Ανακοινωσεις

Ιούλιος 5, 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 

Δημοσιεύτηκε η Υ.Α.  σχετικά με την πιστοποίηση των εμβολιασμών στα φαρμακεία της χώρας.

Δείτε στα παρακάτω link  το μήνυμα του Π.Φ.Σ.  καθώς και το Φ.Ε.Κ. της απόφασης .

Θα ακολουθήσουν οδηγίες.

 

Π.Φ.Σ.

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/07/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΣΤΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.pdf

Φ.Ε.Κ.

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/07/φεκ-εμβολιασμου.pdf

Posted in Uncategorized by
Ιούλιος 4, 2019

Αναβαλεται για τις 15/07/2019 η εφαρμογη της ηλεκτρονικης συνταγογραφησης των ναρκωτικων.

Δειτε το εγγραφο του υπουργειου στο παρακατω link

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/07/ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ-Αναβολή-εφαρμογής-ηλεκτρ.-συνταγ.-ναρκωτικών.pdf

 

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 24, 2019

Eπειδη οι οδηγιες που περιεχονται στο εντυπο ειναι λανθασμενες σας

ενημερωνουμε για τις σωστες

Αναγνωριστικο και κωδικο θα ορισετε εσεις ,και σαν συνθηματικο θα βαλετε  PharmaGDPR

Το link  ειναι

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/06/LINK-ΓΙΑ-ΤΟ-GDPR.pdf

Αφου κανετε εγγραφη μπειτε και συμπληρωστε τα χαρακτηριστικα του φαρμακειου σας. Επειτα διαβαστε τις οδηγιες σχετικα με τις ενεργειες που πρεπει να κανετε .

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 21, 2019

                                                                                                       Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                                 ΝΠΔΔ

 

Αριθ. Πρωτ. 2416

 

Προς: Φαρμακευτικός Σύλλογος Τριχωνίδας

 

Κοινοποίηση: 1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.

  1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Αυτόματοι πωλητές στην πρόσοψη των φαρμακείων»

 

Επί του ερωτήματος που τίθεται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 439/13.12.2019 έγγραφο σας (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 5964/14.12.2018), επαγόμεθα τα κάτωθι:

Ως γνωρίζετε, δυνάμει του άρθρου 7 του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας ορίζεται ότι: «Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία ασκεί λειτούργημα και οφείλει να το ασκεί σύμφωνα με τους ισχύοντας νόμους, την χάρτα του ευρωπαϊκού φαρμακείου και με τον όρκο που έδωσε. …Ακόμη οφείλει να συμμορφώνεται με τις επιταγές του νόμου και τις νόμιμες αποφάσεις που αφορούν την άσκηση του λειτουργήματός του, ειδικότερα δε να τηρεί τις ισχύουσες λιανικές τιμές των φαρμάκων».

Το άρθρο 14 ορίζει ότι: «Ο φαρμακοποιός οφείλει να ασκεί προσωπικώς την φαρμακευτική και να παρασκευάζει και να παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους αρρώστους ή στους οικείους τους. Πρέπει να επιβλέπει προσωπικώς κάθε φαρμακευτική εργασία που εκτελείται από το προσωπικό του φαρμακείου του».

Τα δε άρθρα 20 και 21 ορίζουν ότι: «20. Ο φαρμακοποιός οφείλει να δίδει σαφείς οδηγίες χρήσεως των χορηγουμένων φαρμάκων στους πελάτες του φαρμακείου του και να αναγράφει επ’ αυτών περιληπτικώς την οδηγία χρήσεως, καθώς και κάθε άλλη επισήμανση προς αποφυγή λαθών κατά την λήψη ή την χρήση των χορηγουμένων φαρμάκων.

  1. Ο φαρμακοποιός όταν χορηγεί τα φάρμακα που αναγράφονται σε συνταγές, καθώς και τα άλλα διακινούμενα προϊόντα, οφείλει να ελέγχει αν τα χορηγούμενα είδη πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές».

Το άρθρο 22 προβλέπει ότι: «Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αποφεύγουν την προσέλκυση πελατείας με ενέργειες και μέσα αντίθετα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και του φαρμακοποιού επιστήμονος και λειτουργού της δημόσιας υγείας (χορήγηση δώρων ή άλλων ανταλλαγμάτων)».

Το άρθρο 24 παρ. ε΄ ορίζει ότι: «Γενικώς, απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς με φαρμακείο σε λειτουργία, στους δικαιούχους κληρονομικών φαρμακείων και στους υπεύθυνους φαρμακοποιούς κληρονομικών φαρμακείων τα εξής: …ε. Κάθε παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας του φαρμακείου».

