανύπαρκτες οφειλές από το πρώην ΤΣΑΥ.
Ποιο συγκεκριμένα έχουν σταλεί σε φαρμακοποιούς οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, οι
οποίες αφορούν την περίοδο μέχρι 31.12.2016 και είτε δεν υπάρχουν αυτές οι
οφειλές είτε είναι υπερβολικά αυξημένες .
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δύο μεγάλα προβλήματα για τους φαρμακοποιούς:
1. Ότι για τις οφειλές αυτές ενημερώνεται το ΚΕΑΟ με αποτέλεσμα να
κινδυνεύουν με κατασχέσεις περιουσιών και
2. Όσοι θέλουν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν γνωρίζουν το
ακριβές ποσό.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας ώστε να επιλυθεί αυτό το μεγάλο
πρόβλημα που αφορά πάρα πολλούς φαρμακοποιούς

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 10, 2019

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 3468
Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Τήρηση Μητρώου Φαρμακοποιών των Φαρμακευτικών Συλλόγων
στον Π.Φ.Σ.»

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ. (ΥΑ
Υ7α/4787/12.10.2001, ΦΕΚ Β΄ 1446/22.10.2001) στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό
Σύλλογο τηρείται μητρώο των ανά την Χώρα λειτουργούντων φαρμακείων
φαρμακοποιών.
Κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω διατάξεως παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε
το αργότερο έως την 16η
Σεπτεμβρίου 2019, αρχείο των μελών του Συλλόγου σας, στο
οποίο να αναφέρονται:

α) Ονοματεπώνυμο φαρμακοποιού
β) Πατρώνυμο και μητρώνυμο
γ) Διεύθυνση φαρμακείου (οδός – αριθμός – ΤΚ – Πόλη)
δ) Στοιχεία Επικοινωνίας : Τηλέφωνο, φαξ και email.

Το εν λόγω αρχείο θα πρέπει να αποσταλεί στον Π.Φ.Σ. κρυπτογραφημένο ή
κλειδωμένο.
Το παρόν έγγραφο θα πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Σας
(αν υφίσταται) και να αποσταλεί στα μέλη σας. Επίσης το παρόν θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Π.Φ.Σ. (www.pfs.gr) όπου θα ευρίσκεται σύνδεσμος για την
δυνατότητα του μέλους να ασκήσει να δικαιώματα που προβλέπονται σύμφωνα με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR) και το Ν.
4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019).
2
Για τα καταχωρούμενα στο μητρώο στοιχεία έχουν εφαρμογή πλήρως οι
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR),
του Ν. 4624/2019 καθώς και του άρθρου 60 του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Φ.Σ..
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 10, 2019

Δημοσιεύτηκε ο κατάλογος των μελών  του Φ. Σ. Πιερίας  που έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 10/11/2019 (17/10/2019)

Δείτε τον κατάλογο στο παρακάτω link

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΜΕΛΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ-converted-1.pdf

Posted in Uncategorized by
Αύγουστος 30, 2019

Αθήνα, 29-8-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 3342
ΝΠΔΔ

Προς

Τον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
κ. Βασίλειο Πλαγιανάκο
Κοιν. Κυρία Γιώτα Λίτσα, Προισταμένη Διευθυνσης Φαρμάκου

Θέμα: Απόδοση rebate για φαρμακεία που ήταν σε καθεστώς παρακράτησης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία τα
οποία βρίσκονται σε καθεστώς παρακράτησης και αφορά την απόδοση του rebate μετά την
λήξη της παρακράτησης.
Πιο συγκεκριμένα για τα φαρμακεία αυτά για το χρονικό διάστημα που έχουν παρακράτηση,
ο ΕΟΠΥΥ δεν εισπράττει το rebate που αναλογεί. Το πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις
που λήγει η παρακράτηση, όποτε ο ΕΟΠΥΥ ζητά την καταβολή εφάπαξ του rebate .
Το αποτέλεσμα είναι τα φαρμακεία λόγω και της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης, να
αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας και να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους .
Για τον λόγο αυτό ζητάμε η καταβολή του rebate σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνεται σε
ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Εν αναμονή της απάντησης σας.

