Ανακοινωσεις

Ιούνιος 15, 2018

                                                                                         Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 2746

 

 

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Διευθύνσεις Υγείας και  

 Κοινωνικής Μέριμνας)

 

            Κοινοποίηση : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

  1. Πρόεδρος Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου

 

Θέμα: «Περί λειτουργίας «παραφαρμακείων»»

 

Ο Π.Φ.Σ. έχει πολλάκις καταστεί αποδέκτης καταγγελιών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι σε τουριστικές κυρίως περιοχές, λειτουργούν καταστήματα έχοντας αναρτήσει επιγραφές οι οποίες παρανόμως περιέχουν τη λέξη «φαρμακείο», κυρίως στην αγγλική γλώσσα, αυτούσια ή παραγώγων της καθώς και σταυρό, επί σκοπώ παραπλάνησης ημεδαπών και αλλοδαπών (κυρίως) τουριστών, οι οποίοι βλέποντας τα ανωτέρω, ευλόγως τους δημιουργείται η πεποίθηση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι φαρμακεία, πόσω μάλλον όταν πωλούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις παρανόμως φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ. Πρόκειται για ξεκάθαρη αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι:

«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

  1. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή

Δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως απαγορεύεται ρητώς η χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, από οιαδήποτε επιχείρηση, πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

Στην περίπτωση δε που «παραφαρμακεία» διαθέτουν παρανόμως φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΝΔ 96/1973 ότι η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

δ) Του άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, ότι απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας φαρμακεμπορεία, περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι’ απ’ ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων».

ε) Του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σύμφωνα με την οποία: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

Κατόπιν των ανωτέρω δέον είναι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των ως άνω διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά α) στον Ε.Ο.Φ. για να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις (αποστέλλοντας το σχετικό αποδεικτικό υλικό όπως πχ. φωτογραφίες, αποδείξεις λιανικής πώλησης για να αποδεικνύονται τα στοιχεία της επιχείρησης και οι γενόμενες πωλήσεις) και β) στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών και να προβούν άμεσα στην αφαίρεση των εν λόγω επιγραφών επί σκοπώ προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνοντας σχετικώς και τον Π.Φ.Σ.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

 

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περιπτωση που πεσει στην αντιληψη σας  λειτουργια καταστηματος  που χρησιμοποιει την λεξη ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ η παραγωγα της ειδοποιηστε αμεσα τον Προεδρο.

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 15, 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

 

 

14-6-2018
  

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που διαπιστώθηκε με την ΗΔΙΚΑ στην εκτέλεση  συνταγών λόγω της αναβάθμισης του συστήματος με νέα φίλτρα που αφορούν τους γιατρούς. Μετά από επικοινωνία του  ΠΦΣ με την ΗΔΙΚΑ ,συμφωνήθηκε και ήδη διευθετήθηκε το πρόβλημα , οπότε οι συνταγές που έχουν ήδη συνταγογραφηθεί αλλά και αυτές που θα συνταγογραφούνται στο εξής, θα εκτελούνται κανονικά.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της αναβάθμισης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ με SPC φίλτρα με νέους πιο αυστηρούς κανόνες για τους γιατρούς. Τα φίλτρα αυτά με την ενσωμάτωση τους στο σύστημα άρχισαν να μπλοκάρουν την εκτέλεση  και στις ήδη συνταγογραφημενες  συνταγές.

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 12, 2018

ΤΙΜΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Αναπάντητα ερωτήματα για τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου

Του Κυριάκου Θεοδοσιάδη
Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Στο πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες και σχετίζεται με την τέταρτη αξιολόγηση περιλαμβάνονται δύο διατάξεις που προκαλούν πολλά εύλογα και δυστυχώς αναπάντητα ερωτήματα.

Με την πρώτη διάταξη επιβάλλεται στο φαρμακοποιό φόρος (τον  ονομάζουν  rebate) ύψους 0,8% επί της λιανικής  τιμής κάθε φαρμάκου  που έχει τελειώσει η πατέντα του (off patent) και που χορηγείται σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ .

Ας δούμε λοιπόν ποιος αποφασίζει για το ποιο φάρμακο θα χορηγηθεί εν  τέλει.

Κατ΄ αρχήν αποφασίζει ο γιατρός και γράφει στην ηλεκτρονική συνταγή την δραστική ουσία.

