Ανακοινωσεις

Φεβρουάριος 28, 2018

   

 

 

 

 

                     Πρόσκληση σε τακτική  Γενική Συνέλευση

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΣΥΦΑ Πιερίας την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

 1.  Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2017.
 2.  Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού  έτους  2018.
 3.  Συζήτηση για την εφαρμογή του άρθρου 257 του ν.4512/2018 που αφορά  το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.
 4. Ενημέρωση για την πορεία του κλάδου.
 5.  Γενικά θέματα.

 

 

    Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ.  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. με τα ίδια θέματα  στο ίδιο χώρο.

Συνάδελφοι είναι επιβεβλημένη η παρουσία σας  για να συναποφασίσουμε  την εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων μας στο νομό μας.

 

 

Ο     πρόεδρος                                  Ο γενικός γραμματέας

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                            ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 28, 2018

Τοπική Ομάδα Υγείας Κατερίνης

Η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) είναι μία νέα δημόσια δομή η οποία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) με σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης της.

Η εγγραφή στην Τ.ΟΜ.Υ. Κατερίνης αφορά το σύνολο του πληθυσμού του Δήμου Κατερίνης ανεξαρτήτως  ηλικίας, ιθαγένειας και ασφαλιστικής ικανότητας.

Η ομάδα της Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται από 3 γενικούς ιατρούς, 1 παιδίατρο, 1 κοινωνική λειτουργό, 2 νοσηλεύτριες,  2 επισκέπτριες υγείας και 1 διοικητική υπάλληλο.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στους πολίτες από τις 08:00π.μ. έως τις 09:00μ.μ. Δευτέρα με Παρασκευή και λειτουργεί κατόπιν ραντεβού, αλλά είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και έκτακτα περιστατικά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2351028414 .

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 26, 2018

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα και επιβεβαιωμένεςπληροφορίες,στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλήμε θέμα«Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης»,περιλαμβάνεται διάταξηγια την θεσμοθέτησητων άυλων συνταγών .

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την παραμικρή πληροφόρηση ούτε για το περιεχόμενο της ρύθμισης ούτεγια την διαδικασία της υλοποίησης της.

Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και αφορά την καθημερινή λειτουργίατου φαρμακείου αλλά και γενικότερα της φαρμακευτικής περίθαλψηςκαι διακίνησηςτου φαρμάκου , θεωρούμε απαραίτητο πριν από οποιαδήποτε σύνταξη και κατάθεση νομοθετικήςρύθμισης να υπάρξειεμπεριστατωμένος και αναλυτικόςδιάλογος του Υπουργείου Υγείαςμε τον Πανελλήνιο ΦαρμακευτικόΣύλλογο,ώστε η όποιαρύθμιση αποφασιστεί να διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό τα απαραίτηταεχέγγυα στην ορθήλειτουργία της συνταγογράφησης και της εκτέλεσης συνταγών.

 

Για τον λόγο αυτό καλούμε το Υπουργείο Υγείας να μην προχωρήσει σε εσπευσμένη κατάθεση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης και να ορισθεί συνάντηση με το ΔΣ του Πανελληνίου ΦαρμακευτικούΣυλλόγου.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                        ΣΕΡΑΦΕΙΜΖΗΚΑΣ

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 22, 2018

                                                                               Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 822

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για τη νέα νομοθετική ρύθμιση για το ωράριο λειτουργίας φαρμακείων»

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ3(β)/Γ.Π./οικ.14863/21.02.2018 Εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας με θέμα «Εγκύκλιος σχετικά με το Ωράριο των Φαρμακείων και την εφαρμογή του άρθρου 257 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» έγιναν δεκτές οι σχετικές επισημάνσεις του Π.Φ.Σ., ως αναφέρονται στα υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 296/24.01.2018, 356/29.01.2018, 462/05.02.2018 και 474/05.02.2018 έγγραφά μας προς το Υπουργείο Υγείας.

