Ανακοινωσεις

Απρίλιος 16, 2019

 

Αθήνα, 12/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1498

ΝΠΔΔ

Προς
Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Λάμπρο Σέμπο

Κύριε Διοικητά

Ενόψει της επικείμενης συνάντησης μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα
εκκρεμή ζητήματα που απαιτούν άμεση επίλυση και αφορούν στα παρακάτω θέματα:

1. Μη αποδοθέν ποσό 6.300.000 ευρώ που έχει εισπραχθεί από το ΤΣΑΥ για
λογαριασμό του ΠΦΣ από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέχρι την 1/1/2017.
2. Απόδοση ποσών που αφορούν στο 0,4%, τα οποία εκ λάθους οι Φαρμακευτικές
Εταιρείες κατέθεταν στον λογαριασμό του ΤΣΑΥ μετά την 1/1/2017 (έως και σήμερα).
Ενώ όφειλαν να τα καταθέτουν στον λογαριασμό του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό. Αυτό
επιβάλλει άλλωστε ρητά και ο νόμος 4558/2018, άρθρο 5 παρ.3.
3. Απόδοση των ληξιπροθέσμων οφειλών από το 2012 προς τους φαρμακοποιούς ,

ταμείων που εντάχτηκαν στον ΕΦΚΑ όπως Οίκος Ναύτου, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ , ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΥΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ – ΤΑΣ, ΤΥΔΑ, ΤΥΔΘ, ΟΑΕΕ , Ταμεία Τραπεζών

(ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΠΙΣΤΕΩΣ , ΓΕΝΙΚΗ κλπ), ΤΑΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ) . Τα
ποσά αυτά δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα διότι τα παραστατικά ουδέποτε
απεστάλησαν στην ΚΜΕΣ προς επεξεργασία και πληρωμή.
4.Επίσπευση του χρόνου καταβολής της σύνταξης και της προκαταβολής των
υγειονομικών (ξεπερνά τους 42 μήνες η χορήγηση της σύνταξης ενώ η προκαταβολή,
τους 12 μήνες), λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του πρώην ΤΣΑΥ. Επειδή
τα χρονικά διαστήματα όπως αναφέρονται είναι υπερβολικά, είναι απαραίτητη η
ενίσχυση των υπηρεσιών του πρώην ΤΣΑΥ έτσι ώστε να μειωθούν οι χρόνοι
αναμονής των συντάξεων.

Πιστεύουμε ότι με την συνάντηση μας θα δοθεί επιτέλους λύση στα σημαντικά θέματα
που μας απασχολούν.

Με εκτίμηση

——————————————————————————————————————————

Αθήνα, 15/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1544

ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Ανακοίνωση

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε για φορολογικούς ελέγχους «ειδικά» σε
φαρμακεία πρέπει να τονιστεί ότι από την πρώτη ενημέρωση που έλαβε ο ΠΦΣ
κανένας ειδικός φορολογικός έλεγχος για φαρμακοποιούς δεν υφίσταται.
Στο δείγμα που συγκεντρώνουν οι φορολογικές αρχές με βάση κάποια
κριτήρια (πιστωτικά εκκαθαριστικά, μετακύλιση ΦΠΑ κ.λ.π) βρέθηκαν και κάποια
φαρμακεία.
Ο ΠΦΣ συνεχίζει τη διερεύνηση του θέματος και έχει ζητήσει συνάντηση με
τους επικεφαλής των φορολογικών ελέγχων προκειμένου να λάβει ευρύτερη
ενημέρωση αλλά και να μεταφέρει τις ιδιαιτερότητες της άσκησης του επαγγέλματος
του φαρμακοποιού.
Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