Εν συνεχεία πάλι ο γιατρός  στην συνταγή και ως «οδηγία» γράφει το εμπορικό όνομα του φαρμάκου που συστήνει. Συχνά πυκνά μάλιστα δίνει στον ασφαλισμένο και ένα επιπλέον σημείωμα συστήνοντας να ζητήσει ο ασφαλισμένος από τον φαρμακοποιό του το συγκεκριμένο  σκεύασμα . Και σαν να μην έφταναν  τα παραπάνω και πάλι ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να «κλειδώσει» ηλεκτρονικά την επιλογή του φαρμάκου που αυτός επιθυμεί, εμποδίζοντας τεχνικά οποιαδήποτε παρέμβαση άλλου, δηλαδή απαγορεύοντας τη χορήγηση  οποιουδήποτε  σκευάσματος πλην αυτού που ο γιατρός έχει αποφασίσει .

Ο ασφαλισμένος από την πλευρά του με βάση τα δικά του κριτήρια, τις γνώσεις του, τις συστάσεις του γιατρού του , την εμπιστοσύνη στο φάρμακο που έχει συνηθίσει να λαμβάνει, αποφασίζει τελικά ποιο σκεύασμα μεταξύ των ομοειδών της ίδιας δραστικής ουσίας θα προμηθευτεί, εάν φυσικά ο γιατρός  του, του έχει αφήσει τέτοιο περιθώριο επιλογής.

Για τον σκοπό αυτό μάλιστα εκτυπώνεται στην ηλεκτρονική συνταγή μια υπεύθυνη δήλωση του ασφαλιζόμενου την οπoία  υπογράφει και αναφέρει επί  λέξει:

 «Ενημερώθηκα από το Φαρμακοποιό για της χαμηλότερης τιμής φάρμακο και επιθυμώ  να λάβω ακριβότερο φάρμακο»

Συμπέρασμα : Ο γιατρός και ο ασφαλισμένος , άλλος  περισσότερο και άλλος λιγότερο, κατά περίπτωση καθορίζουν και αποφασίζουν ο καθένας με τα δικά του κίνητρα και κριτήρια ποιο φάρμακο θα χορηγηθεί.

Και έρχεται  τώρα η Κυβέρνηση να τιμωρήσει με πρόστιμο τον Φαρμακοποιό για τις δεσμευτικές επιλογές γιατρού ή/ και ασφαλισμένου. Μπορεί κάποιος να απαντήσει σε ποια λογική βασίζεται αυτή η απόφαση; Σε ποιο δικαστήριο μπορεί  να σταθεί; Και εν τέλει τι εξυπηρετεί;

· Η στόχευση του μέτρου αυτού είναι να προωθηθεί η πώληση γενοσήμων δια της «τιμωρίας» της πώλησης off patent. Εφόσον λοιπόν κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα ευνοηθούν οι Φαρμακοβιομήχανοι παραγωγής γενοσήμων, γιατί οι ίδιοι να μην επιστρέψουν ως rebate  ένα μέρος των ωφελειών που θα καρπωθούν; Άλλος κερδίζει και άλλος πληρώνει ;

· Το ποσοστό των γενοσήμων στο σύνολο των πωλήσεων φαρμάκων αυξήθηκε το τελευταίο διάστημα από 26% σε 29%. Γιατί επομένως υπάρχει η πρεμούρα λήψης νέων φορομπηχτικών μέτρων αφού τα υπάρχοντα αποδίδουν; Ο στόχος είναι η προώθηση γενοσήμων ή μήπως η είσπραξη  και άλλων φόρων ;

· Στο β’  εξάμηνο του 2017 θεσμοθετήθηκε η παροχή bonus για όσα φαρμακεία ξεπέρασαν σε πωλήσεις γενοσήμων τον πανελλαδικό μέσο όρο. Μέχρι σήμερα το κίνητρο αυτό δεν υλοποιήθηκε και αντ΄ αυτού ετοιμάζεται η θεσμοθέτηση προστίμων. Είναι σοβαρή πολιτική αυτή;

· Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι το ποσοστό φορολόγησης (0,8% επί της λιανικής τιμής των off patents) «….. δύναται για τα επόμενα έτη να αναπροσαρμόζεται……».

