Ανακοινωσεις

Οκτώβριος 17, 2019

Αθήνα, 15/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.4173
ΝΠΔΔ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς
κ. Βασίλη Πλαγιανάκο, Πρόεδρο  ΕΟΠΥΥΚοινοποίηση:

κα Γιώτα Λίτσα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου

Κυριε Προεδρε

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη διάθεση των
αντιγριπικών εμβολίων Vaxigrip προς τους ασφαλισμένους εν μέσω της εμβολιαστικής περιόδου.
Η εταιρεία Vianex, η οποία είναι υπεύθυνη για την διάθεση του εμβολίου Vaxigrip και είναι η
εταιρεία με τις μεγαλύτερες προπαραγγελίες για τη φετινή χρονιά, μας ενημέρωσε πως το 75% των
ποσοτήτων της πρόκειται να διανεμηθεί στις φαρμακαποθήκες στα τέλη Οκτωβρίου .Το 25% έχει ήδη
διανεμηθεί από τις αρχές του μήνα, ωστόσο οι ποσότητες έχουν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα την
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που αδυνατούν να προμηθευτούν τα εμβόλια.
Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αφορά στις συνταγές του αντιγριπικού εμβολίου που λήγουν,
καθώς οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να τις εκτελέσουν εξαιτίας του προαναφερθέντος ζητήματος.
Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα αναγκαστούν να αναζητήσουν το
εμβόλιο σε πληθώρα φαρμακείων ή με την λήξη της συνταγής να ζητήσουν εκ νέου την
συνταγογράφηση του από τον θεράποντα ιατρό, ζητούμε να παραταθεί η ισχύς των συνταγών που
έχουν ήδη εκδοθεί όπως και των συνταγών που εκδίδονται από τώρα και στο εξής, μέχρι τις 15
Νοεμβρίου, οπότε θα έχει ομαλοποιηθεί ο εφοδιασμός της αγοράς .

Posted in Uncategorized by
Οκτώβριος 17, 2019

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                                 ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 4168

 

Προς: Περιφέρειες της Χώρας

 

Κοινοποίηση: 1. Διεύθυνση Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Β΄

  1.        Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Υποχρεωτική δήλωση του υπευθύνου φαρμακοποιού κατά την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου»

 

Ως είναι γνωστό, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 2 του υπ’ αριθμόν 64/2018 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» ορίζεται ότι: «2. Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία αυτός δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου».

Παρατηρείται όμως το φαινόμενο σε περιπτώσεις πολυϊδιοκτησίας φαρμακείων, κατά την υποβολή της αιτήσεως για χορήγηση ίδρυσης φαρμακείου από φαρμακοποιό που ήδη κατέχει και άλλη άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, να μην δηλώνει τον φαρμακοποιό που θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, κατά παράβαση της ανωτέρω διατάξεως.

Ομοίως παρατηρείται το φαινόμενο, ένας φαρμακοποιός να υποβάλει στην αυτή Περιφέρεια πολλές αιτήσεις για χορήγηση ίδρυσης φαρμακείου, χωρίς να δηλώνει, ως απαιτείται, υπεύθυνο φαρμακοποιό για τις επιπλέον της πρώτης αιτήσεις. Τοιουτοτρόπως όμως καταστρατηγείται τύποις και ουσία η διαδικασία υποβολής χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, καθότι οι εν λόγω αιτούντες (οι οποίοι μάλιστα έχουν συνήθως παλαιά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού) αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων αιτούντων κατά την διαδικασία προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017).

Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να χορηγούνται πολλές άδειες ιδρύσεως φαρμακείου στον αυτό αιτούντα (τις οποίες συνήθως δεν αξιοποιεί συγκροτώντας φαρμακείο εντός του προβλεπόμενου εξαμήνου), και φαρμακοποιοί οι οποίοι έχουν νεώτερες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος να στερούνται επί της ουσίας της δυνατότητας να τους χορηγηθεί άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απαιτείτε από τους αιτούντες για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στις ανωτέρω περιπτώσεις, κατά την υποβολή της αιτήσεως να δηλώνουν τον υπεύθυνο φαρμακοποιό, άλλως η αίτηση να απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