———————————————————————————————————————

Αθήνα, 15/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1545

ΝΠΔΔ

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Βασίλη Πλαγιανάκο

Kύριε Πρόεδρε,
Όπως σας τονίσαμε και στην πρόσφατη συνάντηση μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το
πρόβλημα της εξόφλησης των υποβολών της Σύμβασης Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής
(ΣΕΔ) που αφορά σε πολλούς συναδέλφους φαρμακοποιούς , οι οποίοι αδυνατούν να
εξοφληθούν, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ , που αφορά σε
συγκεκριμένους προμηθευτές, παρόχους, συγκεκριμένους συνταγογράφους ιατρούς και
ενδεχομένως συγκεκριμένους φαρμακοποιούς.
Όμως για όλους τους άλλους φαρμακοποιούς , οι οποίοι εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις
ΣΕΔ με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Σύμβαση και ο ΕΚΠΥ (γνωματεύσεις που
εκδόθηκαν νομίμως , γνωματεύσεις για τις οποίες υπάρχει αντιστοίχηση της περιγραφής του
προϊόντος που συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός με αυτό που αναγραφόταν στο κουπόνι
και που αναγράφετο στην εκτελεσμένη γνωμάτευση), δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην
αποζημιωθούν.
Επαναλαμβάνουμε ρητά ότι η παρέμβαση αυτή δεν αφορά σε συναδέλφους που
ενδεχομένως εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές.
Παρακαλούμε να διαχωρίσετε άμεσα τις περιπτώσεις αυτές και να προχωρήσετε τις
διαδικασίες εκκαθάρισης και εξόφλησης των συναδέλφων αυτών που επί πολύ καιρό
αναμένουν την πληρωμή τους.

Με Εκτίμηση

 

αναμένουν την πληρωμή τους.
Με Εκτίμηση

 

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 9, 2019

Mετά από απόφαση της εταιρείας PFIZER ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN 50mg/5ml 125ml λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου σύμφωνα με την οδηγία ICH Q3D. Η ανάκληση δεν αφορά τις υπόλοιπες φαρμακοτεχνικές μορφές του προϊόντος.

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 8, 2019

ΜΑΡΟΥΣΙ 01/04/2019
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3/Γ/504
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού Αγοράς & Παρακολούθησης
Δικτύου Παρόχων ΔΦΥ
Tαχ. Δ/νση:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 12
Ταχ. Κώδικας: 151 23
Πληροφορίες: Ξ.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
Τηλ.: 2108110845
E-mail:xnikolidaki@eopyy.gov.gr
ΠΡΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : << ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ >>
Σας ενημερώνουμε ότι τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των
συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους καταργήθηκαν σύμφωνα με
το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019).
Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε
νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική ,ΚΑΑ,
ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο
( αστυνομική ταυτότητα , διαβατήριο κα).
Ακριβές αντίγραφο

Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙAΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 5, 2019

Νεα προσφορα  σε προιοντα ΒΙΑΝΕΞ απο τον Σ.Υ.Φ.Α. Πιεριας

Δειτε παρακατω

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΑΝΕΞ

επισης νεα προσφορα σε προιοντα  MSD

Δειτε παρακατω

ΠΡΟΣΦΟΡΑ MSD

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 4, 2019

Αθήνα, 4/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1378

ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Θέμα : Δυνατότητα πληρωμής εφάπαξ αναδρομικών εισφορών ΕΤΕΑΕΠ

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας προς το ΕΤΕΑΕΠ για την πληρωμή εφάπαξ των αναδρομικών
εισφορών για τα έτη 2017και 2018 το Ταμείο μας απέστειλε την παρακάτω απάντηση :
Απαντώντας στο έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου 356 και αριθμό πρωτοκόλλου ΕΤΕΑΕΠ
70254/2.4.2019.
Σας ενημερώνουμε ότι:
Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής εφάπαξ των αναδρομικών εισφορών για τα έτη 2017, 2018. Η
πληρωμή τους θα πραγματοποιείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση του κωδικού εντολής
πληρωμής, ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος
είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον σύνδεσμο:
https://www.eteaep.gov.gr/web/

Με εκτίμηση,
ΕΤΕΑΕΠ

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του ΠΦΣ

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 3, 2019

Κυκλοφορησε  το νεο φυλλαδιο προσφορων του  Σ.Υ.Φ.Α. Πιεριας . Οι προσφορες ισχυουν μεχρι νεωτερας.

Δειτε το φυλλαδιο παρακατω

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/04/ΦΥΛΛΑΔΙΟ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf

 

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 3, 2019

Αναρτηθηκαν οι εισφορες του ΕΦΚΑ για τον Φεβρουαριο 2019  . Πληρωτεες μεχρι 8/4/2019.

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 27, 2019

Στον παρακατω συνδεσμο θα συνδεθειτε για να κατεβασετε τις εισφορες σας στο ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαιο Ταμειο Επικουρικης Ασφαλισης  και Εφαπαξ Παροχων)

https://www.idika.org.gr/EteaepServices/Default.aspx

θα κανετε χρηση των κωδικων  taxis  για εισοδο . Στην  συνεχεια θα σας ζητησει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για ταυτοποιηση. Οταν θα μπειτε στην εφαρμογη θα δειτε τις οφειλες σας.Αφορουν οφειλες του 2017 , 2018 και Φεβρουαριου 2019.Τα πρωτα δυο ετη πληρωνονται σε 36 δοσεις.Κατεβαστε την ειδοποιηση εκκαθαρισης για καθε ετος χωριστα και  πληρωστε στην τραπεζα μεχρι 12/4/2019. 

