Εφημερεύοντα Φαρμακεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ  2018

        
1ΚΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 1 ΤΗΛ:2351023273
2ΔΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8,ΤΗΛ: 2351046430
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7 , ΤΗΛ:2351026738
3ΤΡΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΣ 6 ,ΤΗΛ:2351025789
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΒΑΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75, ΤΗΛ:2351025044
4ΤΕΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ,ΤΗΛ:2351028889
ΜΠΕΚΤΑ ΝΟΥΡΑΪΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 19, ΤΗΛ:2351038927
5ΠΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ,ΤΗΛ:2351029289
ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7, ΤΗΛ:2351025639
6ΠΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ- ΛΥΔΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1,  ΤΗΛ:2351038767
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ,ΤΗΛ:2351028889
7ΣΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33, ΤΗΛ:2351034334
8ΚΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΗΛ:2351026969
9ΔΜΠΕΚΤΑ ΝΟΥΡΑΪΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 19, ΤΗΛ:2351038927
ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΙΡΗΝΗΣ 6 ,ΤΗΛ:2351025789
10ΤΡΖΑΝΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ:2351029577
ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 ,ΤΗΛ:2351021522
11ΤΕΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86, ΤΗΛ:2351028039
ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ 11 , ΤΗΛ:2351026375
12ΠΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ,ΤΗΛ:2351079423
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣΚΙΤΡΟΥΣ 2, ΤΗΛ:2351039662
13ΠΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΗΛ:2351026969
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 ,ΤΗΛ:2351036815
14ΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΛ:2351038528
15ΚΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ,ΤΗΛ:2351028889
16ΔΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 ,ΤΗΛ:2351030867
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41, ΤΗΛ:2351022709
17ΤΡΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1, ΤΗΛ:2351025691
ΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51, ΤΗΛ:2351027865
18ΤΕΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 4 ,ΤΗΛ:2351079423
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7 , ΤΗΛ:2351026738
19ΠΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΕΙΡΗΝΗΣ 33 , ΤΗΛ:2351027910
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 ,ΤΗΛ:2351038767
20ΠΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33, ΤΗΛ:2351034334
ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 106, ΤΗΛ:2351035492
21ΣΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΠ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6 ,ΤΗΛ:2351024525
22ΚΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΣ 6 ,ΤΗΛ:2351025789
23ΔΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 112, ΤΗΛ:2351036857
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39, ΤΗΛ:2351036815
24ΤΡΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 9 ,ΤΗΛ:2351025463
ΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51,ΤΗΛ:2351027865
25ΤΕΜΠΕΚΤΑ ΝΟΥΡΑΪΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 19, ΤΗΛ:2351038927
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 34 ,ΤΗΛ:2351038936
26ΠΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΠ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6 ,ΤΗΛ:2351024525
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7, ΤΗΛ: 2351025639
27ΠΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΛ:2351038528
ΜΕΙΜΑΡΗ ΤΙΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
28ΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 9 ,ΤΗΛ:2351025463
29ΚΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ,ΤΗΛ:2351029289
30ΔΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΒΟΤΣΗ  3, ΤΗΛ:2351029054
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ,ΤΗΛ:2351025796
31ΤΡΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39, ΤΗΛ:2351036815
ΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50, ΤΗΛ:2351026969

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
1ΚΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
2ΔΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
3ΤΡΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
4ΤΕΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
5ΠΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
6ΠΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
7ΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
8ΚΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
9ΔΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
10ΤΡΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
11ΤΕΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
12ΠΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
13ΠΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
14ΣΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
15ΚΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
16ΔΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
17ΤΡΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
18ΤΕΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
19ΠΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
20ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
21ΣΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
22ΚΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
23ΔΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
24ΤΡΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
25ΤΕΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
26ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
27ΠΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
28ΣΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
29ΚΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
30ΔΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
31ΤΡΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 2018

28/5/2018-3/6/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
4/6/2018-10/6/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
11/6/2018-17/6/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
18/6/2018-24/6/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
25/6/2018-1/7/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
2/7/2018-8/7/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
9/7/2018-15/7/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
16/7/2018-22/7/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
23/7/2018-29/7/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
30/7/2018-5/8/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
6/8/2018-12/8/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
13/8/2018-19/8/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
20/8/2018-26/8/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
27/8/2018-2/9/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
3/9/2018-9/9/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
10/9/2018-16/9/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
17/9/2018-23/9/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
24/9/2018-30/9/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
1/10/2018-7/10/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
8/10/2018-14/10/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
15/10/2018-21/10/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
22/10/2018-28/10/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
29/10/2018-4/11/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
5/11/2018-11/11/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
12/11/2018-18/11/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
19/11/2018-25/11/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
26/11/2018-2/12/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
3/12/2018-9/12/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
10/12/2018-16/12/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855
17/12/2018-23/12/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
24/12/2018-31/12/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣΤΗΛ:2353022855

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2018

28/5/2018-3/6/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
4/6/2018-10/6/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
11/6/2018-17/6/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
18/6/2018-24/6/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
25/6/2018-1/7/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
2/7/2018-8/7/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
9/7/2018-15/7/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
16/7/2018-22/7/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
23/7/2018-29/7/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
30/7/2018-5/8/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
6/8/2018-12/8/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
13/8/2018-19/8/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
20/8/2018-26/8/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
27/8/2018-2/9/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
10/9/2018-16/9/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
17/9/2018-23/9/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
24/9/2018-30/9/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
1/10/2018-7/10/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
8/10/2018-14/10/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
15/10/2018-21/10/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
22/10/2018-28/10/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
29/10/2018-4/11/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
5/11/2018-11/11/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
12/11/2018-18/11/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
19/11/2018-25/11/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
26/11/2018-2/12/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
3/12/2018-9/12/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
10/12/2018-16/12/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
17/12/2018-23/12/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
24/12/2018-31/12/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2018

