Κατηγορία: Uncategorized

Σεπτέμβριος 20, 2018

 

Αθήνα, 20/9/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΠΔΔ 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Tην στρατηγική στόχευση του κλάδου να γίνουν τα φαρμακεία υγειονομικά κέντρα παροχής υπηρεσιών πρόληψης και συμβουλευτικής  υγείας, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης μιλώντας στο «2ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για τον Κλάδο της Υγείας».

Ο κ. θεοδοσιάδης  συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα « Εμπόριο και διακίνηση Φαρμάκου» διευκρίνισε ότι οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το φαρμακείο χωρίς να υπεισέρχεται στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών είναι  στον τομέα της πρόληψης, της θεραπευτικής συμμόρφωσης, στους εμβολιασμούς ,στους τομείς των εκστρατειών διακοπής καπνίσματος, καταπολέμησης της παχυσαρκίας , καθώς και συμβολή για την αποτελεσματική διαχείριση των χρόνιων παθήσεων (π.χ διαβήτη , υπέρταση),   βελτίωση υγιεινού  τρόπου ζωής (άσκηση, διατροφή κλπ) και ζήτησε  από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας να μπουν σε διαδικασία   θεσμοθέτησης .

« Στοχεύουμε – είπε χαρακτηριστικά- στην ποιοτική , κοινωνική και επιμορφωτική αναβάθμιση του Φαρμακοποιού».

Απαντώντας δε σε παρέμβαση του γενικού γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων κ. Θ. Σκυλακάκη για την πιστοποίηση των φαρμακείων , τόνισε στο ακροατήριο ότι τα φαρμακεία αδειοδοτούνται,   ελέγχονται   ενδελεχώς από αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς.  Ο δε Πανελλήνιος Φαρμακευτικός  Σύλλογος θα συμφωνήσει στην αναβάθμιση αυτών των φορέων με στόχο τον ακόμη πληρέστερο έλεγχο για την ασφαλέστερη άσκηση του φαρμακευτικού έργου.

Απαντώντας δε σε παρατήρηση για εξομάλυνση των πληρωμών , επεσήμανε πως όντως ο ΕΟΠΥΥ είναι σύμφωνος με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αλλά και ο τζίρος έχει μειωθεί στο 50%.

Τέλος αναφερόμενος στις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των φαρμακείων , ο πρόεδρος του ΠΦΣ τόνισε ότι η βασική προϋπόθεση για ολόκληρη την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι η ύπαρξη ενός σταθερού θεσμικού και φορολογικού πλαισίου

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 20, 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  Ε-ΔΑΠΥ

 

Επειδή η νέα εφαρμογή του Ε-ΔΑΠΥ είναι δομημένη  στην λογική της μοναδικότητας του άυλου κουπονιού και στην ακύρωση του, θα πρέπει κατά την καταχώρηση κάθε κουπόνι να σκαναρεται  χωριστά.

Δηλαδή δυο κουπόνια –δυο σκαναρισματα, τεσσερα κουπόνια τέσσερα σκαναρισματα.

Τιμολογούνται  από το σύστημα μόνο όσα κουπόνια έχουν σκαναριστεί. Για την επαλήθευση ,ότι η γνωμάτευση έχει εκτελεστεί με τον σωστό τρόπο, στην πίσω πλευρά ή σε πρόσθετη σελίδα της εκτέλεσης θα εκτυπωνονται τοσα κουπόνια  όσα έχουν σκαναριστει στο σύστημα.

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 19, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΘΗΝΑ 19-9-2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4745
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  της χώρας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3965/12-09-2018 μια νέα απόφαση σχετικά με τους
επαγγελματικούς λογαριασμούς Σύμφωνα με την απόφαση είναι υποχρεωτικό να
δηλώνονται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και τίθεται προθεσμία για την ηλεκτρονική
δήλωση .Ειδικότερα:
Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η ΚΥΑ 45231/2017 ως εξής:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ
1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Β΄ 3944), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν
ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της
ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης
δραστηριότητας που υπάγεται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι
οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας».
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3944), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός
μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή
οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη
δημοσίευση της παρούσας».

