Εφημερεύοντα Φαρμακεία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017


1ΠΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΑΡΕΤΗΚΥΠΡΟΥ 9 ΤΗΛ.2351025463
  ΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ΤΗΛ.2351027865
2ΣΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ΤΗΛ.2351038936
3ΚΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣΚΙΤΡΟΥΣ 2 ΤΗΛ.2351039662
4ΔΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ. 2351025691
  ΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ΤΗΛ.2351027865
5ΤΡΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41 ΤΗΛ.2351022709
  ΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 ΤΗΛ.2351030867
6ΤΕΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789
  ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΒΑΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75 ΤΗΛ.2351025044
7ΠΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΤΗΛ.2351025639
  ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕΘΝ.ΑΝΤ/ΣΕΩΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ.2351029289
8ΠΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54 ΤΗΛ.2351020550
  ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΗΣΝ.ΔΙΚΑ&19Ης ΜΑΙΟΥ ΤΗΛ.2351020544
9ΣΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7Ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 48 ΤΗΛ.2351028039
10ΚΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33 ΤΗΛ.2351034334
11ΔΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΕΙΡΗΝΗΣ 33 ΤΗΛ.2351027910
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 ΤΗΛ.2351038767
12ΤΡΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 8 ΤΗΛ.2351021394
  ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ΤΗΛ.2351038936
13ΤΕΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕΘΝ.ΑΝΤ/ΣΕΩΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ.2351029289
  ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΤΗΛ.2351025639
14ΠΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11 ΤΗΛ.2351026375
  ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7Ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 48 ΤΗΛ.2351028039
15ΠΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ΤΗΛ.2351027865
  ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΑΡΕΤΗΚΥΠΡΟΥ 9 ΤΗΛ.2351025463
16ΣΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54  ΤΗΛ.2351020550
17ΚΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ2351026969
18ΔΜΠΕΚΤΑ ΝΟΥΡΑΙΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 19 ΤΗΛ.2351038927
  ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ΤΗΛ.2351038936
19ΤΡΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ΤΗΛ.2351028018
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ.2351026969
20ΤΕΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 ΤΗΛ.2351038767
  ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ΤΗΛ.2351028889
21ΠΜΟΥΡΑΥΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 8 ΤΗΛ.2351021394
  ΤΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 10 ΤΗΛ.2351029128
22ΠΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 106 ΤΗΛ.2351035492
  ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33 ΤΗΛ.2351034334
23ΣΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 ΤΗΛ.2351030867
24ΚΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41 ΤΗΛ.2351022709
25ΔΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΤΗΛ.2351025639
26ΤΡΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7Ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ.2351025796
27ΤΕΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑΝ.ΔΙΚΑ&19Ης ΜΑΙΟΥ ΤΗΛ.2351020544
  ΑΓΑΠΟΥΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΤΗΛ.2351036857
28ΠΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ.2351026969
  ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ΤΗΛ.2351028018
29ΠΔΗΜΟΥ ΦΩΤΗΣΝ.ΔΙΚΑ&19Ης ΜΑΙΟΥ ΤΗΛ.2351020544
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7Ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ.2351025796
30ΣΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΤΗΛ.2351036857
31ΚΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 8 ΤΗΛ.2351021394