 

 

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by
Οκτώβριος 15, 2019

                                                                                                                       Αθήνα, 15/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                              Αρ. Πρωτ. 4157
ΝΠΔΔ

Ενημέρωση για οφειλές Φαρμακοποιών στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Ο ΕΦΚΑ, σε απάντηση της επιστολής – παρέμβασης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού
Συλλόγου, απέστειλε στις 08.10.2019 νέα επιστολή (επισυνάπτεται) με την οποία
διευκρινίζονται τα παρακάτω:
1. Όσοι φαρμακοποιοί διαπίστωσαν ότι υπήρχε λάθος καταλογισμό παλαιών εισφορών
μπορούσαν μέχρι τις 07.10.2019 να ενταχθούν με αίτηση στη ρύθμιση των 120 δόσεων
χωρίς να ληφθούν υπόψιν τα λανθασμένα ποσά. Με τον τρόπο αυτό κατοχύρωναν
απλώς τη ρύθμιση στις 120 δόσεις χωρίς να έχουν κάνει αποδοχή του ποσού που ήταν
λανθασμένο.
2. Ο ορθός υπολογισμός των εισφορών θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2019 και τότε θα
ενημερωθούν οι φαρμακοποιοί για να αποδεχτούν ή όχι το επανακαθορισμένο ποσό.
3. Για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών προβλέπεται η
χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Σημαντικό πρόβλημα έχει προκύψει με όσους συναδέρφους δεν εντάχθηκαν στην ρύθμιση
ακολουθώντας ανεύθυνες οδηγίες και σήμερα είναι εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις της μη
ένταξης τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Για τον λόγο αυτό ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απέστειλε νέα επιστολή στον
Πρόεδρο του ΕΦΚΑ, κ. Χάλαρη, ζητώντας παράταση στις 120 δόσεις για τις περιπτώσεις των
ως άνω συναδέλφων.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα παρακολουθεί συστηματικά και θα ελέγχει την
υλοποίηση των ως άνω ρυθμίσεων και φυσικά θα σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΙΑ-ΟΦΕΙΛΕΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ.pdf

 

Posted in Uncategorized by
Οκτώβριος 14, 2019

Αθήνα, 11/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 4133
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΥΜBΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΛΟΓΩ WINDOWS XP ΚΑΙ WINDOWS VISTA MEXRI
31.12.2019

Με έγγραφο της η ΗΔΙΚΑ στις 17/05/2019 μας ενημέρωσε ότι θα προέβαινε άμεσα σε
αναβάθμιση των χρησιμοποιημένων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης διακινούμενων
δεδομένων. Μας ενημέρωσε επίσης για το ενδεχόμενο ύπαρξης προβλημάτων σε όσους
χρησιμοποιούν υπολογιστές με παλαιά λειτουργικά συστήματα, όπως Microsoft Windows XP
& Microsoft Windows Vista.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αμέσως τότε πραγματοποίησε σύσκεψη στα γραφεία
του (επισυνάπτεται η πρόσκληση), στην οποία παρέστησαν ο τότε Πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ κος
Τάγαρης , οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΗΔΙΚΑ και εκπρόσωποι των εταιρειών λογισμικού
φαρμακείων.
Διαπιστώθηκε ότι η αναβάθμιση ασφαλείας δεν δύναται να ξεκινήσει άμεσα λόγω έλλειψης
ενημέρωσης των συναδέλφων για το πρόβλημα που θα προκύψει, καθώς και της αδυναμίας
άμεσης αντικατάστασης των παλαιών λειτουργικών συστημάτων.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πρότεινε και έγινε δεκτό, η αναβάθμιση του
συστήματος ασφαλείας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να ξεκινήσει από 1/01/2020
2
Επίσης, οι εταιρείες λογισμικού φαρμακείων δεσμεύτηκαν να αναλάβουν την επικοινωνία με
τα φαρμακεία που διαθέτουν τα συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα (Microsoft Windows
XP & Microsoft Windows Vista) και να τους ενημερώσουν για την αναγκαιότητα της αλλαγής.
Ορισμένες εταιρείες είχαν ήδη ξεκινήσει την διαδικασία, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι τους.
Επομένως, μέχρι τις 31/12/2019 τα φαρμακεία μπορούν να χρησιμοποιούν τα
προαναφερθέντα παλαιωμένα λειτουργικά συστήματα. Σε περίπτωση που δεν έχει
πραγματοποιηθεί επικοινωνία από τις εταιρείες λογισμικού, οι φαρμακοποιοί καλούνται
να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί τους για τις σχετικές αλλαγές καθώς δεν θα υπάρξει
παράταση με το πέρας της 31ης/12/2019.
Το πρόβλημα που προέκυψε στις 10/10/2019 και για λίγες ώρες για τα φαρμακεία με
λογισμικό Microsoft Windows XP, δεν οφειλόταν στην αναβάθμιση ασφαλείας του
συστήματος, αλλά σε άλλου είδους αναβάθμιση που προέβει η ΗΔΙΚΑ. Μετά από επικοινωνία
του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την Διοίκηση της ΗΔΙΚΑ το
πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Posted in Uncategorized by
Οκτώβριος 3, 2019