Posted in Uncategorized by
Αύγουστος 29, 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της με αριθμό 2 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας για το έτος 2019.

Στην Κατερίνη και στα γραφεία του Συλλόγου που βρίσκονται στην τοποθεσία Βύθισμα Κατερίνης (κτίριο Σ.Υ.Φ.Α. Πιερίας) σήμερα    23 Αυγούστου  2019  ημέρα        παρασκευή  και ώρα 14:15   συνήρθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουιμτζίδης Ελευθέριος    πρόεδρος                                                                  Κανονίδου Κυριακή

2. Αγαπουδας Δημήτριος    γραμματέας                                                                 Μαρινόπουλος Δημήτριος

  1. Καλιαμπός Διονύσιος μέλος                                                                                 Οικονόμου Χρήστος           
  2. Μπιτόπουλος Στέφανος μέλος                                                                              Καραγιάννης Ιωάννης       

      5 . Μπουτογιάννης Γεώργιος  μέλος

 

Στην συνεδρίαση συζητήθηκε  το παρακάτω θέμα:

Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία του άρθρου 37 του ν. 3061/1928 και επικυρώθηκαν , αφού προηγουμένως διαβάστηκαν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης , ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΠΡΑΞΗ 416: Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου

 

Επί του πρώτου  θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος του Συλλόγου  κ. Κουϊμτζίδης παίρνει τον λόγο και αναφέρει ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.3601/28,  όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 37 του ν.1316/1983,  η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου , του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων ( τακτικών και αναπληρωματικών) του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο είναι τριετής (άρθρο 51 του ν.3601/28 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Β΄ του άρθρου 58 του ν.1539/1985)  και οι αρχαιρεσίες πρέπει να διεξάγονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο τέλος κάθε τριετίας  (ολιγοήμερος παρέκκλιση δεν παίζει κανένα ρόλο).

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών  στο Σύλλογο μας είναι 156 και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  πρέπει να εκλεγούν :

α) Για το Διοικητικό συμβούλιο εννέα (9) μέλη (άρθρο 20 του ν.3601/1928 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.1384/1938)

β) για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο τρεις (3) τακτικούς και τρεις αναπληρωματικούς  αντιπροσώπους. ( άρθρο 58 παρ. Α΄περ.1 του ν.1539/85)

Στη συνέχεια προτείνει σαν ημερομηνία αρχαιρεσιών την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 και στην περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.

Τα μέλη του Δ.Σ.  έκαναν ομόφωνα δέκτη  την πρόταση του προέδρου και  ο πρόεδρος έδωσε εντολή στον γραμματέα  να κινηθούν οι διαδικασίες των αρχαιρεσιών    σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αφού συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση και κάλεσε τον γενικό γραμματέα να υπογράψουν τα πρακτικά της συνεδρίασης.

 

Ο     πρόεδρος                                    Ο γενικός γραμματέας

 

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                             ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Posted in Uncategorized by
Αύγουστος 4, 2019

                                                                Αθήνα, 02 Αυγούστου 2019

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                                 ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 3152

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Μονοεδρικά φαρμακεία, Δήμοι ή κοινότητες με 2-6 φαρμακεία, και λοιπές περιπτώσεις»

 

Ως γνωρίζετε, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018), του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/ 01.8.2018) και του άρθρου 26 του Ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019) αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) και ρυθμίστηκε το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, ως επίσης και οι εφημερίες και το διευρυμένο ωράριο.

Γνωρίζετε επίσης ότι ο διαχωρισμός των φαρμακείων σε μονοεδρικά φαρμακεία (ήτοι έχει εκδοθεί μόνο μία άδεια ιδρύσεως φαρμακείου στην εν λόγω εδαφική περιοχή), καθώς και στις περιπτώσεις των Δήμων ή κοινοτήτων όπου λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία (ήτοι έχουν εκδοθεί από 2 έως 6 άδειες ιδρύσεως φαρμακείου στους εν λόγους Δήμους και κοινότητες), αφορά αποκλειστικώς και ειδικώς μόνο το ωράριο λειτουργίας (για τα μονοεδρικά φαρμακεία) καθώς και την εκτέλεση των εφημεριών τους στις εδαφικές περιοχές αυτές.

