Εφημερεύοντα Φαρμακεία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017


 
1ΚΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 ΤΗΛ.2351023273 
2ΔΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ΤΗΛ.2351079423 
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 ΤΗΛ.2351038767 
3ΤΡΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ7Ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ.2351025796 
  ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΒΟΤΣΗ 3 ΤΗΛ.2351029054  
4ΤΕΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7 ΤΗΛ.2351026738 
  ΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54 ΤΗΛ.2351030150 
5ΠΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ΤΗΛ.2351027865 
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ.2351025691 
6ΠΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΙ.ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΛ.ΚΑΤ.ΤΗΛ2351036476
  ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣΚΙΤΡΟΥΣ 2 ΤΗΛ.2351039662  
7ΣΔΗΜΟΥ ΦΩΤΗΣΝ.ΔΙΚΑ & 19Ης ΜΑΙΟΥ ΤΗΛ.2351020544 
8ΚΑΓΑΠΟΥΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΤΗΛ.2351036857 
9ΔΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789  
  ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΒΑΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75 ΤΗΛ.2351025044 
10ΤΡΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 9 ΤΗΛ.2351020932  
  ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 ΤΗΛ.2351023273 
11ΤΕΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 1 ΤΗΛ.2351021415  
  ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789  
12ΠΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΤΗΛ.2351025639 
  ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 8 ΤΗΛ.2351024525 
13ΠΤΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΠΛΑΤ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 10 ΤΗΛ.2351029128 
  ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33 ΤΗΛ.2351034334 
14ΣΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ.2351026969 
15ΚΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7Ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ.2351025796 
16ΔΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789  
17ΤΡΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7 ΤΗΛ.2351026738 
  ΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54 ΤΗΛ.2351030150 
18ΤΕΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ7Ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ.2351025796 
  ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΒΟΤΣΗ 3 ΤΗΛ.2351029054  
19ΠΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 1 ΤΗΛ.2351021415  
  ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789  
20ΠΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 ΤΗΛ.2351021522 
  ΖΑΝΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ.2351029577 
21ΣΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑΝ.ΔΙΚΑ & 19ης ΜΑΙΟΥ ΤΗΛ.2351020544 
22ΚΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕΘΝ.ΑΝΤ/ΣΕΩΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ.235129289
23ΔΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 ΤΗΛ.2351038767 
  ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ΤΗΛ.2351028889 
24ΤΡΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789  
  ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 1 ΤΗΛ.2351021415  
25ΤΕΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 ΤΗΛ 2351021522 
  ΖΑΝΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ. 2351029577 
26ΠΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΒΑΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75 ΤΗΛ.2351025044 
  ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789  
27ΠΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑΝ.ΔΙΚΑ & 19Ης ΜΑΙΟΥ ΤΗΛ.2351020544 
  ΑΓΑΠΟΥΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112 ΤΗΛ.2351036857 
28ΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 ΤΗΛ.2351038767 
29ΚΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ΤΗΛ.2351028889 
30ΔΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕΘΝ.ΑΝΤ/ΣΕΩΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ.235129289
  ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΤΗΛ.2351025639 
31ΤΡΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ16Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 ΤΗΛ.2351023273 
  ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 9 ΤΗΛ.2351020932