Αθήνα, 3/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 3908
ΝΠΔΔ

Προς ΦΣ Χώρας

Εξαιρέθηκαν οι φαρμακοποιοί από την υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου
«Στοιχεία εισαγωγέων» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή συνταγών edapy.
Aντιπροσωπεία του ΠΦΣ αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΠΦΣ k. Απόστολο Βαλτά
και τους Αντιπροέδρους κ.κ. Σεραφείμ Ζήκα και Αθανάσιο Παπαθανάση, έκανε
παρέμβαση στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ Βασίλη Πλαγιανάκο και υπηρεσιακούς
παράγοντες του Οργανισμού, για το πρόβλημα που προέκυψε εξαιτίας της αδυναμίας των
φαρμακείων να ολοκληρώσουν την υποβολή συνταγών edapy αν δεν συμπληρωθεί στο
πεδίο Στοιχεία εισαγωγέων : τα στοιχεία του προμηθευτή, από τον οποίο έχουν
προμηθευτεί τα προϊόντα που έχουν χορηγήσει .
Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίσθηκε η εξαίρεση των φαρμακοποιών και ότι η
ανωτέρω διαδικασία θα λειτουργήσει ανεξάρτητα από την μηνιαία υποβολή των
γνωματεύσεων στο edapy η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.
Η σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ έχει ως εξής

 

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ-ΑΠΟ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΕΔΑΠΥ.pdf

Posted in Uncategorized by
Οκτώβριος 1, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΩΝ»

Όγδοος Κύκλος του Σεμιναρίου
ξεκινάει 23 Νοεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 Σεμινάριο Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Διατμηματικό (στο οποίο συμμετέχουν ως εισηγητές μέλη
των Τμημάτων του Φαρμακευτικού, Χημικού, της Ιατρικής του ΑΠΘ και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με τίτλο

«Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων».