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 27, 2019

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                                 ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 1225

 

Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1. Περιφέρειες της Χώρας
  2. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

 

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Β΄

 

Θέμα: «Σύσταση και τροποποίηση εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου»

 

Ως είναι γνωστό, δυνάμει της παρ. 17 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου «Καταργούμενες – Τροποποιούμενες Διατάξεις» του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) καταργήθηκε το άρθρο 6 του Ν. 328/1976, το οποίο ρύθμιζε τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου. Επίσης με την παρ. 18 αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 183) και προβλεπόταν ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας θα καθορίζονταν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου. Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1804/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως του Π.Φ.Σ. και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/ 20.5.2016 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου», ψηφίστηκε ο Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017).

Με το άρθρο 64 του ως άνω Νόμου αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 1 του Ν. 1963/1991 και προβλέπεται ότι «Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.».

Πράγματι, κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω διατάξεως εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 64/2018 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου», όπου με την παρ. 5 περ. β΄ και γ΄ ρυθμίζεται η σύσταση και η λειτουργία των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου.

Έτσι με την περ. β΄ ορίζεται ότι: «β) Τα φαρμακεία, για τα οποία είχε χορηγηθεί ή χορηγείται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό σύμφωνα με το παρόν, μπορούν να λειτουργούν είτε ως ατομικές επιχειρήσεις είτε ως εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας».

Ουδέν αναφέρεται στο Π.Δ. αναφορικά με τον τρόπο και τον τύπο συστάσεως των ανωτέρω επιτρεπόμενων εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, όπως αναφερόταν στο ήδη καταργηθέν άρθρο 6 του Ν. 328/1976. Συνεπώς η σύσταση και η τροποποίηση των ανωτέρω επιτρεπόμενων εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου λαμβάνει χώρα με τον τρόπο και τον τύπο που συστήνονται οι κοινές εταιρείες.

Έτσι, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) συστήνονται και τροποποιούνται με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και ουχί με συμβολαιογραφικό. Αν το επιθυμούν οι εταίροι είναι επιτρεπτή η σύσταση και η τροποποίηση των ανωτέρω εταιρειών και με συμβολαιογραφικό τύπο. Αποτελεί όμως επιλογή τους, καθώς επουδενί υφίσταται σχετική υποχρέωση. Αντιθέτως υφίσταται υποχρέωση τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου, στην περίπτωση που επιλεγεί η σύσταση (φυσικά και η τροποποίηση) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), καθώς αυτού του είδους οι εταιρείες συστήνονται και τροποποιούνται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επίσης συμβολαιογραφικώς και μόνο συστήνονται και τροποποιούνται υποχρεωτικώς οι εταιρείες εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων, καθώς τούτο ορίζεται σαφώς δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 1963/1991 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) ως επίσης έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι οποίες εταιρείες εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας.

Αντιθέτως είναι δυνατή η τροποποίηση εταιρείας εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων σε απλή εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου με ιδιωτικό συμφωνητικό, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων.

Παρατηρείται δυστυχώς το φαινόμενο ότι παρά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, ορισμένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας (ευτυχώς όχι πολλές) εσφαλμένως επιμένουν να απαιτούν οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να συστήσουν ή να τροποποιήσουν εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, να προβαίνουν στη σύσταση και την τροποποίηση αυτών υποχρεωτικώς με συμβολαιογραφικό τύπο, με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί να επιβαρύνονται με άσκοπα και περιττά λίαν σημαντικά έξοδα και μάλιστα χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση στο Νόμο, ως ανωτέρω απεδείχθη.

Η απαίτηση αυτή είναι καθ’ όλα εσφαλμένη, καθώς ουδέν σχετικώς προβλέπεται δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν, όπως εφαρμόσουν τις ανωτέρω κείμενες διατάξεις και να μην απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση και τροποποίηση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, καθώς η σύσταση και τροποποίηση νομίμως λαμβάνει χώρα με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

 

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 26, 2019

Αναπροσαρμοστηκε το ανωτατο οριο αποδοχων του ΤΕΑΥΦΕ. Δειτε το εγγραφο παρακατω

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/03/3372-26032019.pdfΤΕΑΥΦΕ.pdf

Posted in Uncategorized by