Άρα η φορολόγηση αυτή δεν είναι μόνο για το 2018 . Ήρθε για να μείνει και να προστεθεί στις ήδη πολλές προϋπάρχουσες.  Όσον αφορά δε το ποσοστό φορολόγησης (0,8%) η πολύχρονη εμπειρία μας λέει ότι οι φόροι στην Ελλάδα μόνο αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο. Ας μην ακούω λοιπόν δικαιολογίες ότι πρόκειται για μια πολύ μικρή επιβάρυνση.  Κατ΄ αρχήν το φαρμακείο εδώ που έχει φτάσει δεν αντέχει ούτε μικρή, ούτε μεσαία, ούτε μεγάλη επί πλέον επιβάρυνση. Έχοντας συμφωνηθεί μεταξύ Κυβέρνησης και «θεσμών» ότι το ποσοστό διείσδυσης γενοσήμων, πρέπει να φθάσει στο 60%, από 29%  που είναι σήμερα, αντιλαμβάνεται κανείς τι πρόκειται να συμβεί εάν επικρατήσει η λογική μαστιγώματος των φαρμακοποιών μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος.

· Πόσα χρόνια αποτυχημένων πολιτικών πρέπει να περάσουν ώστε να καταλάβουν οι κατά καιρούς Υπουργοί Υγείας , ότι η προώθηση των γενοσήμων δεν μπορεί να γίνει με το ζόρι;

Δεν μπορεί να γίνει με μέτρα στρατιωτικού τύπου. Όσο εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές βίαιης προώθησης των γενοσήμων , η κοινωνία το εισπράττει σαν μια προσπάθεια προώθησης  υποδεέστερης θεραπευτικής αξίας φαρμάκων για δημοσιονομικούς λόγους. Ουδέποτε εξηγήθηκαν στους πολίτες οργανωμένα και από επιστημονικά χείλη υψηλού κύρους, έννοιες όπως γενόσημα φάρμακα , πρωτότυπα φάρμακα, φάρμακα με προστασία πατέντας κ.λ.π. Και αντί κάποιος να αντιληφθεί και να διορθώσει την λανθασμένη κατεύθυνση που ακολουθείται, λαμβάνονται ακόμη χειρότερα μέτρα σε βάρος των «συνήθως υπόπτων» φαρμακοποιών.

· Η ετήσια επιβάρυνση των φαρμακοποιών από αυτή την διάταξη είναι 5.000.000 € , εάν ο συντελεστής 0,8% παραμείνει σταθερός.

Στο όνομα προώθησης των γενοσήμων επιβάλλεται ένας πρόσθετος φόρος προκειμένου να βρεθούν χρήματα για προεκλογικές παροχές. Παλιά δοκιμασμένη συνταγή. Κοινωνική πολιτική με τα χρήματα των φαρμακοποιών……..

Εύλογα θα ρωτήσει κάποιος ποια είναι η πρότασή μας;

Είναι η ακόλουθη:

–  Λέμε ΝΑΙ στην προώθηση των γενοσήμων.

–  Λέμε ΝΑΙ στην παροχή κινήτρων για την προώθησή τους.

–  Λέμε ΟΧΙ στα πρόστιμα και στην φορολόγηση ανθρώπων που υλοποιούν δεσμευτικά επιλογές άλλων .

–  Λέμε ΝΑΙ στην ενημέρωση της κοινωνίας για την συνειδητή επιλογή γενοσήμων , δηλώνουμε παρόντες εάν αναληφθεί μια εθνική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Ø  Με την δεύτερη διάταξη του ίδιου νομοσχεδίου «δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να καθορίζει τις αναγκαίες ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων φαρμάκων κατά θεραπευτική κατηγορία που πρέπει να υπάρχουν στα φαρμακεία».

Εδώ γελάνε!!!

Λυπάμαι αλλά δυσκολεύομαι να τη σχολιάσω…

Αντί λοιπόν η Κυβέρνηση να κόπτεται νομοθετώντας ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων για τα ιδιωτικά φαρμακεία , ας βρει τρόπο να εξασφαλίσει ελάχιστες  ποσότητες φαρμάκων  για ανθρώπους με πολύ σοβαρές ασθένειες (καρκίνος κ.λ.π.) που ταλαιπωρούνται καθημερινά στις ουρές των «φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ».