Έτσι με την ανωτέρω Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαμόρφωση του ελάχιστου υποχρεωτικού ωραρίου είναι η έκδοση Απόφασης του Περιφερειάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

– Η απόφαση αυτή μπορεί να διαφοροποιεί το ωράριο ανά χρονικές περιόδους (μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ωράριο ανά εξάμηνο κλπ.) καθώς και ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού (ακόμη και για περιοχές μικρότερες από δήμους), καθώς εκ του νόμου καταλείπεται η διακριτική ευχέρεια στην Διοίκηση ως προς αυτόν τον καθορισμό.

– Η διάταξη επιτρέπει με την ανωτέρω απόφαση να καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, αλλά χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

– Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, εκδίδεται η προβλεπόμενη Απόφαση του Περιφερειάρχη περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, πάλι με την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή δήμο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η διάταξη αυτή.

– Η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης του Περιφερειάρχη περί καθορισμού υποχρεωτικού ωραρίου αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της Απόφασης του Περιφερειάρχη για τον καθορισμό των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, η οποία με την σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή των δηλώσεων των φαρμακείων που θα δηλώσουν διευρυμένο ωράριο.

Η έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει να λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι αργότερα από τις 31.5.2018.

Έως την έκδοση και δημοσίευση των προαναφερόμενων αποφάσεων του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του ωραρίου και των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων που προϋπήρχε.

Κάθε Περιφέρεια αμέσως μετά (ή ταυτόχρονα με) την έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων θα καθορίσει το χρονικό σημείο της έναρξης του διμήνου από το οποίο θα ισχύουν οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου καθώς και το χρονικό σημείο της λήξης της πρώτης προθεσμίας για την υποβολή των οικείων δηλώσεων.

– Οι απαλλαγές περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων εξακολουθούν να ισχύουν έως τα οριζόμενα στην μεταβατική διάταξη της παρ.4 του ως άνω άρθρου.

– Οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Β.Δ. 398/1963 (σύμφωνα με το οποίο οι ώρες εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία) και του Π.Δ. 479/1981 (που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακεία) ισχύουν κανονικά και δεν έχουν καταργηθεί, το δε ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων θα καθορίζεται εν προκειμένω σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 19, 2018

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Όπως μας ενημέρωσε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  οι συνταγές  πρέπει να κατατίθενται ανα μηνα ,με ανωτερο οριο το τρίμηνο (φορολογικο τρίμηνο) αλλιώς υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν αποδεκτές .

Δηλαδή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ εως  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ εως 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ εως 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ εως 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Παρακαλώ να είστε συνεπείς ,έστω και για μια συνταγή, γιατί δημιουργήθηκε πρόβλημα με συνάδελφους που κατέθεσαν τον Ιανουάριο συνταγές από την περσινή χρονιά ( από 1ο 2017).  Με την παρέμβαση του προέδρου το πρόβλημα ξεπεράστηκε.

 

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 19, 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Φ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.Σ.

 

 

Οσοι συνάδελφοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο εκπαιδευτικά σεμινάρια  του Ε.Ε.Σ. που θα γίνουν  στις εγκαταστάσεις του ΣΥ.ΦΑ.Πιεριας θα πρέπει σε πρώτη φάση να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την Παρασκευή  23/2/2018.

Σε επόμενη φάση θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα ενδιαφέροντος του Π.Φ.Σ.

Αναλυτικές πληροφορίες  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου  www.fspierias.gr

Η εκπαίδευση είναι η ιδια που έκανε περισυ ο Σύλλογος για τα μέλη του με τον τοπικού Ε.Ε.Σ.