Τέλος, με το άρθρο 34 του ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι «Κάθε παράβαση των κανόνων του παρόντος Κώδικος Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη του παραβάτου φαρμακοποιού και την επιβολή των νομίμων κυρώσεων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ανεξαρτήτως άλλων τυχόν κυρώσεων, διοικητικών, ποινικών και αστικών που προβλέπονται από τους κειμένους νόμους.».

Επίσης, ως γνωρίζετε, με το άρθρο 257 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) και κατόπιν το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ Α΄ 140/01.8.2018), και τέλος το άρθρο 26 του  Ν. 4613/2019, αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) και ρυθμίστηκε το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, ως επίσης και οι εφημερίες και το διευρυμένο ωράριο, καθώς επίσης προβλέφθηκαν κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω διατάξεων.

Οι εν λόγω διατάξεις, ως διατάξεις της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας, έχουν ως πρωταρχικό και αποκλειστικό σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και είναι κανόνες Δημοσίας Τάξεως, και κατά συνέπεια εφαρμόζονται αναγκαστικώς επί όλων των ατόμων, τα οποία περιλαμβάνει το αντικείμενο αυτών. Έτσι, η εφαρμογή των διατάξεων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας είναι κατά κανόνα στενά ερμηνευόμενες, αποκλειομένης της διασταλτικής ερμηνείας και της κατ’ αναλογίαν εφαρμογής. Ουδέν φαρμακείο δύναται να λειτουργεί κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Τα φαρμακεία ως βασικός πυλώνας προστασίας της Δημόσιας Υγείας έχουν διττή ιδιότητα την επιστημονική και την εμπορική. Για το λόγο αυτό οι συναλλαγές τους με το κοινό επί σκοπώ εξυπηρέτησής του, καθώς και οι μεταξύ των φαρμακείων σχέσεις, υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακείων να είναι κατά νόμον ειδικώς περιορισμένος και ορισμένος.

Έτσι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 229/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι «τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή με την εμπορική εκμετάλλευση… Συνεπώς, η εξασφάλιση της βιωσιμότητος των φαρμακείων, και μάλιστα υπό συνθήκες λειτουργίας τους εκτός όρων ελεύθερου ανταγωνισμού… Συνεπώς, εκτός των προαναφερθέντων λόγων, και ο σκοπός της αποτροπής του κινδύνου σοβαράς διαταράξεως της οικονομικής ισορροπίας του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως, συνιστά επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί την επιβολή περιορισμών τόσο στην άσκηση όσο και στην πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού».

Κατά τη νομική άποψή μου λοιπόν, σύμφωνα με την Φαρμακευτική Νομοθεσία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία επί οιασδήποτε εξωτερικής επιφάνειας του φαρμακείου μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ειδών φαρμακείου κατ’ αρχάς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, καθώς διατίθενται είδη φαρμακείου άνευ της άμεσης επιβλέψεως του φαρμακοποιού. Επίσης, η λειτουργία αυτόματων πωλητών, και δη επί 24ώρου βάσεως, επί οιασδήποτε εξωτερικής επιφάνειας του φαρμακείου συνιστά άνευ άλλου παραβίαση του νομίμου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στα φαρμακεία. Θεωρώ δε ότι είναι απολύτως αδιάφορο εάν από τον εν λόγω αυτόματο πωλητή διατίθενται μόνο παραφαρμακευτικά προϊόντα και ουχί φάρμακα.

Τα ανωτέρω έχουν γίνει δεκτά δυνάμει των υπ’ αριθμόν 65 και 66/2013 αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας. Με τη μεν υπ’ αριθμόν 66/2013 απόφαση κρίθηκε ότι συνιστά πειθαρχική παράβαση η λειτουργία μηχανήματος αυτόματου πωλητή με το οποίο προέβαινε στην πώληση παραφαρμακευτικών ειδών όλο το 24ωρο. Έτσι έγινε δεκτό ότι «…είχε εγκαταστήσει ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό μηχάνημα – αυτόματο πωλητή, ο οποίος κατόπιν χρηματικής καταβολής, σε ειδική υποδοχή, χορηγούσε αυτόματα παραφαρμακευτικά προϊόντα της αρεσκείας καθενός ενδιαφερόμενου. Ο ως άνω αυτόματος πωλητής λειτουργούσε επί 24ώρου βάσεως. Ο ως άνω τρόπος λειτουργίας του ως άνω αυτόματου πωλητή συνιστά τρόπο αθέμιτου ανταγωνισμού για την προσέλκυση του αγοραστικού κοινού, από πλευράς της ως άνω φαρμακοποιού, δοθέντος ότι παραβίαζε τη νομοθεσία περί ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων».

