Κατηγορία: Uncategorized

Ιούλιος 12, 2018

ΚΑΤΕΡΙΝΗ  11/07/2018

 

Συνάδελφοι

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο  Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ  απέκτησε νέα αυτόνομη τηλεφωνική γραμμή . Ο νέος τηλεφωνικός  αριθμός είναι

 

23510-22024

 

Επίσης  στην προσπάθεια μας  για γρήγορη και ασφαλή ενημέρωση ,θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των συναδέλφων  , ώστε να είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε άμεσα για θέματα που σας ενδιαφέρουν.

Σας  επισυνάπτουμε φόρμα στοιχείων για να μας στείλετε τα στοιχεία που χρειάζονται. Η επικοινωνία μας πλέον θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά . Είτε με αναρτήσεις ανακοινώσεων στο website του συλλόγου ,που είναι το

 

www.fspierias.gr

είτε  στο mail

 

info@fspierias.gr

 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι οι προθεσμίες κατάθεσης   των συνταγών του  Ε-ΔΑΠΥ  και του  Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  είναι μέχρι τις 10 κάθε μήνα. Η ημερομηνία είναι αυστηρή γιατί  , ειδικά για το  Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  , οι συνταγές δεν γίνονται δεκτές από το ταμείο. Μετά την ημερομηνία κατάθεσης οι φάκελοι συνταγών δεν θα γίνονται δεκτοί από τον σύλλογο.

 

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 12, 2018

                                                                                         Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 3920

 

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Έκδοση Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό»

 

Εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 64 Προεδρικό Διάταγμα «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018). Κατά του εν λόγω Π.Δτος, ως έχει ανακοινωθεί, θα ασκηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες νομικό σημείωμα επί του εν λόγω Π.Δτος.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

                 

Με εκτίμηση

 

 

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

 

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 12, 2018

                                                                                         Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 3910

 

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Νομικές ενέργειες κατά της επιβολής rebate 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς»

 

Ως γνωρίζετε, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105) ορίζεται ότι: «2. Στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8. Καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018. Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο υπολογίζεται και επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ κατά την εκκαθάριση των εκτελεσμένων συνταγών και συμψηφίζεται με οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς το φαρμακείο για την εκτέλεση των συνταγών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη το ποσοστό επιστροφής, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ως άνω διάταξης.»

Κατά της ανωτέρω διατάξεως νόμου δεν προβλέπεται απευθείας η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως, παρά μόνο είτε κατά της προβλεπόμενης στην εν λόγω διάταξη υπουργικής αποφάσεως όταν εκδοθεί, είτε κατά των ατομικών πράξεων καταλογισμού με την οποία θα ορίζεται το ποσό επιστροφής που οφείλει το κάθε φαρμακείο και έχει υπολογιστεί και επιβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ.

Συνεπώς σήμερα δεν είναι δυνατή η άσκηση οιουδήποτε ένδικου βοηθήματος κατά της ανωτέρω διατάξεως νόμου. Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. έχει αποφασίσει την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της προβλεπόμενης υπουργικής αποφάσεως, ευθύς μόλις εκδοθεί.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

                 

Με εκτίμηση

 

 

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 11, 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αιφνιδιαστικά  και χωρίς καμιά προειδοποίηση δημοσιεύτηκε  σε ΦΕΚ ο νέος  Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) στον οποίο περιλαμβάνεται διάταξη που απαγορεύει τη διάθεση από τα  ιδιωτικά φαρμακεία  φαρμάκων αξίας άνω των 1000 ευρώ.

Επιβάλει δηλαδή την διάθεση των φαρμάκων αυτών μόνο από τα ελάχιστα κρατικά φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ-  με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία των ασθενών – που όλοι γνωρίζουμε πόσο δυσχερής είναι η πρόσβαση σε  αυτά.

Η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη γιατί έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διάλογο.

