Εφημερεύοντα Φαρμακεία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ  2018


  

  
    
1ΠΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ΤΗΛ.2351028889
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ-ΛΥΔΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 ΤΗΛ.2351038767
2ΠΚΑΡΑΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕΙΡΗΝΗΣ 6 ΤΗΛ.2351025789
  ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΒΑΙΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75 ΤΗΛ.2351025044
3ΣΤΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 10 ΤΗΛ.2351029128
4ΚΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86 ΤΗΛ.2351028039
5ΔΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  7 ΤΗΛ.2351025639
  ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
6ΤΡΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
  ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣΚΙΤΡΟΥΣ 2 ΤΗΛ.2351039662
7ΤΕΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΛ:2351038528
  ΜΕΙΜΑΡΗ ΤΙΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
8ΠΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ- ΛΥΔΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 ΤΗΛ.2351038767
  ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59 ΤΗΛ.2351028889
9ΠΖΑΝΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1 ΤΗΛ.2351029577
  ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  1 ΤΗΛ2351021522
10ΣΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΠ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7  ΤΗΛ.2351026738
11ΚΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54 ΤΗΛ.2351030150
12ΔΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26  ΤΗΛ.2351025796
  ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΤΣΗ 3, ΚΑΤΕΡΙΝΗ 601 00 2351029054
13ΤΡΧΙΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
  ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΤΗΛ.2351025639
14ΤΕΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 ΤΗΛ.2351036815
  ΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ.2351026969
15ΠΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣΚΙΤΡΟΥΣ 2 ΤΗΛ.2351039662
  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΙ.ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & Π.ΚΑΤΑΦ.ΤΗΛ.2351036476
16ΠΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗΓ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ 1  ΤΗΛ.2351025691
  ΖΙΩΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ΤΗΛ.2351027865
17ΣΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 1  ΤΗΛ.2351021415
18ΚΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 54 ΤΗΛ.2351030150
19ΔΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΑΝΔΡΟΥ 8 ΤΗΛ.2351021394
  ΤΟΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΠΛ.ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 10 ΤΗΛ.2351029128
20ΤΡΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣΕΙΡΗΝΗΣ 33  ΤΗΛ.2351027910
  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1  ΤΗΛ.2351038767
21ΤΕΜΕΙΜΑΡΗ ΤΙΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΛ:2351038528
22ΠΜΑΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 33 ΤΗΛ.2351034334
  ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 106 ΤΗΛ.2351035492
23ΠΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 9 ΤΗΛ:2351025463
  ΖΙΩΓΑ ΑΝΝΑΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 51 ΤΗΛ.2351027865
24ΣΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1 ΤΗΛ.2351021522
25ΚΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 ΤΗΛ.235130867
26ΔΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26  ΤΗΛ.2351025796
  ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 86 ΤΗΛ.2351028039
27ΤΡΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΠ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6 ΤΗΛ:2351024525
  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 7 ΤΗΛ.2351025639
28ΤΕΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΙΡΗΝΗΣ 41 ΤΗΛ.2351022709
  ΤΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗΖΑΛΟΓΓΟΥ 33 ΤΗΛ.235130867
29ΠΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗΙ. ΚΟΣΜΑ & ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΛ:2351038528
  ΜΕΙΜΑΡΗ ΤΙΝΑΕ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΒΟΤΣΗ 1 ΤΗΛ:2351029289
30ΠΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 ΤΗΛ.2351036815
  ΛΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 50 ΤΗΛ.2351026969
31ΣΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 26 ΤΗΛ.2351025796

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ   

1ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
2ΠΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
3ΣΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
4ΚΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
5ΔΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
6ΤΡΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
7ΤΕΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
8ΠΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
9ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
10ΣΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
11ΚΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
12ΔΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
13ΤΡΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
14ΤΕΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
15ΠΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
16ΠΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
17ΣΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
18ΚΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
19ΔΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
20ΤΡΓΚΑΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΕΠ.ΚΙΤΡΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9, ΤΗΛ:2352081301
21ΤΕΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
22ΠΠΑΥΛΟΥ-ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, ΤΗΛ:2352082022
23ΠΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
24ΣΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
25ΚΙΕΡΕΜΙΑΔΟΥ ΠΑΝ. ΣΟΦΙΑΒ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 56,ΤΗΛ:2352301789
26ΔΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
27ΤΡΣΙΤΖΟΓΛΟΥ -ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96,ΤΗΛ:2352083388,2352083115
28ΤΕΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
29ΠΜΠΟΥΡΑ  ΕΛΕΝΗΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1, ΤΗΛ:2352081826
30ΠΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384
31ΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3, ΤΗΛ:2352084384

