Deltio_Anathewrhmenwn_timwn_farmakwn_anthrwpinhs_xrhshs_Dekembriou_2019- 13_12_2019