Το δε Υπουργείο Υγείας δυνάμει των υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ.14863/21.02.2018 με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με το Ωράριο των Φαρμακείων και την εφαρμογή του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» και Δ3(β)/Γ.Π./οικ.26897/16.5.2018 με θέμα «Απάντηση σε έγγραφο», Εγκυκλίων του προέβη σε διευκρινίσεις επί των ανωτέρω διατάξεων.

Έτσι, η ανωτέρω υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ.14863/21.02.2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (σύμφωνα με το οποίο οι ώρες εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία) και του Π.Δ. 479/1981 (που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακεία) ισχύουν κανονικά και δεν έχουν καταργηθεί, το δε ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων θα καθορίζεται εν προκειμένω σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Επίσης, ο Π.Φ.Σ. με τα υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 296/24.01.2018, 356/29.01.2018, 462/05.02.2018, 474/05.02.2018, 822/ 22.02.2018, 1021/07.3.2018 και 4227/02.8.2018 έγγραφά του, τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί, έχει διεξοδικώς αναφέρει και αναλύσει τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι:

Ι. ΔΗΜΟΙ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 6 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Το Π.Δ. 479/1981 (ΦΕΚ Α΄ 132) ρυθμίζει αποκλειστικά και μόνο τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις σε Δήμους ή Κοινότητες όπου λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, και επουδενί το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. Προβλέπει λοιπόν ότι σε Δήμους ή Κοινότητες όπου λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία, το ένα εξ αυτών διημερεύει και διανυκτερεύει κάθε ημέρα υπό τις κάτωθι διακρίσεις:

α) Παραμένει προαιρετικώς ανοικτό κατά τις ώρες μεσημβρινής διακοπής της λειτουργίας των φαρμακείων (διημέρευση). Στην περίπτωση που το φαρμακείο δεν παραμείνει ανοικτό, αναρτάται υποχρεωτικώς επί της προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του διημερεύοντος φαρμακοποιού.

β) Παραμένει υποχρεωτικώς ανοικτό από την ώρα του εσπερινού κλεισίματος των φαρμακείων (ήτοι από τις 21.00 σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018) μέχρι τις 22.00 για την χρονική περίοδο από 16 Οκτωβρίου έως 15 Μαΐου, και μέχρι τις 23.00 για την χρονική περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου. Για το χρονικό διάστημα από τις ανωτέρω ώρες και μέχρι του πρωινού ανοίγματος των φαρμακείων (ήτοι από τις 08.00 σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018) αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο επί της προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού.

γ) Τις Κυριακές και τις υπόλοιπες ημέρες Αργίας, το διημερεύον και διανυκτερεύον φαρμακείο λειτουργεί κανονικώς από 09.00 έως 13.00. Μετά το κλείσιμο του φαρμακείου αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο επί της προσόψεως του καταστήματος, ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του διημερεύοντος και διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού.

δ) Ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας και ο αριθμός τηλεφώνου του διημερεύοντος και διανυκτερεύοντος φαρμακοποιού αναρτάται υποχρεωτικώς σε εμφανές σημείο επί της προσόψεως του καταστήματος όλων των υπολοίπων φαρμακείων της πόλεως.

Συνεπώς θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι σε Δήμους ή Κοινότητες όπου λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποχρεωτικού ωραρίου (ήτοι τουλάχιστον 40 ώρες εβδομαδιαίως) σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018. Έτσι, θα πρέπει να εφαρμοστούν και εν προκειμένω οι εν λόγω διατάξεις, ούτως ώστε ο κατά τόπον αρμόδιος Περιφερειάρχης να προβεί στην έκδοση αποφάσεως, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, με την οποία θα κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της εβδομάδας. Κατόπιν, με νέα απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, θα καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση συντάσσονται από τον κατά τόπον αρμόδιο φαρμακευτικό σύλλογο σχετικοί πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης, οι οποίοι ισχύουν για ένα έτος και είναι υποχρεωτικοί για τα μέλη τους. Τέλος, υφίσταται για τα εν λόγω φαρμακεία αφενός μεν η υποχρέωση συμμετοχής τους στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις, αφετέρου δε δυνατότητα επιλογής διευρυμένου ωραρίου. Τα δε φαρμακεία που επιθυμούν να λειτουργήσουν σε διευρυμένο ωράριο, υποχρεωτικά θα πρέπει να κλείνουν στις 21:00 τις καθημερινές ημέρες, και στις 20.00 το Σάββατο.

ΙΙ. ΜΟΝΟΕΔΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (ΦΕΚ Α΄ 113) «Περί κανονισμού των χρονικών ορίων εργασίας εν τοις Φαρμακείοις» ορίζεται ότι : «Εις κωμοπόλεις εις ας λειτουργεί έν μόνον φαρμακείον αι ώραι εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνωσι τας δέκα (10) ημερησίως, ως και του προσωπικού αυτών».

Η ανωτέρω υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ.26897/16.5.2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι: «…η υποχρεωτική λειτουργία των φαρμακείων της περίπτωσης παρ. 2 του άρθρου 1 του Β.Δ. 398/1963 για κωμοπόλεις, όπου λειτουργεί ένα μόνο φαρμακείο, προσδιορίζεται από το συνδυασμό της ανωτέρω διατάξεως του Β.Δ. και της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018, ώστε να προκύπτει λειτουργία μέχρι 10 ώρες ημερησίως και όχι λιγότερο από 40 ώρες την εβδομάδα. Περεταίρω σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω (μονοεδρικά) φαρμακεία, δεν υφίσταται για αυτά η υποχρέωση συμμετοχής τους στις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις, υφίσταται όμως δυνατότητα επιλογής διευρυμένου ωραρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018».

Συνεπώς, όσον αφορά στα μονοεδρικά φαρμακεία ισχύουν τα εξής:

α) υφίσταται η υποχρέωση τηρήσεως υποχρεωτικού ωραρίου τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών την εβδομάδα,

β) δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν σε διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις, και

γ) διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής διευρυμένου ωραρίου όταν οι ώρες λειτουργίας του φαρμακείου υπερβαίνει τις δέκα ημερησίως.

δ) τα μονοεδρικά φαρμακεία που επιθυμούν να λειτουργήσουν σε διευρυμένο ωράριο, υποχρεωτικά θα πρέπει να κλείνουν στις 21:00 τις καθημερινές ημέρες, και στις 20.00 το Σάββατο.

ΙΙΙ. Τέλος, ευνόητο είναι ότι σε Δήμους, Δημοτικές Κοινότητες και Δημοτικές Ενότητες όπου λειτουργούν πάνω από 6 φαρμακεία (ήτοι έχουν εκδοθεί πάνω από έξι άδειες ιδρύσεως φαρμακείου) ισχύουν όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991 ως ισχύει, και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων Ι και ΙΙ του παρόντος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by
Αύγουστος 4, 2019

Διαβάστε την επιστολή του ΕΔΟΕΑΠ σχετικά με τις συνταγές του ταμείου που περιέχουν Φάρμακα Υψηλού Κοστους στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/08/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΓΙΑ-ΦΥΚ.pdf

Posted in Uncategorized by
Αύγουστος 1, 2019

Αθήνα, 31/07/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 3125
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φ.Σ της Χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία του τμήματος υποστήριξης
φαρμακοποιών (helpdesk) ,για θέματα σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ και το EDAPY, στο
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο με υπεύθυνη την κα Κοσιαρά Αικατερίνη , η
οποία έχει εκπαιδευτεί στα προαναφερθέντα σε φαρμακείο και στον ΕΟΠΥΥ. Η
λειτουργία του τμήματος για τους φαρμακοποιούς θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.
Μέχρι την επίσημη λειτουργία του η συνάδελφος, η οποία είναι σε φάση
προσαρμογής ,θα μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις των Συλλόγων σχετικά με τα
παραπάνω ζητήματα μέσω τηλεφώνου. Με την έναρξη λειτουργίας του τμήματος η
επικοινωνία θα γίνεται και μέσω email και chat.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3410372

Posted in Uncategorized by