Συνιστά έλλειψη σεβασμού προς  τους ασφαλισμένους γιατί περιορίζει το δικαίωμα πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στην παροχή φαρμακευτικής  περίθαλψης.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά  την απόσυρση του επίμαχου άρθρου και αναμένει την έναρξη ενός ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ ,  με  σκοπό την δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και δίκαιου ΕΚΠΥ , προς όφελος των ασθενών και των ασφαλισμένων και την διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης τους στην Φαρμακευτική Περίθαλψη σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι αποφασισμένος να προσφύγει κατά του επιμάχου άρθρου με όσα θεσμικά και νομικά μέσα διαθέτει .

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 9, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας Πληροφορίες: Ν. Μπουφίδης Τηλέφωνο: 2132040540 Fax: 2106549500 Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Ι)

ΘΕΜΑ: Ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν την δραστική α’ ύλη VALSARTAN από το εργοστάσιο ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.LTD Κίνας και περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα (ΙΙ).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄) 2. Το άρθρο 169 , παρ.2 της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29.4.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1049 Β) 3. Το υπ’ αριθ. 69423/27.6.2018 έγγραφο του EMA. 4. Το υπ’ αριθ. 69876/28.6.2018 και από 4/7/2018 με e-mail RAS των Ισπανικών Αρχών 5. Το από 29/6/2018 e-mail έγγραφο της εταιρείας IASIS PHARMA ΑΒΕΕ. 6. Το από 27/6/2018 e-mail έγγραφο της εταιρείας MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ 7. Τα από 2/7/2018 και 3/7/2018 e-mail έγγραφα της εταιρείας ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ 8. Το υπ’ αριθ. 69820/28.6.2018 και από 4/7/2018 e-mail έγγραφα της εταιρείας NOVARTIS HELLAS ΑΕΒΕ. 9. Το από 3/7/2018 e-mail έγγραφο της εταιρείας GAP ΑΕ. 10. Το από 4/7/2018 e-mail της εταιρείας BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. 11. Το από 5/7/2018 e-mail έγγραφο της εταιρείας LYOFIN LTD.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση των παρτίδων των φαρμακευτικών προϊόντων του συνημμένου πίνακα, που περιέχουν την δραστική α’ ύλη VALSARTAN παραγωγής του εργοστασίου ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.LTD Κίνας, διότι ανιχνεύτηκε η πρόσμιξη N-Nitrosodimethylamine (NDMA) σε αυτή, πιθανός καρκινογόνος παράγοντας, μετά από εργαστηριακό έλεγχο.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι εταιρείες ΚΑΚ, οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ αα Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΕΜΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χολαργός, 6/7/2018

Αρ. Πρωτ.: 69423
2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Ι)

Α/Α ΚΑΚ Διεύθυνση

1. IASIS PHARMA ΑΒΕΕ Λ. Φυλής 137 τκ: 134 51 Καματερό Αττικής

2. MEDOCHEMIE HELLAS ΑΕ Παστέρ 6 τκ: 115 21 Αμπελόκηποι Αθήνα

3. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ Ναούσης 31 τκ: 104 47 Αθήνα