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 15, 2018

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι επετεύχθη συμφωνία ανάμεσα  στον ΠΦΣ  και το ΙΔΕΕΑΦ αφενός, και τον  Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αφετέρου, για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποιημένων σεμιναρίων « Α’ βοήθειες για Φαρμακοποιούς» σε συνεργασία με τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

 

Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, ως κλάδος , επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να αναδείξουμε το μείζον θέμα της παροχής υπηρεσιών υγείας από τα φαρμακεία μας. Η πιστοποιημένη απόκτηση γνώσεων για την παροχή Πρώτων Βοηθειών από τα φαρμακεία μας αποτελεί, εκτός από εφόδιο για κάθε συνάδελφο και ένα όπλο στη φαρέτρα των επιδιώξεων μας ως κλάδος.

Για την οργάνωση και υλοποίηση του συνολικού προγράμματος θα δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα,  μέσω της ιστοσελίδας του ΙΔΕΕΑΦ ( www.ideeaf.gr).

Τα πιστοποιημένα σεμινάρια για φαρμακοποιούς θα έχουν διάρκεια είκοσι τεσσάρων ωρών το καθένα και θα διεξάγονται σε συνεργασία με κάθε τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο σε κατάλληλες ώρες και ημέρες , κατόπιν συνεννόησης και κεντρικού προγραμματισμού. Κάθε σεμινάριο θα μπορεί να προγραμματιστεί στη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων (τέσσερα 6ώρα) ή στη διάρκεια τριών Κυριακών( τρία 8ώρα). Σε κάθε σεμινάριο θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής κατ’ ελάχιστον είκοσι φαρμακοποιών και κατά μέγιστο σαράντα, εκτός και εάν οι τοπικές συνθήκες επιβάλλουν μικρές διαφοροποιήσεις.  Διευκρινίζεται ότι κάθε τοπικός Σύλλογος θα μπορεί να διεξάγει περισσότερα από ένα σεμινάρια, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.

Όσον αφορά την θεματολογία τους, αυτή θα καλύπτει τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί  στα φαρμακεία τους, ενώ θα περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος (επισυνάπτεται το περιεχόμενο του 24ωρου προγράμματος).

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια φαρμακοποιοί θα λαμβάνουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο θα αποδεικνύει την ικανότητα τους στην παροχή υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και μοριοδότηση από το ΙΔΕΕΑΦ.

Όσον αφορά τις δαπάνες των σεμιναρίων , αυτές θα καλυφθούν ως εξής:

 • Η αμοιβή των εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα καλυφθεί από τον ΠΦΣ, μέσω των τοπικών Συλλόγων, όπως προβλέπει η σχετική συμφωνία ΠΦΣ-ΙΔΕΕΑΦ-ΕΕΣ,   ενώ οι φαρμακοποιοί που θα το παρακολουθήσουν θα επιβαρυνθούν με ένα ελάχιστο ποσόν ύψους 25€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) για λειτουργικές δαπάνες του ΙΔΕΕΑΦ.
 • Οι οργανωτές τοπικοί Σύλλογοι θα αναλάβουν τις τοπικές λειτουργικές δαπάνες κατάλληλου χώρου, επισιτιστικών κ.λ.π.(επισυνάπτονται οι ανάγκες λειτουργίας).

 

Οι φαρμακοποιοί υποβάλλοντας την αίτησή τους θα καταβάλλουν και το αντίτιμο των 25€ μέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας, μέσα από ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής. Για το ποσόν αυτό που είναι τελικό (περιέχει ΦΠΑ) θα λαμβάνουν Τιμολόγιο από το ΙΔΕΕΑΦ, το οποίο θα μπορούν να καταχωρούν στις δαπάνες των φαρμακείων τους. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παύει αυτόματα με την συμπλήρωση του ορίου που έχει καθοριστεί ανά σεμινάριο.

 

Συνδιοργάνωση:

– ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

– ΙΔΕΕΑΦ

– ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σε συνεργασία με:

ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πιστοποιημένο σεμινάριο του προγράμματος «Α’ Βοήθειες για Φαρμακοποιούς» διάρκειας 24 ωρών θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με την ειδικότητα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED» των Τομέων Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών.