Άρθρο2
Μετά το άρθρο 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ
2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄
3944), προστίθεται άρθρο 5β ως εξής:

«Άρθρο 5β
1. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.,
επιβάλλεται στους Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικητικό πρόστιμο
ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από
τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’
εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5α, νοείται ως μη δήλωση
Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου.
2. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της
Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 7 του άρθρου 5α
επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
3. Τα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του
Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπόχρεο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄
90).»
Οι διατάξεις της ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 ισχύουν από τη δημοσίευσή της. (ΦΕΚ Β’ 3965/12-
09-2018)

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 19, 2018
Αθήνα,19.9.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΠΔΔ 

 

 

 

                                                                         ANAKOIΝΩΣΗ

 

Λόγω της νέας εφαρμογής για το άυλο κουπόνι κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων σακχαρώδους διαβήτη  στο e-dapy , παρουσιάστηκε πρόβλημα στην υπολογιζόμενη αποζημιούμενη τιμή του ΕΟΠΥΥ.

Επικοινωνήσαμε με τον ΕΟΠΥΥ και μας ενημέρωσε ότι το πρόβλημα θα αποκατασταθεί μέχρι αργά το μεσημέρι σήμερα.

 

Εκ του ΠΦΣ

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 14, 2018
Αθήνα, 14/9/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΠΔΔ 

 

 

 

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπήρξε πρόβλημα στην εκτύπωση των ιατρικών γνωματεύσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων , στις οποίες δεν εμφανίζονταν οι περιγραφές των προϊόντων. Επικοινωνήσαμε με τον ΕΟΠΥΥ ο οποίος αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος το οποίο και αποκατέστησε. Οι γνωματεύσεις αυτές πρέπει να επανεκτυπωθούν  από τους συνταγογράφους  γιατρούς ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση τους.

Εκ του ΠΦΣ

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 11, 2018

Ηλεκτρονικά    Αιτήματα  προς ΑΥΣ                                    Αύγουστος 2018

Ηλεκτρονική Εφαρμογή αποστολής αιτημάτων Ηλεκτρονικών
Γνωματεύσεων προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.)
του ΕΟΠΥΥ

Αίτημα Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης προς Α.Υ.Σ.
https://apps.ika.gr/eApproveHealthComitee/

Τα αιτήματα τα οποία δύναται να στέλνονται προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο
(Α.Υ.Σ.) αφορούν ΜΟΝΟ σε :
Α. Γνωματεύσεις που φέρουν την ένδειξη ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ
(ΑΥΣ), κατά τη δημιουργία τους από τον συντογογράφο
Β. Εκτελέσεις γνωματεύσεων που οδηγούν σε ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ
Η πρόσβαση γίνεται είτε από πιστοποιημένους Ιατρούς είτε Συμβεβλημένους
Παρόχους Υλικών, με τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν από στις ηλεκτρονικές
γνωματεύσεις ΕΚΠΥ ή το eΔΑΠΥ Παροχών.

Ενότητα Γνωματεύσεις:
Υποβολή Αιτήματος προς έγκριση / απόρριψη
Βήμα 1
Αναζητείται η Ηλεκτρονική Γνωμάτευση ΕΚΠΥ, για αποστολή προς έγκριση
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, με συνδυασμό όλων των κριτηρίων:
– Ένδειξη:
 Με ΑΥΣ (οι γνωματεύσεις με ένδειξη ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ)
 Χωρίς ΑΥΣ (όλες οι υπόλοιπες γνωματεύσεις)
– Κατηγορία Παροχής (οι Κατηγορίες γνωματεύσεων της συνταγογράφησης)
– Αριθμός Γνωμάτευσης (πχ 0220180ΧΧΧΧΧΧΧΧ)
– ΑΜΚΑ Εξεταζόμενου

Βήμα 2

Από τις επιλογές στη στήλη Ενέργειες
Στοιχεία Γνωμάτευσης: Εμφάνιση ή/και Εκτύπωση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.
Αποστολή Αιτήματος: Επισύναψη ενός ενιαίου αρχείου (σε μορφή .pdf) κάθε
απαραίτητου δικαιολογητικού έντυπου προς αξιολόγηση.
πχ έντυπο που να δικαιολογεί την υπέρβαση χρηματικού πλαφόν ή/και εκτίμησης κόστους
γνωμάτευσης με τιμές μονάδας ανά είδος ή/και συγκεκριμένη αναφορά της συνολικής υπέρβασης
ποσότητας ή ποσού ανά υλικό και γνωμάτευση κλπ.
Στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ηλεκτρονική γνωμάτευση (πχ φωτογραφίες
ελκών κλπ), καθώς και η ίδια η γνωμάτευση, δεν χρειάζεται να επισυνάπτονται.
Σχόλιο τεκμηρίωσης: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά και συνοδεύει το αίτημα.