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων στον κλάδο της Κοσμετολογίας                                                                    προσφέροντάς τους αφενός τις βασικές αλλά και τις προχωρημένες έννοιες και τεχνικές, καθώς και η
απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ώστε να αναπτύξουν και να συμπληρώσουν
ταυτόχρονα τις επιστημονικές γνώσεις τους και κυρίως τις πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της
παρασκευής Καλλυντικών σκευασμάτων. Το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα
ειδικευμένους αποφοίτους, με δημιουργικές, καινοτόμες και επιχειρηματικές δεξιότητες.
Για την παρασκευή Καλλυντικών Μορφών δεν αρκεί μόνον η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, αλλά είναι
απαραίτητη και η συνεχής εξάσκηση ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο δεξιότητας στην
παρασκευή τους. Γίνεται δε περισσότερο αισθητή αυτή η απαίτηση στους επαγγελματίες Φαρμακοποιούς
που διατηρούν Φαρμακείο και οι οποίοι υποχρεούνται πλέον εκ των περιστάσεων να αλλάξουν το
επιχειρηματικό τους μοντέλο παρασκευάζοντας και διαθέτοντας καλλυντικά σκευάσματα παραγόμενα «εξ
ιδίων» με αποτέλεσμα να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία.
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης / Κατάρτισης θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στην
παρασκευή καλλυντικών σκευασμάτων, με αναφορά και στα φυσικά καλλυντικά, και θα τους προσφέρει
τις δυνατότητες και δεξιότητες να υλοποιήσουν ή και να αναπτύξουν νέες συνταγές καλλυντικών
σκευασμάτων ανάλογα με τις ανάγκες – απαιτήσεις και τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται.
Πέραν των γνώσεων που αφορούν τις γενικές αρχές ανατομίας, της φυσιολογίας του δέρματος, της τρίχας
κλπ. επιπρόσθετο στοιχείο του προγράμματος, αποτελεί η παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει την
έγκριση εγκατάστασης εργαστηρίου παρασκευής καλλυντικών σκευασμάτων, τις διαδικασίες ελέγχου και
ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), την παραγωγή, τη διακίνηση, την πιστοποίηση
των καλλυντικών προϊόντων, ενώ θα δοθεί έμφαση στη χρήση των πρώτων υλών αποδεκτών και μη (INCI),
από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί καλλυντικών.
Ο κύκλος των Διαλέξεων και κυρίως, του εξειδικευμένου τμήματος της Πρακτικής Άσκησης, που αποτελεί
περίπου το 70%, του Προγράμματος θα προσφέρει στους συμμετέχοντες (π.χ. στους φαρμακοποιούς,
χημικούς) την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε νέες τεχνολογίες παρέχοντάς τους πολύτιμη
τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα διεργασιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την
Κοσμετολογία. Παράλληλα στους νεοεισερχόμενους στον τομέα παρασκευής καλλυντικών θα επιδιώξει, να
αναπτύξουν τις εφαρμοζόμενες τεχνικές και δεξιότητές τους, να εμπλουτίσουν τις πρακτικές εφαρμογές
τους με νέες και να αναπτύξουν επιπλέον την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα
στη μορφοποίηση καλλυντικών σκευασμάτων.
Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν σχετικά με τις απαιτήσεις για τη δημιουργία Μονάδων Παραγωγής
Καλλυντικών Προϊόντων, (που αποτελούν επιλέξιμες δράσεις σε αρκετά χρηματοδοτικά πλαίσια

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Α.Π.Θ. • Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α. •  2310 – 99.7003, 99.5254

στήριξης), καθώς και για τις Τάσεις των Αγορών και τι χρειάζεται για την διακίνηση των τελικών προϊόντων
στην Ελληνική Αγορά.
Το Σεμινάριο γενικότερα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή σφαιρικά με τον τομέα της
Κοσμετολογίας, αλλά και με τις επιμέρους καλλυντικές μορφές (σαμπουάν, κρέμες – προσώπου,
σώματος, ημέρας κλπ), αντηλιακά, αντιιδρωτικά, μάσκες, αφρόλουτρα, κραγιόν, πούδρες, λοσιόν,
κρεμοσάπουνα, σαπούνια κλπ), πολύ δε περισσότερο να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη
δημιουργία καλλυντικών σκευασμάτων, όπως σε: Φαρμακοποιούς (φαρμακείου, βιομηχανίας,
επιστημονικούς συνεργάτες φαρμακευτικών εταιρειών κλπ), Βοηθούς Φαρμακείου, Χημικούς, Αποφοίτους
ΤΕΙ ή και ΙΕΚ, Ιατρούς, Βιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς κλπ. Πρόσθετα όμως και σε ευρύτερες
κοινωνικές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να εκπαιδευθούν στο πώς να παρασκευάσουν
"τα δικά τους καλλυντικά". Εντυπωσιακή όμως είναι η προσέλευση από απομακρυσμένες περιοχές
διαμονής στην Ελλάδα όπως Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Πύλο, Αθήνα, Σίφνο, Χίο, Λειβαδιά,
καβάλα, Κοζάνη, Γιάννενα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη κλπ.
Αυτό το Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, διάρκειας 80 ωρών και έχει
κόστος 750 € (σε τρεις δόσεις των 100 Ε προκαταβολή, 350 Ε και 300 €).
Μετά από πολύπλευρες προτάσεις και συστάσεις προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενους να
παρακολουθήσουν το σεμινάριο τα μαθήματα και την Πρακτική Άσκηση αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή στις
ώρες και ημέρες διεξαγωγής και έτσι τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται  κάθε Σάββατο και Κυριακή
πρωί (9:00 – 14:00).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους μόνον ηλεκτρονικά
(http://www.diaviou.auth.gr/progr-forms/etisi-pks-8/)
Επειδή θα ληφθεί υπόψη και η σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των ενδιαφερομένων έχει σημασία η
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
3. Τίτλοι Σπουδών (εάν υπάρχουν)
4. Πιστοποιητικό Ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ Ι.Τ.Ε. για πτυχιούχους εξωτερικού
5. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο του προγράμματος Σταύρο Κατσιώτη stakat@pharm.auth.gr , καθώς και με τη Χ. Γαβριέλη
gabrieli@pharm.auth.gr , Τηλ. Επικοινωνίας: 2310.997644, 6976452714, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος
Καθηγήτρια Αριάδνη Στογιαννίδου τέως Διευθυντής του Τομέα Φαρμακευτικής
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ

Posted in Uncategorized by
Οκτώβριος 1, 2019

Αθήνα, 1/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 3867
ΝΠΔΔ

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Βασίλη Πλαγιανάκο

Διαπιστώσαμε σήμερα ότι τα φαρμακεία αδυνατούν να ολοκληρώσουν την
υποβολή συνταγών e-dapy, αν δεν συμπληρώσουν στο πεδίο «Στοιχεία
εισαγωγέων» τα στοιχεία του προμηθευτή , από τον οποίο έχουν προμηθευτεί τα
προϊόντα που αναγράφει το σύστημα !!
Η διαδικασία αυτή την προηγουμένη χρονιά τέθηκε σε εθελοντική βάση, δεδομένου
ότι όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη ηγεσία του Οργανισμού, η πλειοψηφία των
φαρμακείων προμηθεύονται τα προϊόντα από τις φαρμακαποθήκες και δεν
γνωρίζουν τα στοιχεία του κατασκευαστή – εισαγωγέα.
Πέραν αυτού, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα πλαίσια μιας ειλικρινούς συνεργασίας
μας, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνέβαλλε αποτελεσματικά για την
επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν εξ υπαιτιότητας του ΕΟΠΥΥ.
Επομένως η υποχρεωτική αυτή διαδικασία που αιφνιδιαστικά «επιβάλλεται» στους
φαρμακοποιούς, πέραν του ζητήματος ότι δεν είχατε ενημερώσει προηγουμένως
την διοίκηση του ΠΦΣ για να σας εκθέσει την άποψη του όπως πρέπει να γίνεται,
είναι εκτός των συμβατικών υποχρεώσεων των φαρμακείων, σύμφωνα με την
υπογραφείσα μεταξύ μας συλλογική σύμβαση.
Εξάλλου η πλειοψηφία των φαρμακείων εκτελεί αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη,
για τα οποία τα στοιχεία των εισαγωγέων – προμηθευτών είναι γνωστά στον
οργανισμό.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την άμεση εξαίρεση των φαρμακείων από την
υποχρεωτική συμπλήρωση των στοιχείων του προμηθευτή.
Σε αντίθετη περίπτωση θα συγκληθεί εκτάκτως το Δ.Σ. του ΠΦΣ προκειμένου να
εξετάσει τους τρόπους αντίδρασης σε αυτή την αντισυμβατική υποχρέωση που μας
επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ και η οποία επί της ουσίας είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί όπως
προκύπτει και από τους λόγους που προαναφέραμε .

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 27, 2019

Δειτε την επιστολη για την ανακληση των προιοντων της Elpen  που περιεχουν ρανιτιδινη στο παρακατω link

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/09/Επιστολή-Ανάκλησης_ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ.pdf

Θα ακολουθησει οδηγια απο τον ΣΥ.ΦΑ. ΠΙΕΡΙΑΣ  για τον τροπο που θα γινει η αποσυρση.

