Εφημερεύοντα Φαρμακεία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΥ  2018


  

1ΤΡΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΤΗΛ.2351025639
2ΤΕΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ΤΗΛ.2351027865
  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 9 ΤΗΛ:2351025463
3ΠΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1  ΤΗΛ.2351038767
  ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΕΙΡΗΝΗΣ 33  ΤΗΛ.2351027910
4ΠΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 ΤΗΛ.2351036815
  ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΤΗΛ.2351036857
5ΣΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ΤΗΛ.2351028889
6ΚΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789
7ΔΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ.2351026969
  ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ΤΗΛ.2351028018
8ΤΡΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣΚΙΤΡΟΥΣ 2 ΤΗΛ.2351039662
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ΤΗΛ.2351079423
9ΤΕΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ΤΗΛ.2351028018
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ.2351026969
10ΠΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ΤΗΛ.2351038936
  ΜΠΕΚΤΑ ΝΟΥΡΑΙΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 19 ΤΗΛ.2351038927
11ΠΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86 ΤΗΛ.2351028039
  ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11 ΤΗΛ.2351026375
12ΣΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789
13ΚΤΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 10 ΤΗΛ.2351029128
14ΔΔΗΜΟΥ ΦΩΤΗΣΝ.ΔΙΚΑ&19ης ΜΑΙΟΥ ΤΗΛ.2351020544
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ.2351025796
15ΤΡΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54 ΤΗΛ.2351030150
  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7  ΤΗΛ.2351026738
16ΤΕΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΛ:2351038528
  ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 ΤΗΛ.2351023273
17ΠΜΠΕΚΤΑ ΝΟΥΡΑΪΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 19 ΤΗΛ:2351038927
  ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ΤΗΛ.2351038936
18ΠΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8 ΤΗΛ.2351046430
  ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 9 ΤΗΛ.2351020932
19ΣΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
20ΚΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7  ΤΗΛ.2351026738
21ΔΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1  ΤΗΛ.2351038767
  ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΕΙΡΗΝΗΣ 33  ΤΗΛ.2351027910
22ΤΡΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΤΗΛ.2351036857
  ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 ΤΗΛ.2351036815
23ΤΕΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 106 ΤΗΛ.2351035492
  ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33 ΤΗΛ.2351034334
24ΠΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΒΟΤΣΗ  3 ΤΗΛ.2351029054
  ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ.2351025796
25ΠΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 ΤΗΛ.235130867
  ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41 ΤΗΛ.2351022709
26ΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1  ΤΗΛ.2351038767
27ΚΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 1 ΤΗΛ.2351021415
28ΔΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΘΝ ΑΝΤ/ΣΕΩΣ 1 ΤΗΛ2351021522
29ΤΡΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 9 ΤΗΛ.2351020932
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8 ΤΗΛ.2351046430
30ΤΕΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ.2351026969
  ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 ΤΗΛ.2351028018
31ΠΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ΤΗΛ.2351027865
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1  ΤΗΛ.2351025691
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  

 

1ΤΡΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
2ΤΕΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
3ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
4ΠΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
5ΣΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
6ΚΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
7ΔΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
8ΤΡΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
9ΤΕΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
10ΠΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
11ΠΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
12ΣΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
13ΚΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
14ΔΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
15ΤΡΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
16ΤΕΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
17ΠΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
18ΠΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
19ΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
20ΚΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
21ΔΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
22ΤΡΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
23ΤΕΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
24ΠΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
25ΠΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
26ΣΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
27ΚΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
28ΔΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
29ΤΡΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
30ΤΕΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
31ΠΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

 

2/4/2018-8/4/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΗΛ:2353022855
9/4/2018-15/4/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
16/4/2018-22/4/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
23/4/2018-29/4/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΗΛ:2353022855
30/4/2018-6/5/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
7/5/2018-13/5/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
14/5/2018-20/5/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΗΛ:2353022855
21/5/201-27/5/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
28/5/2018-3/6/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2018

  

2/4/2018-8/4/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
9/4/2018-15/4/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
16/4/2018-22/4/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
23/4/2018-29/4/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
30/4/2018-6/5/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
7/5/2018-13/5/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
14/5/2018-20/5/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
21/5/201-27/5/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
28/5/2018-3/6/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2018

  

2/4/2018-8/4/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
9/4/2018-15/4/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
16/4/2018-22/4/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
23/4/2018-29/4/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
30/4/2018-6/5/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
7/5/2018-13/5/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
14/5/2018-20/5/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
21/5/201-27/5/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
28/5/2018-3/6/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 2018

02.04-08.04/2018

ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΗΛ:23520.31038

09.04-15.04/2018

ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΗΛ:23520.31110

16.04-22.04/2018

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΤΗΛ:23520.31038

23.04-29.04/2018

ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΗΛ:23520.32285

30.04-06.05/2018

ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛ:23520.31352

07.05-13.05/2018

ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΗΛ:23520.31038

14.05-20.05/2018

ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΗΛ:23520.31110

21.05-27.05/2018

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΤΗΛ:23520.31038

28.05-03.06/2018

ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΗΛ:23520.32285

  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2018

1/4/2018-7/4/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
8/4/2018-14/4/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
15/4/2018-21/4/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
22/4/2018-28/4/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
29/4/2018-5/5/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
6/5/2018-12/5/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
13/5/2018-19/5/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
20/5/2018-26/5/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
27/5/2018-2/6/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΝΟΥ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
 

  

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
    
1ΚΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
2ΔΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
3ΤΡΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
4ΤΕΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
5ΠΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣΤΗΛ:2351042303
6ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
7ΣΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
8ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
9ΔΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
10ΤΡΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
11ΤΕΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
12ΠΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣΤΗΛ:2351042303
13ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
14ΣΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
15ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
16ΔΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣΤΗΛ:2351042303
17ΤΡΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
18ΤΕΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
19ΠΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
20ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
21ΣΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
22ΚΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
23ΔΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
24ΤΡΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣΤΗΛ:2351042303
25ΤΕΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
26ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
27ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
28ΣΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣΤΗΛ:2351042303
29ΚΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣΤΗΛ:2351042303
30ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883