Και έχουμε το οξύμωρο, σε μια χώρα που αποκρατικοποιεί ότι κρατικό υπάρχει, από αεροδρόμια μέχρι γήπεδα, όχι μόνο να παραμένουν κρατικά φαρμακεία αλλά να  αυξάνονται. Στο όνομα μάλιστα της «εξυπηρέτησης» των ασθενών, τους οποίους ταλαιπωρούν στις ουρές.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 12, 2018

Αθήνα, 12/6/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 2652
ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣ
Τους
Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ
Χθες αργά το απόγευμα κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των
Φαρμακευτικών Συλλόγων και στους διανεμητικούς λογαριασμούς τα
ποσά που αφορούν στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της
τρίτης πληρωμής για όσους συλλόγους έστειλαν εγκαίρως τα
παραστατικά που είχαν ζητηθεί.
Για όσους συλλόγους δεν έστειλαν τα παραστατικά παρά την 2η
ενημέρωση που εστάλη από τον ΠΦΣ στις 4.5.2018 , ο ΕΟΠΥΥ θα
αποφασίσει πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή.

Β. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
Exει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός των ημερών η εξόφληση των
οφειλών του Φεβρουαρίου και στο τέλος του μήνα θα έχει
πραγματοποιηθεί η πληρωμή και του Μαρτίου, σύμφωνα με την
δέσμευση του πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ.
Σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΠΦΣ με τον πρόεδρο κ.
Μπερσίμη συζητήθηκε επισταμένως μεταξύ των άλλων θεμάτων το
πρόβλημα της καθυστέρησης της εξόφλησης των γνωματεύσεων των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων αλλά και το ζήτημα της καθυστέρησης
από περιφερειακές ΠΕ.ΔΙ εκτός της διαδικασίας των υπολοίπων. Ο κ.
Μπερσίμης δεσμεύτηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα που αφορά σε αυτές
τις ΠΕ.ΔΙ. και ότι με την πληρωμή του Μαρτίου θα τηρηθεί πλέον το
χρονοδιάγραμμα πληρωμών εντος των συμβατικών υποχρεώσεων .

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 8, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα 8/6/2018
Αρ. Πρωτ. 2507

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση παραβιάζοντας κάθε αρχή δικαίου, εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση με τον ΠΦΣ εφαρμόζει νέο κεφαλικό φόρο (rebate) στα φαρμακεία, τιμωρώντας ταυτόχρονα και τους ασθενείς που επιλέγουν τα φάρμακα που συνταγογράφησε  ο ιατρός και  δεν ανήκουν στην κατηγορία των γενοσήμων. 

Αποτελεί παγκόσμιο παράδοξο η κυβέρνηση να επιβάλει κεφαλικό φόρο στα φαρμακεία, τη στιγμή που η επιλογή του φαρμάκου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον ασθενή.

Η κυβέρνηση και οι θεσμοί μετά από 9 χρόνια αναποτελεσματικών πολιτικών επιβαρύνσεων και περικοπών  συνεχίζουν να προτείνουν μέτρα που διέπονται από  φορομπηχτική και τιμωρητική φιλοσοφία προς τους ασθενείς σε αντίθετη κατεύθυνση από τον ασθενοκεντρικό  χαρακτήρα που υιοθετούν πλέον όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.

Είναι αδιανόητο οι φαρμακοποιοί, που όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια, έχουν επιφορτιστεί όλα τα μέτρα για το φάρμακο, να επωμιστούν ακόμα ένα ληστρικό μέτρο.

Παράλληλα η Κυβέρνηση δίνει την χαριστική βολή στα φαρμακεία με την  απόφαση της να επιβάλει να διατηρούν ελάχιστες ποσότητες φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία, την ίδια ώρα που δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος των ελλείψεων. Οι αποφάσεις αυτές  μας κάνουν να σκεπτόμαστε ότι δεν βρισκόμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, αλλά σε μια χώρα με απολυταρχικό καθεστώς.

Πρόθεση μας είναι  προσφύγουμε με κάθε ένδικο μέσο για την ακύρωση αυτών των απαράδεκτων διατάξεων.

Τα μέτρα της κυβέρνησης θα οδηγήσουν στο κλείσιμο χιλιάδων φαρμακείων και  στην απόλυτη φτωχοποίηση του κλάδου μας.