Ενότητα Αναζήτηση Αιτήματος:
Κάθε αίτημα, το οποίο έχει αποσταλεί προς έγκριση, δύναται να αναζητηθεί ανάλογα με
την Κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Από την επιλογή Κατάσταση προς ΑΥΣ:
 Εγκριθέντα: οι γνωματεύσεις δύνανται να εκτελεστούν
 Απορριπτικά: οι γνωματεύσεις δεν δύνανται εκτελεστούν
Από την επιλογή Κατάσταση Αιτήματος:
 Απεσταλμένα: οι γνωματεύσεις που έχουν αποσταλεί
Επιστροφή από ΑΥΣ: οι γνωματεύσεις με ελλιπή στοιχεία, ου έχουν επιστραφεί για
επισύναψη ενός νέου ενιαίου αρχείου (σε μορφή .pdf) με συμπληρωματικά στοιχεία.
Επισημαίνεται:
Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και υπάρχει ήδη
χειρόγραφη απόφαση Α.Υ.Σ. (προγενέστερη), η οποία συνοδεύει τη συγκεκριμένη
γνωμάτευση, τότε απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία θα πρέπει
να επισυνάπτεται («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο δικαιολογητικό
προς επιβεβαίωση, ψηφιοποιημένο αντίγραφο της χειρόγραφης απόφασης, ώστε το
αίτημα έγκρισης να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα.
Για επιπλέον διευκρινίσεις – ερωτήσεις στην χρήση των εφαρμογών μπορείτε να
απευθύνεστε με email στο: edapy@eopyy.gov.gr

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 11, 2018

Αθήνα, 10/9/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4653
ΝΠΔΔ

Θέμα: Έγκριση Γνωματεύσεων ΑΥΣ

Γνωματεύσεις που απαιτούν απόφαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβούλιου (ΑΥΣ) είναι
οι γνωματεύσεις οι οποίες περιέχουν υλικά που ξεπερνούν τις προβλεπόμενες ποσότητες ή
την προβλεπόμενη χρηματική αξία (πλαφόν) βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών
ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ). Το ΑΥΣ είναι η επιτροπή που αποφασίζει αν θα αποζημιώνονται κατ΄
εξαίρεση τα επιπλέον υλικά.
Σας κοινοποιούμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, στο οποίο αναφέρεται ότι από 03/09/18 τίθεται σε
λειτουργία η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής αιτημάτων έγκρισης γνωματεύσεων
ΕΚΠΥ προς ΑΥΣ.
Τα αιτήματα αυτά κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται βάσει μοναδικού αριθμού
ηλεκτρονικής γνωμάτευσης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα
παραλαμβάνονται χειρόγραφα. Η αποστολή τους θα γίνεται τόσο από τον συνταγογράφο
ιατρό, όσο και από τον συμβεβλημένο πάροχο – φαρμακοποιό.
Οι γνωματεύσεις με έγκαιρη ηλεκτρονική έγκριση συνυποβάλλονται σε κανονική
υποβολή, εφόσον στο παραστατικό εκτέλεσης εκτυπωθεί η ημερομηνία απόφασης
Α.Υ.Σ..
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες, όπως αυτές αναφέρονται στην ηλεκτρονική εφαρ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΥΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