Στο 24ωρο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

«ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ» διάρκειας 12 ωρών

«ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ» και «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗΣ» διάρκειας 6 ωρών

«ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ» διάρκειας 6 ωρών

 

Οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί θα λάβουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών του ΙΔΕΕΑΦ.

Το Αναλυτικό – Ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σεμιναρίου θα ορίζεται αφού αποφασισθούν οι ημέρες διεξαγωγής και θα αναρτάται (μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στον αντίστοιχο χώρο κάθε τοπικού Συλλόγου.

1η Ενότητα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης

– Το Ατύχημα

– Τί είναι οι Πρώτες Βοήθειες

– 7 Προϋποθέσεις για μια πετυχημένη επέμβαση

– Η αλυσίδα της Διάσωσης

– Κλήση για Βοήθεια

– Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης

– Ψυχολογική Υποστήριξη σε Παιδιά

 

 

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Τροχαίου Ατυχήματος

– Η έννοια του Τροχαίου Ατυχήματος

– Τα κυριότερα αίτια Τροχαίων Ατυχημάτων

– Συμβουλές Ασφαλούς Οδήγησης

– Η Αλυσίδα ενεργειών αντιμετώπισης (Διάσωσης)

– Ο ρόλος του τριγώνου ασφαλείας

– Άμεσες ενέργειες-Διάσωση

– Κλήση για Βοήθεια

– Πρώτες Βοήθειες

– Πιθανές κακώσεις από Τροχαίες Συγκρούσεις

 

Αρχική Προσέγγιση τραυματία και ασθενούς

– Ασφάλεια σκηνής

– Αξιολόγηση της σκηνής του ατυχήματος

– Μεταδοτικές ασθένειες και Μέσα Ατομικής Προστασίας

– Το νευρικό σύστημα

– Διαταραχές επιπέδου συνείδησης

 

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών

– Θύμα με απώλεια αισθήσεων που αναπνέει

– Σημεία κυκλοφορίας

– Τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης

– Θύμα που δεν αναπνέει

– Τεχνητή αναπνοή

 

Πρωτογενής Εκτίμηση και Αντιμετώπιση (A, B, C, D, E)

– Η Πρωτογενής Κλινική Αξιολόγηση

– Τα αρχικά «ABCDE»

– Αεραγωγός και ΑΜΣΣ

– Αερισμός και Αναπνοή

– Κυκλοφορία – Έλεγχος Αιμορραγιών

– Νευρολογική Κατάσταση

– Έκθεση και Προστασία από το Περιβάλλον

 

Εξωτερικές Αιμορραγίες και Ανοιχτά Τραύματα

– Τι είναι το Τραύμα;

– Ανοιχτό Τραύμα

– Πώς αντιμετωπίζουμε μια Αιμορραγία;

– Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η Ίσχαιμη Περίδεση;

– Τι είναι η Ρινορραγία;

– Πώς αντιμετωπίζουμε έναν Τραυματικό Ακρωτηριασμό;

– Τι είναι το Αιμορραγικό – Υποογκαιμικό (Shock);

 

Κλειστά Τραύματα και Μυοσκελετικές Κακώσεις

– Τι είναι κλειστό Τραύμα;

– Κακώσεις Οστών και Αρθρώσεων

– Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

 

 

Εγκαύματα

– Τι είναι έγκαυμα;

– Μέτρηση της Έκτασης – Κανόνας των 9

– Εκτίμηση του Βάθους

– Έγκαυμα Πρώτου Βαθμού / Έγκαυμα Δευτέρου Βαθμού / Έγκαυμα Τρίτου Βαθμού

 

Βλάβες από την Έκθεση στο Περιβάλλον

– Βλάβες από Έκθεση σε Θερμό περιβάλλον

– Τι είναι η Ηλίαση;

– Τι είναι η Θερμική εξάντληση;

– Τι είναι η Θερμοπληξία;

– Βλάβες από Έκθεση σε Ψυχρό Περιβάλλον

– Τι είναι η Υποθερμία;