4. NOVARTIS HELLAS ΑΕΒΕ/SANDOZ 12ο χλμ E.O. Αθηνών – Λαμίας τκ: 144 51 Αθήνα

5. GAP ΑΕ Αγησιλάου 46 τκ: 173 41 Άγιος Δημήτριος

6. BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Αγίας Κυριακής 20 τκ: 145 61 Κηφισιά

7. LYOFIN Ltd Greece Δερβενακίων 38 & Σαχίνη τκ: 152 32 Γέρακας Αττικής

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 5, 2018

Μαρούσι 28/06/2018
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

Ο Οργανισμός ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του συστήματος διάθεσης άυλων
μοναδικών αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικών Υλικών και
Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα barcodes), μέσω της ειδικής εφαρμογής στην
κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://apps.eopyy.gov.gr
Οι εισαγωγείς / κατασκευαστές των ανωτέρω υλικών, κάνοντας χρήση των κωδικών τους
για την πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα, μπορούν να ακολουθήσουν τις αναρτημένες
αναλυτικές οδηγίες και να καταχωρήσουν τις σχετικές αιτήσεις διάθεσης άυλων κωδικών
μέσω της επιλογής: Διαχείριση Barcodes. Το αρμόδιο τμήμα, θα προχωρά στον σχετικό
έλεγχο των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των αιτήσεων. Για κάθε εγκεκριμένη αίτηση,
μέσω της ειδικής πλατφόρμας, θα διατίθεται ένα αρχείο σε μορφή excel με όλες τις
διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και τους μοναδικούς κωδικούς αποζημίωσης (άυλα
barcodes).
Η εκτέλεση γνωματεύσεων, δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση των άυλων
κωδικών, με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο τρόπο εκτέλεσης γνωματεύσεων με
άυλους κωδικούς, και μέχρι τις 31/08/2018, θα είναι εφικτή η εκτέλεση τόσο με το υπάρχον
σύστημα (με τον κωδικό ΕΑΝ ή ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ) όσο και με το άυλο barcode.
Για τα είδη Οξυγόνου (υγρό και αέριο), για τις συσκευές με ενοικίαση (π.χ. συμπυκνωτές
οξυγόνου) καθώς και για τα επί παραγγελία ορθοπεδικά είδη, θα ακολουθήσει τις επόμενες
ημέρες ειδική ανακοίνωση για τον τρόπο χορήγησης των μοναδικών κωδικών αποζημίωσης
και εκτέλεσης τους.
Για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας καταχώρησης της αίτησης και απόδοσης άυλων
κωδικών, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο e-mail: barcodes.support@eopyy.gov.gr .

Η Διεύθυνση Πληροφορικής

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 3, 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ3(α) 46627
Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων
γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία
που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1) του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες
Ε.Ο.Φ.» (Α΄ 3), όπως ισχύει,
2) του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) «Περί της εμπορίας εν γένει
των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων», όπως ισχύει,
3) του π.δ. 312/1992 (Α΄157) «Οργάνωση και συγκρότηση
φαρμακείων»,
4) του ν. 4472/2017 (Α’ 74 ) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές
ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,
5) του άρθρου 26 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 –
2022»,
6) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98),
7) του π.δ. 121/2017 (Α’ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας»,
8) του π.δ. 73/2015 (Β’ 116), «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
9) το με αριθμ. Β1α/46502/15-6-2018 έγγραφο της Γεν.
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
σύμφωνα με το οποίο από το περιεχόμενο της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει
ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου
φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δραστικές
ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών
ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από
την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
2. Για την κατάρτιση της ως άνω λίστας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ
επιλέγει αρχικά με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών
φαρμακείων του προηγούμενου κάθε φορά έτους,
τις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες
(ATC4) που αθροίζουν στο 85% του συνόλου
της δαπάνης, σε επίπεδο λιανικής τιμής.
Ακολούθως, από τις ως άνω θεραπευτικές κατηγορίες
(ATC4) επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που διαθέτουν
γενόσημο.
Από τις τελευταίες επιλέγονται οι δραστικές ουσίες
(ATC5) που έχουν τουλάχιστον μια συσκευασία (σε φάρμακο
γενόσημο ή φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της
περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας) με ετήσιες
πωλήσεις πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια και
περιλαμβάνονται στη λίστα που καταρτίζει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
3. Η λίστα δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου
κάθε έτους στους ιστότοπους του Υπουργείου
Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κοινοποιείται
στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ως άνω
λίστα καταρτίζεται από την ΗΔΙΚΑ και δημοσιεύεται
στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ
και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ έως 29.06.2018, με βάση τα στοιχεία
πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

 

 