Από 3/9/2018, κατευθύνονται προς Α.Υ.Σ ΜΟΝΟΝ γνωματεύσεις, στις οποίες υπάρχει η
ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Υ.Σ.», κατά την έκδοση ή την εκτέλεση τους. Σε κάθε
άλλη περίπτωση, η γνωμάτευση, που έχει δρομολογηθεί προς Α.Υ.Σ., θα θεωρείται ως
Μη Εκτελέσιμη.
Οι γνωματεύσεις με έγκαιρη ηλεκτρονική έγκριση συνυποβάλλονται σε κανονική
υποβολή, εφόσον στο παραστατικό εκτέλεσης εκτυπωθεί η ημερομηνία απόφασης
Α.Υ.Σ..
1) Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και υπάρχει ήδη
χειρόγραφη απόφαση, η οποία συνοδεύει τη συγκεκριμένη γνωμάτευση, τότε απαιτείται
υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται
(«ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο δικαιολογητικό προς επιβεβαίωση,
ψηφιοποιημένο αντίγραφο της χειρόγραφης απόφασης, ώστε το αίτημα έγκρισης να
εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα.
2) Στις περιπτώσεις, που απαιτείται Απόφαση Α.Υ.Σ. κατά την εκτέλεση και δεν υπάρχει
χειρόγραφη απόφαση, τότε απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, κατά την οποία
θα πρέπει να επισυνάπτεται («ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ως απαραίτητο
δικαιολογητικό, κάθε συμπληρωματικό ψηφιοποιημένο έντυπο προς αξιολόγηση (πχ για
υπέρβαση χρηματικού πλαφόν, το έντυπο εκτίμησης κόστους γνωμάτευσης, με τιμές
μονάδας ανά είδος, συγκεκριμένη αναφορά της συνολικής υπέρβασης ποσότητας ή ποσού
ανά υλικό και γνωμάτευση κλπ), ώστε το αίτημα να προχωρήσει προς έγκριση. Στοιχεία, τα
οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ηλεκτρονική γνωμάτευση (πχ φωτογραφίες ελκών
κλπ), δεν χρειάζεται να επισυνάπτονται.
3) Στις επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις, τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται ανά
γνωμάτευση.
4) Σε κάθε περίπτωση, που κατά την αξιολόγηση αιτήματος έγκρισης από Α.Υ.Σ., δεν
πληρούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε η γνωμάτευση επιστρέφεται ηλεκτρονικά
στον αιτούντα, με την απαραίτητη αιτιολόγηση, για να συμπληρώσει τα επιπλέον έντυπα
(«ανέβασμα» αρχείου σε μορφή .pdf), ώστε το αίτημα να δρομολογηθεί ξανά προς έγκριση.
5) Για γνωματεύσεις, με Ημερομηνία «Διάρκειας Ισχύος Από», πριν τις 23/4/2018,
ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία εκτέλεσης και υποβολής.
6) Για Ιατρούς και Παρόχους Υγείας: Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς Α.Υ.Σ.
πραγματοποιείται στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ:
(www.eopyy.gov.gr) > Επαγγελματίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παροχών Υγείας > Ιατρικές
Υπηρεσίες > Αίτημα Γνωμάτευσης ΕΚΠΥ προς Α.Υ.Σ. (URL:
https://apps.ika.gr/eApproveHealthComitee).
7) Για Πολίτες: Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς Α.Υ.Σ. πραγματοποιείται στον
ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ:
(www.eopyy.gov.gr) > Πολίτες > Ασφαλιστικός Φάκελος > Αναζήτηση / Προβολή
Δεδομένων Υγείας > Γνωματεύσεις > Αποστολή αιτήματος προς Α.Υ.Σ..
8) Για επιπλέον διευκρινίσεις – ερωτήσεις στην χρήση των εφαρμογών μπορείτε να
απευθύνεστε με email στο: edapy@eopyy.gov.gr.