Μήπως τελικά αυτός είναι ο απώτερος σκοπός της κυβέρνησης;

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                             ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Posted in Uncategorized by
Ιούνιος 8, 2018

Posted in Uncategorized by
Μάιος 31, 2018

Παράταση οχτώ ημερών αποφάσισε ο ΕΦΚΑ για την καταβολή των εισφορών από τους μη μισθωτούς, επαγγελματίες και αγρότες.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε πως παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών έως την Παρασκευή 8.6.2018.

 

Posted in Uncategorized by
Μάιος 28, 2018

Συνάδελφοι

 

Σας στείλαμε το πρόγραμμα που θα ισχύσει για την  υπόλοιπη χρονιά. Λόγω καθυστερήσεων στην διαδικασία από πλευράς Περιφέρειας τα δίμηνα που θα καταθέσουμε τις αιτήσεις διεύρυνσης θα ξεκινήσουν από το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου , όπως και για τους περισσότερους συλλόγους της χωρας.

Έτσι λοιπόν το ωράριο που ισχύει για τον μηνα Ιούνιο θα είναι αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα.

Τις επόμενες ημέρες θα σας ζητηθεί να στείλετε  μόνο στον σύλλογο  τις δηλώσεις διεύρυνσης. Ο σύλλογος θα στείλει στην Διεύθυνση Υγείας αντίγραφα έτσι ώστε η διαδικασία να τρέχει πιο γρήγορα και με λιγότερη ταλαιπωρία για τα μέλη. Η διαδικασία θα γίνεται κάθε 2 μήνες.

Να είστε προσεκτικοί με τις ώρες που θα δηλώσετε στην δήλωση διεύρυνσης. Ειδικά τα φαρμακεία που έχουν τουριστικό ωράριο το καλοκαίρι   (Πλαταμώνας, Λεπτοκαρυά, Παραλία Κατερίνης ).Επίσης οι ώρες που δηλώνουμε δεν είναι δεσμευτικές. Είναι μια καινούργια διαδικασία για όλους μας ,με πάρα πολύ γραφειοκρατία και για τον Σύλλογο και για την Περιφέρεια ,της οποίας η εμπλοκή είναι μεγάλη σε αντίθεση με όλα αυτά τα χρόνια, με την οποία είμαστε σε συνεργασία για την επίλυση όλων των προβλημάτων

 

Posted in Uncategorized by
Μάιος 25, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την δημοσίευση προς διαβούλευση του νέου δελτίου Τιμών Φαρμάκων ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις :

1.      Για άλλη μια φορά μειώνονται οι τιμές πολλών φαρμάκων  με χονδρική τιμή  1.5 €, 1.39 €, 1.41 € και  1,01 €, σε ποσοστό μέχρι και 92,81%.!

2.      Το αποτέλεσμα αυτής της συνεχιζόμενης πολιτικής θα είναι να αποσυρθούν  από την  αγορά παλιά και καταξιωμένα στην υγειονομική κοινότητα φάρμακα και να εισέλθουν «νέα» σε πολλαπλάσια τιμή. Με τον τρόπο αυτό θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ στο όνομα του εξορθολογισμού του.

3.      Παράλληλα η φαρμακευτική δαπάνη θα αυξηθεί , λόγω αναγκαστικής εισαγωγής  σκευασμάτων μέσω ΙΦΕΤ  σε πολύ υψηλότερη τιμή.

4.      Φυσικά ουδείς υπολογίζει την απομείωση της αξίας των αποθεμάτων που είναι αναγκασμένα να διατηρούν τα Φαρμακεία. Η επιβάρυνση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά μέτρων που έχουν πλήξει τα φαρμακεία τα προηγούμενα χρόνια.

5.      Από την αποδεδειγμένα αναποτελεσματική πολιτική  οριζόντιας μείωσης των τιμών δεν εξαιρέθηκαν και τα γενόσημα  για τα οποία ενώ εξαγγέλλονται πολιτικές στήριξης , μειώνονται και πάλι οι τιμές. Μείωση  που αντανακλάται και στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει επανειλημμένα τονίσει πως η μείωση των τιμών των φαρμάκων όταν γίνεται άκριτα και με καθαρά κοστολογικά κριτήρια , δεν οδηγεί στην περιστολή των δαπανών αλλά σε αύξηση τους  μέσω της υποκατάστασης  τους από «νέα».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Posted in Uncategorized by