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ALENDRONATE SODIUM
ALFACALCIDOL
ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
ALLOPURINOL
ALPRAZOLAM
AMLODIPINE BESYLATE
AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM
ANASTROZOLE
ARIPIPRAZOLE
ATENOLOL
ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE
AZITHROMYCIN DIHYDRATE
BECLOMETASONE DIPROPIONATE
BISOPROLOL HEMIFUMARATE
BROMAZEPAM
BUDESONIDE
BUDESONIDE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
CALCIUM, COMBINATION WITH VITAMIN D AND/OR OTHER DRUGS
CANDESARTAN CILEXETIL
CANDESARTAN CILEXETIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
CAPTOPRIL
CAPTOPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
CARVEDILOL
CEFACLOR MONOHYDRATE
CEFPROZIL MONOHYDRATE
CEFUROXIME
CHOLECALCIFEROL
CILOSTAZOL
CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
CITALOPRAM
CLARITHROMYCIN
CLOPIDOGREL
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
DONEPEZIL HYDROCHLORIDE
DULOXETINE HYDROCHLORIDE
ENALAPRIL MALEATE
ENALAPRIL MALEATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE
EPLERENONE
ESCITALOPRAM OXALATE
ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM
EXEMESTANE
EZETIMIBE
FERROUS GLUCONATE
FERROUS GLUCONATE
FLUCONAZOLE
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE
FLUTICASONE PROPIONATE
FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE
GABAPENTIN
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE
GLIBENCLAMIDE
GLICLAZIDE
GLIMEPIRIDE
HYDROCORTISONE
IBANDRONIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE
IOPAMIDOL
IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE
IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE,SALBUTAMOL SULFATE
IRBESARTAN
IRBESARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
ITRACONAZOLE
LAMOTRIGINE
LANSOPRAZOLE
LATANOPROST
LETROZOLE
LEUPRORELIN ACETATE
LEVETIRACETAM
LEVODOPA,CARBIDOPA,ENTACAPONE
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
LISINOPRIL DIHYDRATE
LORAZEPAM
LOSARTAN POTASSIUM
LOSARTAN POTASSIUM,HYDROCHLOROTHIAZIDE
LOVASTATIN
MAGNESIUM ASPARTATE DIHYDRATE,MAGNESIUM CITRATE
MAGNESIUM OXIDE
MAGNESIUM PIDOLATE
MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE
MEMANTINE HYDROCHLORIDE
METFORMIN HYDROCHLORIDE
MIRTAZAPINE
MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE (MICRONISED)
MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT
MONTELUKAST SODIUM
MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE
NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE
NIFEDIPINE
NIMODIPINE
NORFLOXACIN
OLANZAPINE
OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
OMEPRAZOLE
PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
PAROXETINE HYDROCHLORIDE
PIPERACILLIN SODIUM,TAZOBACTAM SODIUM
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
PRAVASTATIN SODIUM
PREDNISOLONE
PREGABALIN
QUETIAPINE FUMARATE
QUINAPRIL HYDROCHLORIDE,HYDROCHLOROTHIAZIDE
RABEPRAZOLE SODIUM
RAMIPRIL
RAMIPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
RISEDRONATE SODIUM
RISPERIDONE
RIVASTIGMINE
ROSUVASTATIN CALCIUM
ROXITHROMYCIN
SERTRALINE HYDROCHLORIDE
SIMVASTATIN
SOLIFENACIN SUCCINATE
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
TELMISARTAN
TELMISARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
TIMOLOL MALEATE
TOLTERODINE L-TARTRATE
TOPIRAMATE
TRANDOLAPRIL
TRAVOPROST
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
VALSARTAN
VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE
Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 2, 2018

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να κάνει extra εφημερίες  ,για την πολη της Κατερίνης ,να το δηλώσει στον  σύλλογο.

Σε περιπτώσεις που κάποιος θέλει να αλλάξει την εφημερία του να υπάρχει μια λίστα φαρμακείων που θα το  αντικαθιστούν .

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 2, 2018

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κουπόνια των αναλωσίμων συνεχίζουν να ισχύουν ώς 31/08/2018.

Προσπαθήστε μέσα στους επομένους δυο μήνες να καταναλώσετε τις συσκευασίες που ήδη υπάρχουν. Τον Σεπτέμβριο πρόθεση του ΕΟΠΥΥ είναι να προωθήσει το αυλο κουπόνι και συνταγή.