– Δήγματα και Δηλητήρια

– Δήγματα εντόμων

– Δήγματα Θαλάσσιων Οργανισμών

– Οξεία Αλλεργική Αντίδραση

– Δηλητηριάσεις

 

Επείγοντα Περιστατικά

– Τι είναι Κρίση Άσθματος;

– Τι είναι Στηθάγχη;

– Τι είναι Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ);

– Πώς εκδηλώνονται οι Επιληπτικοί Σπασμοί;

– Πότε συμβαίνει η Υπογλυκαιμία;

– Οξύ Κοιλιακό Άλγος και Οξεία Κοιλία

 

2η Ενότητα

«ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗΣ»

Υποστήριξη του αεραγωγού και του αερισμού

– Εναλλακτικές τεχνικές διάνοιξης του αεραγωγού

– Εναλλακτικές τεχνικές εμφυσήσεων

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) ενηλίκου

– Καρδιοαναπνευστική ανακοπή

– Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Ορισμός

– Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) ενηλίκου

– Κλήση για Βοήθεια

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) παιδιού-βρέφους & αντιμετώπιση πνιγμονής

– Παιδιατρικοί ασθενείς στην ΚΑΑ

– Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση παιδιατρικού Ασθενούς

– Θέση Ανάνηψης βρέφους-Παιδιού

– Κλήση για Βοήθεια

– Πνιγμονή-Χειρισμός “Heimlich”

– Αντιμετώπιση πνιγμονής σε ενήλικα

– Αντιμετώπιση πνιγμονής σε παιδιατρικούς ασθενείς

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (ΑΕΑ)

– Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής

– Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή

– Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση ΑΕΑ

– Χρήση ΑΕΑ σε παιδιά και βρέφη

 

3η Ενότητα

«ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ»

Επιδείξεις χειρισμού τραυμάτων

– Απλή περιποίηση τραύματος

– Αντιμετώπιση αιμορραγίας

– Αντιμετώπιση ρινορραγίας

– Τραυματικός ακρωτηριασμός

– Άμεση αντιμετώπιση διατρέμματος

– Αντιμετώπιση εγκαυμάτων 1ου, 2ου και 3ου βαθμού

 

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 14, 2018

Μετα από επικοινωνία  του Προέδρου με τον τοπικού ΕΟΠΥΥ, σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος διόρθωσης των συνταγών που περικόπτονται έχει λήξει. Οι συνταγές που ελέγχονται  και  απορρίπτονται λόγω  έλλειψης υπογραφής ασφαλισμένου, έλλειψης διάγνωσης  ή για αλλους λόγους, κάνοντας αρχή από τον Σεπτέμβριο του 2017, δεν θα διορθώνονται με προσκόμιση δικαιολογητικών στον τοπικό  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αλλά θα πρέπει να γίνεται ένσταση εντός τριών ημερών.

Επίσης η  διάρκεια εκτέλεσης των συνταγών είναι δέκα ημέρες από την ημερομηνία που γράφηκε η συνταγή, συμπεριλαμβανομένης και αυτής .

Δηλαδή συνταγή που γράφτηκε  10 του μηνα πρέπει να εκτελεστεί το αργότερο μέχρι της 19 του μηνα.

Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την εκτέλεση των συνταγών.

 

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 6, 2018

                                                                               Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2018

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 474

 

Προς:  1. Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ.

 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
 2. Περιφέρειες της Χώρας

 

Κοινοποίηση: Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

 

Θέμα: «Νομικό Σημείωμα για την υποβολή δηλώσεων διευρυμένου ωραρίου πριν την απόφαση του Περιφερειάρχη για τον καθορισμό του υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 «Ωράριο Λειτουργίας Φαρμακείων» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) ορίζεται ότι:

«1. Τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη που εκδίδεται ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, κατανέμονται, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, οι ως άνω 40 ώρες εντός της εβδομάδας, οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα κάτωθι ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας και β) από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. εντός της ημέρας…».