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 10, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 03/09/2018 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η αποστολή αιτημάτων Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ
προς Α.Υ.Σ.. Στο εξής, όλα τα αιτήματα θα κατευθύνονται και θα εξυπηρετούνται, βάση μοναδικού
Αριθμού Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν θα
παραλαμβάνονται πλέον χειρόγραφα.
Τα αιτήματα δύναται να αποστέλλονται προς Α.Υ.Σ., είτε από τον γνωματεύοντα ιατρό, είτε
από συμβεβλημένο Πάροχο Υγείας. Μέσω της νέας εφαρμογής, ο ενδιαφερόμενος θα αναζητά,
με συνδυασμό κριτηρίων, την Ηλεκτρονική Γνωμάτευση ΕΚΠΥ και θα αποστέλλει ηλεκτρονικό αίτημα
προς εξέταση από το Α.Υ.Σ., επισυνάπτοντας ταυτόχρονα («ανέβασμα» αρχείων σε μορφή .pdf ),
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξέταση και σχετική συνοδευτική αιτιολόγηση.
Η εφαρμογή βρίσκεται στο site του ΕΟΠΥΥ και θα είναι διαθέσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες, οι
οποίοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, όπως ιατροί και συμβεβλημένοι Πάροχοι Υγείας – Φαρμακεία
με τους υπάρχοντες τις Ηλεκτρονικές Γνωματεύσεις και eΔΑΠΥ Παροχών.
Κάθε αίτημα αποστέλλεται μοναδικά και ενημερώνει την Κατάσταση του αιτήματος με τις
αντίστοιχες ημερομηνίες των ενεργειών και ταυτόχρονη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
Κάθε γνωμάτευση που έχει εγκριθεί θα δύναται να εκτελεστεί σε πραγματικό χρόνο από τον Πάροχο.
Επιπλέον, η ίδια δυνατότητα προστέθηκε και τον Φάκελο Υγείας Ασθενούς (Φ.Α.Υ.). Κάθε
πολίτης, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού του Φακέλου δύναται, είτε να υποβάλλει το αίτημα του,
είτε να ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξη του.
Αθήνα, 30/8/2018
2/2
Θέτοντας σε ισχύ την ηλεκτρονική παρακολούθηση των αιτημάτων προς Α.Υ.Σ. είναι πλέον εφικτό
κάθε έκδοση γνωμάτευσης, η οποία, είτε δεν έχει εκτελεστεί, είτε δεν έχει ηλεκτρονικά
δρομολογηθεί προς Α.Υ.Σ., να καταργείται σε διάστημα 30 ημερών από την έκδοση της,
θεωρώντας την ως μη γενόμενη.
Με το παρόν, παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ να αποστείλουν όλα τα
χειρόγραφα αιτήματα που έχουν παραλάβει από τους ασφαλισμένους, προς την Κεντρική Υπηρεσία,
μέχρι και την Παρασκευή 31/8/2018

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 10, 2018

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας
Όσον αφορά της υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
και του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) διευκρινίζονται τα εξής:
1. Oι συνταγές θα στέλνονται στην εξής διεύθυνση:
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως
Υπόψιν κας Μαρίας Γκιώνη
Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού
ΤΚ 11528
Ιλίσια
2. Τα τιμολόγια θα κόβονται στα εξής στοιχεία :
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως
Γ. Σισίνη 18 & Ηριδανού
ΤΚ 11528
Ιλίσια
ΑΦΜ: 090001379
ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ
2
3. Για διευκρινίσεις σχετικά με τις εκκαθαρίσεις οι φαρμακοποιοί μπορούν να
επικοινωνούν με τις κ.κ. Γεωργιτζίκη και Τσακίρη, στα τηλέφωνα 210-7264706 και
210-7264733

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 6, 2018

Μαρούσι , 06/09/2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Παράταση εκτέλεσης γνωματεύσεων με τη χρήση άυλων μοναδικών
αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικών Υλικών και
Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα barcodes)

Σε συνέχεια της από 28/06/2018 ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού, για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος διάθεσης άυλων
μοναδικών αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικών Υλικών και
Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα barcodes), μέσω της ειδικής εφαρμογής
(https://apps.eopyy.gov.gr), σας ενημερώνουμε ότι από 10/09/2018, η εκτέλεση
γνωματεύσεων θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται και με τη χρήση των άυλων
κωδικών για όσους εισαγωγείς / κατασκευαστές έχουν ήδη λάβει έγκριση των
αιτήσεων τους. Το σύστημα εκτέλεσης γνωματεύσεων θα λειτουργήσει παράλληλα
μέχρι τις 30/09/2018, λαμβάνοντας παράταση από την αρχική ημερομηνία
υποχρεωτικής εκτέλεσης μόνο με τα άυλα barcodes (01/09/2018) λόγω του
μεγάλου όγκου των αιτήσεων που έχουν γίνει και με στόχο την ομαλή μετάβαση
στο νέο τρόπο εκτέλεσης γνωματεύσεων με άυλους κωδικούς.
Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης
– Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγ/κού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής
Διατροφής, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην εξέταση των αιτημάτων και σε
σύντομο χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.
Για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας καταχώρησης της αίτησης και απόδοσης
άυλων κωδικών, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail:
barcodes.support@eopyy.gov.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Posted in Uncategorized by