Με την δε υπ’ αριθμόν 65/2013 απόφαση κρίθηκε ότι συνιστά πειθαρχική παράβαση η διαφήμιση της λειτουργία αυτόματου πωλητή στην οποία παρουσιαζόταν η δυνατότητα πώλησης παραφαρμακευτικών ειδών όλο το 24ωρο.

Προκειμένου μάλιστα ουδεμία αμφιβολία να καταλείπεται, στο σχέδιο του εκσυγχρονισμένου Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2019, και δη στο άρθρο 35, υπάρχει σαφής πρόβλεψη, η οποία ορίζει ότι: «Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία επί οιασδήποτε εξωτερικής επιφάνειας του φαρμακείου μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ειδών φαρμακείου για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος. Η εγκατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων αυτών συνιστά παράβαση αφενός μεν του άρθρου 3 του παρόντος Κώδικα, αφετέρου δε του νομίμου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων καθώς δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού ανάμεσα στα φαρμακεία».

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

 

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 21, 2019

Στο παρακατω link θα βρειτε  τον τροπο  που θα εχετε προσβαση στην πλατφορμα για την συμμορφωση των φαρμακειων στο GDPR.

Αφου κανετε την εγγραφη ακολουθηστε τις οδηγιες.

Το συνθηματικο θα κοινοποιηθει στο καθενα σας απο τον συλλογο μολις μας τα στειλει ο ΠΦΣ.

 

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/06/LINK-ΓΙΑ-ΤΟ-GDPR.pdf

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 7, 2019

ΣYMΦΩNA     ME       ENHMEPΩΣH  AΠO  TON  EΦKA, ΔOΘHKE  ΠAPATAΣH  MEXPI  31.7.2019   ΓIA   THN   KATABOΛH   ANAΔPOMIKΩN   EIΣΦOPΩN   ΠOY   ΠPOKYΠTOYN   AΠO   THN YΠOXPEΩTIKH   METATAΞH   AΣΦAΛIΣMENΩN   META   TO   1993   (ΠPΩHN TΣAY -NYN EΦKA)   ΣTHN   ANΩTATH   AΣΦAΛIΣTIKH   KATHΓOPIA .  THN ΔEYTEPA   ANAMENETAI   NA ANAPTHΘOYN   TA   ATOMIKA   EIΔOΠOIHTHPIA   ΣTO    WWW.TSAY.GR