3/6/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
4/6/2018-10/6/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
10/06/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
11/6/2018-17/6/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
Ν
17/06/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
18/6/2018-24/6/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
24/6/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
25/6/2018-1/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
01/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
1/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
2/7/2018-8/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
08/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
8/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
9/7/2018-15/7/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
15/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ. -ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
157/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
16/7/2018-22/7/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
22/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
22/07/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
23/7/2018-29/7/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
29/07/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
29/7/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
30/7/2018-5/8/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
05/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ. -ΤΖΗΜΑ Α.& ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
5/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
6/8/2018-12/8/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
12/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
12/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
13/8/2018-19/8/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
19/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
19/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
20/8/2018-26/8/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
26/08/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
26/8/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
27/8/2018-2/9/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
02/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
2/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
10/9/2018-16/9/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
16/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
16/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
17/9/2018-23/9/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
23/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
23/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
24/9/2018-30/9/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
30/09/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝΒΟΥΖΙΚΑ Σ.-ΤΖΗΜΑ Α. & ΝΑΝΟΥ ΑΛ. & ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡ.  ΤΗΛ:2352042400 & 2352041177 & 2352041055 
30/9/2018 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
1/10/2018-7/10/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
8/10/2018-14/10/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
15/10/2018-21/10/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
22/10/2018-28/10/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
29/10/2018-4/11/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
5/11/2018-11/11/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
12/11/2018-18/11/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
19/11/2018-25/11/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
26/11/2018-2/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
3/12/2018-9/12/2018 ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
10/12/2018-16/12/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.ΤΗΛ:2352042400
17/12/2018-23/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
24/12/2018-31/12/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΌ 1/6/2018 ΕΩΣ 30/9/2018 ΘΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΚΑΙ  ΤΑ ΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ  ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

1ΚΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ
1.ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
3. ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
4. ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
5. ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
2ΔΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
3ΤΡΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
4ΤΕΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
5ΠΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
6ΠΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
7ΣΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
8ΚΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ
1.ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
3. ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
4. ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
5. ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
9ΔΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
10ΤΡΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
11ΤΕΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
12ΠΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
13ΠΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
14ΣΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
15ΚΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ
1.ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
3. ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
4. ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
5. ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
16ΔΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
17ΤΡΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
18ΤΕΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
19ΠΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
20ΠΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
21ΣΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
22ΚΚΥΡΙΑΚΗ 22  ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
22ΚΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
ΚΥΡΙΑΚΗ 22  ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ
1.ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
3. ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
4. ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
5. ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
23ΔΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
24ΤΡΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
25ΤΕΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
26ΠΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
27ΠΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
28ΣΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
29ΚΚΥΡΙΑΚΗ 29  ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
29ΚΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
ΚΥΡΙΑΚΗ 29  ΙΟΥΛΙΟΥ  ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ
1.ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
3. ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
4. ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
5. ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
30ΔΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
31ΤΡΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΌ 15/6/2018 ΕΩΣ 15/9/2018 ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ  ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2018


3/6/2018-9/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
10/6/2018-16/6/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
17/6/2018-23/6/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
24/6/2018-30/6/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
1/7/2018-7/7/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
8/7/2018-14/7/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
15/7/2018-21/7/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
22/7/2018-28/7/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
29/7/2018-4/8/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
5/8/2018-11/8/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
12/8/2018-18/8/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
19/8/2018-25/8/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
26/8/2018-1/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
2/9/2018-8/9/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
9/9/2018-15/9/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
16/9/2018-22/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
23/09/2018-29/9/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
30/9/2018-6/10/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
7/10/2018-13/10/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
14/10/2018-20/10/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
21/10/2018-27/10/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
28/10/2018-3/11/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
4/11/2018-10/11/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
11/11/2018-17/11/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
18/11/2018-24/11/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
25/11/2018-1/12/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
2/12/2018-8/12/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
9/12/2018-15/12/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
16/12/2018-22/12/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
23/12/2018-29/12/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203

ΚΟΡΙΝΟΥ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

1ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
2ΣΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
3ΚΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
4ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
5ΤΡΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
6ΤΕΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
7ΠΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
8ΠΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
9ΣΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
10ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
11ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
12ΤΡΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
13ΤΕΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
14ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
15ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
16ΣΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
17ΚΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
18ΔΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
19ΤΡΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
20ΤΕΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
21ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
22ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
23ΣΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
24ΚΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
25ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
26ΤΡΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
27ΤΕΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
28ΠΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
29ΠΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
30ΣΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΝΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
1ΚΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
2ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
3ΤΡΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
4ΤΕΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
5ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
6ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
7ΣΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
8ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
9ΔΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
10ΤΡΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
11ΤΕΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
12ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
13ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
14ΣΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
15ΚΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
16ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
17ΤΡΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
18ΤΕΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
19ΠΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
20ΠΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
21ΣΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
22ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
23ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣΤΗΛ:2351041883
24ΤΡΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
25ΤΕΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
26ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
27ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
28ΣΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
29ΚΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
30ΔΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
31ΤΡΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498