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

1/1/2018-7/1/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
8/1/2018-14/1/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΗΛ:2353022855
15/1/2018-21/1/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
22/1/2018-28/1/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
29/1/2018-4/2/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΗΛ:2353022855
5/2/2018-11/2/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
12/2/2018-18/2/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
19/2/2018-25/2/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΗΛ:2353022855
26/2/2018-4/3/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
5/3/2018-11/3/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173
12/3/2018-18/3/2018ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΗΛ:2353022855
19/3/2018-25/3/2018ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:2353022219
26/3/2018-1/4/2018ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2353022173

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 2018

1/1/2018-7/1/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
8/1/2018-14/1/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
15/1/2018-21/1/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
22/1/2018-28/1/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
29/1/2018-4/2/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
5/2/2018-11/2/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
12/2/2018-18/2/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
19/2/2018-25/2/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
26/2/2018-4/3/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
5/3/2018-11/3/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 
12/3/2018-18/3/2018ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΤΗΛ:2353031937
19/3/2018-25/3/2018ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΝΟΜΠΕΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΗΛ:2353031494 
26/3/2018-1/4/2018ΣΑΜΨΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΑΓΑΘΗΤΗΛ:2353031494 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 2018

1/1/2018-7/1/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
8/1/2018-14/1/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
15/1/2018-21/1/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
22/1/2018-28/1/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
29/1/2018-4/2/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
5/2/2018-11/2/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
12/2/2018-18/2/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
19/2/2018-25/2/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
26/2/2018-4/3/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
5/3/2018-11/3/2018ΝΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΗΛ:2352041177
12/3/2018-18/3/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400
19/3/2018-25/3/2018ΝΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗΤΗΛ:2352041055
26/3/2018-1/4/2018ΒΟΥΖΙΚΑ Σ.- ΤΖΗΜΑ Α.ΤΗΛ:2352042400

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 2018

1/1/2018-7/1/2018ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
8/1/2018-14/1/2018ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
15/1/2018-21/1/2018ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
22/1/2018-28/1/2018ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
29/1/2018-4/2/2018ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
5/2/2018-11/2/2018ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
12/2/2018-18/2/2018ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
19/2/2018-25/2/2018ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352
26/2/2018-4/3/2018ΚΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:23520.31038
5/3/2018-11/3/2018ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΤΗΛ:23520.31110
12/3/2018-18/3/2018ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΤΗΛ:23520.31038
19/3/2018-25/3/2018ΓΚΕΜΑΛΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛΤΗΛ:23520.32285
26/3/2018-1/4/2018ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤΗΛ:23520.31352

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2018

31/12/2017-6/1/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
7/1/2018-13/1/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
14/1/2018-20/1/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
21/1/201/-27/1/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
28/1/201/-3/2/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
4/2/2018-10/2/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
11/2/2018-17/2/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
18/2/2018-24/2/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
25/2/2018-3/3/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601
4/3/2018-10/3/2018ΧΑΤΖΑΡΑ Γ. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΤΗΛ: 2351063310
11/3/2018-17/3/2018ΧΑΤΖΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΤΗΛ: 2351063310
18/3/2018-24/3/2018ΜΑΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤΗΛ: 2351063203
25/3/2018-31/3/2018ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΗΛ: 2351063601

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΙΝΟΥ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 
    
1ΠΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
2ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
3ΣΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
4ΚΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
5ΔΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
6ΤΡΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
7ΤΕΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
8ΠΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
9ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
10ΣΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
11ΚΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
12ΔΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
13ΤΡΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
14ΤΕΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
15ΠΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
16ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
17ΣΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
18ΚΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
19ΔΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
20ΤΡΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
21ΤΕΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
22ΠΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
23ΠΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
24ΣΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
25ΚΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
26ΔΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΤΗΛ:2351042303
27ΤΡΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498 
28ΤΕΧΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΑΤΗΛ:2351041498 
29ΠΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΣΤΗΛ:2351041883
30ΠΝΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΤΗΛ:2351041701 
31ΣΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΤΗΛ:2351041498