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 6, 2019

Αθήνα,5/6/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                                                              Α.Π. 2211
ΝΠΔΔ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με έκπληξη παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες επιθέσεις εκπροσώπων της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) εναντίον
των 10.500 φαρμακοποιών που καθημερινά δίνουν αγώνα ώστε να εξυπηρετήσουν τους
εκατοντάδες χιλιάδες διαβητικούς ασθενείς-συμπολίτες μας.
Οι επιθέσεις αυτές είναι απολύτως άδικες, στηρίζονται σε υπόπτως παραπλανητικά
και μεγαλοποιημένα επικοινωνιακώς στοιχεία, και αφήνουν ανακριβέστατα απαξιωτική και
μειωτική εντύπωση στην κοινή γνώμη για τους φαρμακοποιούς
Οφείλουμε να πληροφορήσουμε την κοινή γνώμη τα εξής:
– Στα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη, δυστυχώς παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μία
υπόγεια απόπειρα από μερίδα πολυεθνικών εταιρειών να αισχροκερδήσουν αλλά και να
δημιουργήσουν μονοπωλιακά φαινόμενα χειραγώγησης και της αγοράς αυτής.
Υπάρχουν εταιρείες που κερδοσκοπούν ασύδοτα σε βάρος των Φαρμακείων κρατώντας
ομήρους και συνάμα παραπλανώντας τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
Η παραπάνω νοσηρή πραγματικότητα, την οποία εμείς οι φαρμακοποιοί έχουμε πολλάκις
αναδείξει και καταγγείλει μέχρι σήμερα, περιέργως αποσιωπάται τελείως από τους
συγκεκριμένους εκπροσώπους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ.
– Τα Φαρμακεία είναι υγειονομικοί χώροι που πρωτίστως παρέχουν νόμιμα υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και έτσι ελέγχονται για την καταλληλότητά τους από όλες
τις Αρμόδιες προς τούτο Αρχές της Πολιτείας με τρόπο εκτεταμένο και με αυστηρό
νομοθετικό πλαίσιο.
Πολύ αυστηρότερο και πολύ καταλληλότερο και πιο στοχευμένο από οποιαδήποτε τυχόν
ιδιωτική πιστοποίηση υπάρχει διαθέσιμη.
Και αυτό επίσης το γεγονός περιέργως αποσιωπάται πλήρως από τους συγκεκριμένους
εκπροσώπους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, οι οποίοι υπόπτως απαιτούν μυστήριες, περιττές και
κοστοβόρες ιδιωτικές πιστοποιήσεις για τα Φαρμακεία, οι οποίες δεν προβλέπονται πουθενά
και σε καμία χώρα του κόσμου και από καμία νομοθεσία για τα Φαρμακεία. Αλήθεια ποιών
τα συμφέροντα εξυπηρετούν ;
– Τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη, που χρησιμοποιούν συστατικά προερχόμενα από το
ανθρώπινο σώμα και χρειάζονται εκπαίδευση του ασθενούς και συχνή παρακολούθηση από
επιστήμονα υγείας κατά τη χρήση τους σύμφωνα με τη νομοθεσία, χορηγούνται εδώ και
χρόνια αποκλειστικά από τα Φαρμακεία, όπως ακριβώς και τα φάρμακα, για λόγους
προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Ξαφνικά όμως εδώ και μερικές ημέρες συγκεκριμένοι εκπρόσωποι της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
ισχυρίζονται πως κατ΄ αυτούς… δεν χρειάζεται (!) να είναι πλέον τόσο προληπτικά αυστηρή η
νομοθεσία για την προστασία των ασθενών.
Ισχυρισμοί που κατά σύμπτωση τυχαίνει να συμφέρουν εμμέσως τις κερδοσκοπικές βλέψεις
και τα στενά μονοπωλιακά συμφέροντα συγκεκριμένων εταιρειών παραγωγών και Κατόχων
Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) αυτών των προϊόντων.
Για όλα τα παραπάνω υπάρχουν πλήθος στοιχείων, διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή προς τον
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Εξαιτίας των παραπάνω, και καθώς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ούτε οι ασθενείς να
παραπλανούνται και να κρατούνται όμηροι υπόγειων μεθοδεύσεων σε βάρος τους, ούτε οι
φαρμακοποιοί να στοχοποιούνται αδίκως για σχέδια και ενέργειες τρίτων,
 προειδοποιούμε τους συγκεκριμένους εκπροσώπους της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ να
πάψουν να εξυπηρετούν με τη στάση τους συγκεκριμένα επιχειρηματικά
συμφέροντα εταιρειών,
 να αρχίσουν από εδώ και πέρα να λένε όλη την αλήθεια για το τι ακριβώς
συμβαίνει στον χώρο του σακχαρώδους διαβήτη,
 και να απέχουν στο μέλλον από δηλώσεις που παραπλανούν και
αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, συκοφαντούν τους φαρμακοποιούς, και
ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα στο σύνολό της
Παραμένουμε αμετακίνητοι στο καθήκον μας με αδιαπραγμάτευτο στόχο την εξυπηρέτηση
και την ενημέρωση των ασθενών καθώς επίσης και την παροχή ορθής φαρμακευτικής
αγωγής. Είμαστε υπέρ ενός ειλικρινούς και καλόπιστου διαλόγου με οποιονδήποτε φορέα ,
αρκεί να αποδεικνύεται στην πράξη το ενδιαφέρον του για τον ασθενή.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης των φαρμακοποιών σε θέματα πρόληψης, διαχείριση χρονίων νοσημάτων,
συμμόρφωση στην φαρμακευτική αγωγή και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν από
τα φαρμακεία προς όφελος του Συστήματος Υγείας .

Posted in Uncategorized by
Μάιος 27, 2019

                                                                                           Αθήνα, 27 Μαΐου 2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 2093

 

 

Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1. Περιφέρειες της Χώρας

 

 

Κοινοποίηση : Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός

 

 

            Θέμα: Άμεση εφαρμογή των διατάξεων του περί απαγόρευσης λειτουργίας των φαρμακείων κατά τις αργίες και ορισμού ανώτατου χρονικού ορίου λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων»

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019). Στο άρθρο 26, με το οποίο αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991, προβλέπεται αφενός μεν απαγόρευση λειτουργίας των φαρμακείων κατά τις αναφερόμενες αργίες, αφετέρου δε ανώτατο χρονικό όριο λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων.

Η ως άνω διάταξη έχει άμεση ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα τις Κυβερνήσεως (24.5.2019) και καταλαμβάνει και τις αιτήσεις εκείνες που είχαν υποβληθεί για τη λειτουργία των φαρμακείων την τρέχουσα περίοδο, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του υποχρεωτικού ωραρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, δέον είναι λοιπόν οι Περιφέρειες της Χώρας όπως προβούν στην πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

 

Posted in Uncategorized by
Μάιος 24, 2019

Δειτε το εγγραφο για τις συνταγες αναλωσιμων Σακχαρωδη Διαβητη παρακατω

 

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/05/ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟ-ΤΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.pdf

Posted in Uncategorized by