 1. Όλα τα φαρμακεία συμμετέχουν υποχρεωτικά στις καθοριζόμενες σύμφωνα με το παρόν διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Η διημέρευση διαρκεί από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. και η διανυκτέρευση από τις 21:00 μ.μ. έως τις 08:00 π.μ. κάθε ημέρας. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση συντάσσονται από τον κατά τόπον αρμόδιο φαρμακευτικό σύλλογο σχετικοί πίνακες διημέρευσης και διανυκτέρευσης, οι οποίοι ισχύουν για ένα έτος και είναι υποχρεωτικοί για τα μέλη τους…
 2. Κάθε επιχείρηση νόμιμου φαρμακείου, διά του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α’ 153) που παραμένουν σε ισχύ… Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποχρεωτικά δηλώνει ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, που επιλέγει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο να λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη…»

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι θα πρέπει κατ’ αρχάς να εκδοθεί η απόφαση του αρμόδιου κατά τόπον Περιφερειάρχη, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, με την οποία θα καθορίζεται το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

Με την ίδια ή επόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου, θα πρέπει να καθοριστούν ανά περιφερειακή ενότητα ή ανά δήμο, ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν κάθε έτος και η σειρά διημέρευσης και διανυκτέρευσης αυτών.

Εν συνεχεία, και αφού έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να λειτουργήσει το φαρμακείο τους, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων του καθορισθέντος υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας, δύνανται να προβούν στην δήλωση του εν λόγω ωραρίου.

Έτσι, πρέπει να έχει ορισθεί προηγουμένως η ώρας λήξεως του υποχρεωτικού ωραρίου με απόφαση του Περιφερειάρχη, για να δύναται να δηλωθεί κατόπιν η ώρα έναρξης του διευρυμένου ωραρίου. Πριν τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου δεν δύναται να ξεκινήσει η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου.

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δηλώσεις περί διευρυμένου ωραρίου, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί μετά την δημοσίευση του Ν. 4512/2018, στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στους κατά τόπον αρμόδιους Περιφερειάρχες, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση της αποφάσεως του Περιφερειάρχη για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, δεν παράγουν έννομες συνέπειες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, καθώς δεν έχουν υποβληθεί συννόμως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 του ως άνω Νόμου. 

Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις λειτουργίας σε διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να υποβληθούν ΜΕΤΑ την απόφαση του Περιφερειάρχη για το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

 

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by
Φεβρουάριος 5, 2018

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Την  πρωτοχρονιάτικη πιτα τους έκοψαν οι φαρμακοποιοί της Πιερίας  το Σάββατο 3 Φεβρουάριου. Η εκδήλωση έγινε στο Mediterranean Village στην Παραλία Κατερίνης, με μεγάλη επιτυχία.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  ο Διοικητής του Γ.Ν.Κατερινης και συνάδελφος κ. Ανέστης Μυστριδης και ο εκπρόσωπος της  Αντιπεριφερειας ,επισης φαρμακοποιός κ.Μπιτοπουλος  Στέφανος , όπως και ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και πρόεδρος του Φ.Σ.Λεσβου κ. Απόστολος Βαλτας ,ο  Γραμματέας του Π.Φ.Σ. και πρόεδρος του Φ.Σ.Θηβας κ.Σεραφειμ Ζηκας  ,το μέλος του Δ.Σ.  του Π.Φ.Σ. και πρόεδρος του ΣΥ.ΦΑ. Πιερίας κ.Συμεωνιδης Πολυχρόνης  και ο πρόεδρος του Φ.Σ.Σερρων  κ .Αναστασης Ροντζης .

Ο Προέδρος κ. Κουιμτζιδης Ελευθέριος και το Διοικητικο Συμβούλιο ευχήθηκαν στους φαρμακοποιούς καλή χρονιά , να είναι ενωμένοι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις  της εποχής και στα εμπόδια που κάθε χρόνο μπαίνουν στο λειτούργημα τους.

Posted in Uncategorized by