Posted in Uncategorized by fspierias
Ιούλιος 1, 2018

Ανακοινωθηκε η λιστα δραστικων ουσιων για τις οποιες πρεπει να εχουμε τουλαχιστον ενα γενοσημο συμφωνα με την υπ’αριθμον  Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β’ 2285) αποφαση του Υπουργου υγειας. Η λιστα περιλαμβανει 126 δραστικες ουσιες.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ALENDRONATE SODIUM
ALFACALCIDOL
ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
ALLOPURINOL
ALPRAZOLAM
AMLODIPINE BESYLATE
AMOXICILLIN TRIHYDRATE,CLAVULANATE POTASSIUM
ANASTROZOLE
ARIPIPRAZOLE
ATENOLOL
ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE
AZITHROMYCIN DIHYDRATE
BECLOMETASONE DIPROPIONATE
BISOPROLOL HEMIFUMARATE
BROMAZEPAM
BUDESONIDE
BUDESONIDE,FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
CALCIUM, COMBINATION WITH VITAMIN D AND/OR OTHER DRUGS
CANDESARTAN CILEXETIL
CANDESARTAN CILEXETIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
CAPTOPRIL
CAPTOPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
CARVEDILOL
CEFACLOR MONOHYDRATE
CEFPROZIL MONOHYDRATE
CEFUROXIME
CHOLECALCIFEROL
CILOSTAZOL
CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
CITALOPRAM
CLARITHROMYCIN
CLOPIDOGREL
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE
DONEPEZIL HYDROCHLORIDE
DULOXETINE HYDROCHLORIDE
ENALAPRIL MALEATE
ENALAPRIL MALEATE,HYDROCHLOROTHIAZIDE
EPLERENONE
ESCITALOPRAM OXALATE
ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM
EXEMESTANE
EZETIMIBE
FERROUS GLUCONATE
FERROUS GLUCONATE
FLUCONAZOLE
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE
FLUTICASONE PROPIONATE
FLUTICASONE PROPIONATE,SALMETEROL XINAFOATE
GABAPENTIN
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE
GLIBENCLAMIDE
GLICLAZIDE
GLIMEPIRIDE
HYDROCORTISONE
IBANDRONIC ACID MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE
IOPAMIDOL
IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE
IPRATROPIUM BROMIDE MONOHYDRATE,SALBUTAMOL SULFATE
IRBESARTAN
IRBESARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
ITRACONAZOLE
LAMOTRIGINE
LANSOPRAZOLE
LATANOPROST
LETROZOLE
LEUPRORELIN ACETATE
LEVETIRACETAM
LEVODOPA,CARBIDOPA,ENTACAPONE
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
LISINOPRIL DIHYDRATE
LORAZEPAM
LOSARTAN POTASSIUM
LOSARTAN POTASSIUM,HYDROCHLOROTHIAZIDE
LOVASTATIN
MAGNESIUM ASPARTATE DIHYDRATE,MAGNESIUM CITRATE
MAGNESIUM OXIDE
MAGNESIUM PIDOLATE
MANIDIPINE DIHYDROCHLORIDE
MEMANTINE HYDROCHLORIDE
METFORMIN HYDROCHLORIDE
MIRTAZAPINE
MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE (MICRONISED)
MONO-MAGNESIUM-L-ASPARTAT-HCL-TRIHYDRAT
MONTELUKAST SODIUM
MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE
NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE
NIFEDIPINE
NIMODIPINE
NORFLOXACIN
OLANZAPINE
OLMESARTAN MEDOXOMIL
OLMESARTAN MEDOXOMIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
OMEPRAZOLE
PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE
PAROXETINE HYDROCHLORIDE
PIPERACILLIN SODIUM,TAZOBACTAM SODIUM
PRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
PRAVASTATIN SODIUM
PREDNISOLONE
PREGABALIN
QUETIAPINE FUMARATE
QUINAPRIL HYDROCHLORIDE,HYDROCHLOROTHIAZIDE
RABEPRAZOLE SODIUM
RAMIPRIL
RAMIPRIL,HYDROCHLOROTHIAZIDE
RISEDRONATE SODIUM
RISPERIDONE
RIVASTIGMINE
ROSUVASTATIN CALCIUM
ROXITHROMYCIN
SERTRALINE HYDROCHLORIDE
SIMVASTATIN
SOLIFENACIN SUCCINATE
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
TELMISARTAN
TELMISARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
TIMOLOL MALEATE
TOLTERODINE L-TARTRATE
TOPIRAMATE
TRANDOLAPRIL
TRAVOPROST
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
VALSARTAN
VALSARTAN,HYDROCHLOROTHIAZIDE
VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE
Posted in Uncategorized by fspierias