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 26, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                           26/9/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:1050
ΦΑΡΜ/ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ολοκληρώνει τον Δεκέμβριο την τριετή θητεία του και στη
συνεδρίασή του της 23ης Αυγούστου 2019 αποφάσισε, όπως προβλέπεται από την
Φαρμακευτική Νομοθεσία, την προκήρυξη εκλογών για τις 10 Νοεμβρίου και σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας για την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.
Οι εκλογές πραγματοποιούνται για την ανάδειξη:

-Εννέα (9) μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο
– Ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το Πειθαρχικό
Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
– Τριών (3) Τακτικών και τριών (3) Αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΣΥ.ΦΑ. Πιερίας
Σύμφωνα με την Φαρμακευτική Νομοθεσία:
Οι εκλογές, σύμφωνα με το νόμο, διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών. Οι
υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι, μετά την ανάρτηση του εκλογικού καταλόγου,
πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την
ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή έως τις 10 Οκτωβρίου 2019, με γραπτή
δήλωσή τους (η δήλωση επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης), ότι μετέχουν
σε συγκεκριμένο συνδυασμό. Απαγορεύεται στους υποψηφίους να μετάσχουν σε
περισσότερους από έναν συνδυασμούς (με δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στο
έντυπο δήλωσης υποψηφιότητας). Οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή
αντιπρόσωποι πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στα γραφεία του
Συλλόγου έως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 14:30.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φ.Σ.Π. που πληρούν τις
προϋποθέσεις του Νόμου, ανεξαρτήτως χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3601/28, για να είναι κάποιος υποψήφιος απαιτείται :
Α) Να είναι διπλωματούχος φαρμακοποιός.
Β) Να εκπλήρωσε την στρατιωτική υποχρέωσή του ή να έχει απαλλαχθεί νόμιμα.
Γ) Να μη στερείται της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας του.
Δ) Να μην καταδικάσθηκε σε εγκληματική ποινή που να συνεπάγεται τις προβλεπόμενες
από τα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Νόμου, ή να μη διατελεί υπό κατηγορία που
συνεπάγεται τέτοια ποινή, με παραπεμπτικό βούλευμα.
Ε) Να κατέχει τα εκλογικά του δικαιώματα όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κουιμτζίδης Ελευθέριος                                                                                 Αγαπούδας Δημήτριος

 

Posted in Uncategorized by
Σεπτέμβριος 25, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χολαργός,                                                                                                                                   24/9/2019
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 112076
Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός
Πληροφορίες: Α. Λαδοπούλου
Τηλέφωνο: 213 2040365
Fax: 210 6549500
e-mail: aladopoulou@eof.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB,
ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB και ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του
Ε.Ο.Φ. και το άρθρο 6, παρ.ΙΙ εδ.8 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.
3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
2. Την από 19/9/2019 αναστολή του πιστοποιητικού καταλληλότητας (CEP) της Saraca Laboratories
Limited για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη
3. Την με αρ. πρωτ. ΕΟΦ 112076/24-9-2019 επιστολή της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ
σχετικά με εθελοντική ανάκληση των εν θέματι προϊόντων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση όλων των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB,
ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB και ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP, όπως αναφέρονται στον Πίνακα I,
κατόπιν της αναστολής του πιστοποιητικού καταλληλότητας του παραγωγού Saraca Laboratories
Limited για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη, καθώς και της εθελοντικής ανάκλησης στην οποία προβαίνει
προληπτικά η εταιρεία GLAXOSMITHKLINE AEBE για το σύνολο των προϊόντων ZANTAC, ακόμη και στην
περίπτωση παρτίδων από άλλον παραγωγό δραστικής ουσίας (Dr. Reddy’s Limited ).
Η εταιρεία GLAXOSMITHKLINE AEBE ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων, οφείλει να
υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να
τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

O Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ

Ι. ΜΑΛΕΜΗΣ

Θα ενημερωθειτε απο τον ΣΥ.ΦΑ.Πιεριας  για τον τροπο και χρονο της  ανακλησης.

 

Posted in Uncategorized by