Π.Φ.Σ.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Απρίλιος 16, 2019

 

Αθήνα, 12/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1498

ΝΠΔΔ

Προς
Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Λάμπρο Σέμπο

Κύριε Διοικητά

Ενόψει της επικείμενης συνάντησης μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα
εκκρεμή ζητήματα που απαιτούν άμεση επίλυση και αφορούν στα παρακάτω θέματα:

1. Μη αποδοθέν ποσό 6.300.000 ευρώ που έχει εισπραχθεί από το ΤΣΑΥ για
λογαριασμό του ΠΦΣ από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέχρι την 1/1/2017.
2. Απόδοση ποσών που αφορούν στο 0,4%, τα οποία εκ λάθους οι Φαρμακευτικές
Εταιρείες κατέθεταν στον λογαριασμό του ΤΣΑΥ μετά την 1/1/2017 (έως και σήμερα).
Ενώ όφειλαν να τα καταθέτουν στον λογαριασμό του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό. Αυτό
επιβάλλει άλλωστε ρητά και ο νόμος 4558/2018, άρθρο 5 παρ.3.
3. Απόδοση των ληξιπροθέσμων οφειλών από το 2012 προς τους φαρμακοποιούς ,

ταμείων που εντάχτηκαν στον ΕΦΚΑ όπως Οίκος Ναύτου, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ , ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ-ΤΥΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ – ΤΑΣ, ΤΥΔΑ, ΤΥΔΘ, ΟΑΕΕ , Ταμεία Τραπεζών

(ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΠΙΣΤΕΩΣ , ΓΕΝΙΚΗ κλπ), ΤΑΠ-ΗΣΑΠ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ) . Τα
ποσά αυτά δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα διότι τα παραστατικά ουδέποτε
απεστάλησαν στην ΚΜΕΣ προς επεξεργασία και πληρωμή.
4.Επίσπευση του χρόνου καταβολής της σύνταξης και της προκαταβολής των
υγειονομικών (ξεπερνά τους 42 μήνες η χορήγηση της σύνταξης ενώ η προκαταβολή,
τους 12 μήνες), λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του πρώην ΤΣΑΥ. Επειδή
τα χρονικά διαστήματα όπως αναφέρονται είναι υπερβολικά, είναι απαραίτητη η
ενίσχυση των υπηρεσιών του πρώην ΤΣΑΥ έτσι ώστε να μειωθούν οι χρόνοι
αναμονής των συντάξεων.

Πιστεύουμε ότι με την συνάντηση μας θα δοθεί επιτέλους λύση στα σημαντικά θέματα
που μας απασχολούν.

Με εκτίμηση

——————————————————————————————————————————

Αθήνα, 15/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1544

ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Ανακοίνωση

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε για φορολογικούς ελέγχους «ειδικά» σε
φαρμακεία πρέπει να τονιστεί ότι από την πρώτη ενημέρωση που έλαβε ο ΠΦΣ
κανένας ειδικός φορολογικός έλεγχος για φαρμακοποιούς δεν υφίσταται.
Στο δείγμα που συγκεντρώνουν οι φορολογικές αρχές με βάση κάποια
κριτήρια (πιστωτικά εκκαθαριστικά, μετακύλιση ΦΠΑ κ.λ.π) βρέθηκαν και κάποια
φαρμακεία.
Ο ΠΦΣ συνεχίζει τη διερεύνηση του θέματος και έχει ζητήσει συνάντηση με
τους επικεφαλής των φορολογικών ελέγχων προκειμένου να λάβει ευρύτερη
ενημέρωση αλλά και να μεταφέρει τις ιδιαιτερότητες της άσκησης του επαγγέλματος
του φαρμακοποιού.
Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

———————————————————————————————————————

Αθήνα, 15/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1545

ΝΠΔΔ

Προς
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
κ. Βασίλη Πλαγιανάκο

Kύριε Πρόεδρε,
Όπως σας τονίσαμε και στην πρόσφατη συνάντηση μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το
πρόβλημα της εξόφλησης των υποβολών της Σύμβασης Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής
(ΣΕΔ) που αφορά σε πολλούς συναδέλφους φαρμακοποιούς , οι οποίοι αδυνατούν να
εξοφληθούν, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ , που αφορά σε
συγκεκριμένους προμηθευτές, παρόχους, συγκεκριμένους συνταγογράφους ιατρούς και
ενδεχομένως συγκεκριμένους φαρμακοποιούς.
Όμως για όλους τους άλλους φαρμακοποιούς , οι οποίοι εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις
ΣΕΔ με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Σύμβαση και ο ΕΚΠΥ (γνωματεύσεις που
εκδόθηκαν νομίμως , γνωματεύσεις για τις οποίες υπάρχει αντιστοίχηση της περιγραφής του
προϊόντος που συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός με αυτό που αναγραφόταν στο κουπόνι
και που αναγράφετο στην εκτελεσμένη γνωμάτευση), δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην
αποζημιωθούν.
Επαναλαμβάνουμε ρητά ότι η παρέμβαση αυτή δεν αφορά σε συναδέλφους που
ενδεχομένως εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές.
Παρακαλούμε να διαχωρίσετε άμεσα τις περιπτώσεις αυτές και να προχωρήσετε τις
διαδικασίες εκκαθάρισης και εξόφλησης των συναδέλφων αυτών που επί πολύ καιρό
αναμένουν την πληρωμή τους.

Με Εκτίμηση

 

αναμένουν την πληρωμή τους.
Με Εκτίμηση

 

Posted in Uncategorized by