Ανακοινωσεις

Απρίλιος 3, 2019

Αναρτηθηκαν οι εισφορες του ΕΦΚΑ για τον Φεβρουαριο 2019  . Πληρωτεες μεχρι 8/4/2019.

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 27, 2019

Στον παρακατω συνδεσμο θα συνδεθειτε για να κατεβασετε τις εισφορες σας στο ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαιο Ταμειο Επικουρικης Ασφαλισης  και Εφαπαξ Παροχων)

https://www.idika.org.gr/EteaepServices/Default.aspx

θα κανετε χρηση των κωδικων  taxis  για εισοδο . Στην  συνεχεια θα σας ζητησει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για ταυτοποιηση. Οταν θα μπειτε στην εφαρμογη θα δειτε τις οφειλες σας.Αφορουν οφειλες του 2017 , 2018 και Φεβρουαριου 2019.Τα πρωτα δυο ετη πληρωνονται σε 36 δοσεις.Κατεβαστε την ειδοποιηση εκκαθαρισης για καθε ετος χωριστα και  πληρωστε στην τραπεζα μεχρι 12/4/2019. 

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 27, 2019

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                                 ΝΠΔΔ

 

Αριθμ. Πρωτ. 1225

 

Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1. Περιφέρειες της Χώρας
  2. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

 

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Β΄

 

Θέμα: «Σύσταση και τροποποίηση εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου»

 

Ως είναι γνωστό, δυνάμει της παρ. 17 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου «Καταργούμενες – Τροποποιούμενες Διατάξεις» του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) καταργήθηκε το άρθρο 6 του Ν. 328/1976, το οποίο ρύθμιζε τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου. Επίσης με την παρ. 18 αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 183) και προβλεπόταν ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας θα καθορίζονταν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου. Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1804/2017 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως του Π.Φ.Σ. και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/ 20.5.2016 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου», ψηφίστηκε ο Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017).

Με το άρθρο 64 του ως άνω Νόμου αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 1 του Ν. 1963/1991 και προβλέπεται ότι «Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να λειτουργήσει φαρμακείο είτε ως ατομική επιχείρηση είτε ως εμπορική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην αυτής της ανώνυμης εταιρείας. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία των φαρμακείων είτε ως ατομικών επιχειρήσεων είτε ως εμπορικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, πλην της ανωνύμου εταιρείας.».

Πράγματι, κατ’ εφαρμογήν της ανωτέρω διατάξεως εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν 64/2018 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου», όπου με την παρ. 5 περ. β΄ και γ΄ ρυθμίζεται η σύσταση και η λειτουργία των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου.

Έτσι με την περ. β΄ ορίζεται ότι: «β) Τα φαρμακεία, για τα οποία είχε χορηγηθεί ή χορηγείται άδεια ίδρυσης σε φαρμακοποιό σύμφωνα με το παρόν, μπορούν να λειτουργούν είτε ως ατομικές επιχειρήσεις είτε ως εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας».

Ουδέν αναφέρεται στο Π.Δ. αναφορικά με τον τρόπο και τον τύπο συστάσεως των ανωτέρω επιτρεπόμενων εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, όπως αναφερόταν στο ήδη καταργηθέν άρθρο 6 του Ν. 328/1976. Συνεπώς η σύσταση και η τροποποίηση των ανωτέρω επιτρεπόμενων εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου λαμβάνει χώρα με τον τρόπο και τον τύπο που συστήνονται οι κοινές εταιρείες.

Έτσι, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) συστήνονται και τροποποιούνται με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και ουχί με συμβολαιογραφικό. Αν το επιθυμούν οι εταίροι είναι επιτρεπτή η σύσταση και η τροποποίηση των ανωτέρω εταιρειών και με συμβολαιογραφικό τύπο. Αποτελεί όμως επιλογή τους, καθώς επουδενί υφίσταται σχετική υποχρέωση. Αντιθέτως υφίσταται υποχρέωση τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου, στην περίπτωση που επιλεγεί η σύσταση (φυσικά και η τροποποίηση) εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), καθώς αυτού του είδους οι εταιρείες συστήνονται και τροποποιούνται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Επίσης συμβολαιογραφικώς και μόνο συστήνονται και τροποποιούνται υποχρεωτικώς οι εταιρείες εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων, καθώς τούτο ορίζεται σαφώς δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 1963/1991 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) ως επίσης έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι οποίες εταιρείες εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας.

Αντιθέτως είναι δυνατή η τροποποίηση εταιρείας εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων σε απλή εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου με ιδιωτικό συμφωνητικό, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων.

Παρατηρείται δυστυχώς το φαινόμενο ότι παρά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, ορισμένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας (ευτυχώς όχι πολλές) εσφαλμένως επιμένουν να απαιτούν οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να συστήσουν ή να τροποποιήσουν εταιρεία εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, να προβαίνουν στη σύσταση και την τροποποίηση αυτών υποχρεωτικώς με συμβολαιογραφικό τύπο, με αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί να επιβαρύνονται με άσκοπα και περιττά λίαν σημαντικά έξοδα και μάλιστα χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση στο Νόμο, ως ανωτέρω απεδείχθη.

Η απαίτηση αυτή είναι καθ’ όλα εσφαλμένη, καθώς ουδέν σχετικώς προβλέπεται δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι Υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται το παρόν, όπως εφαρμόσουν τις ανωτέρω κείμενες διατάξεις και να μην απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση και τροποποίηση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) εκμεταλλεύσεως φαρμακείου, καθώς η σύσταση και τροποποίηση νομίμως λαμβάνει χώρα με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

 

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 26, 2019

Αναπροσαρμοστηκε το ανωτατο οριο αποδοχων του ΤΕΑΥΦΕ. Δειτε το εγγραφο παρακατω

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/03/3372-26032019.pdfΤΕΑΥΦΕ.pdf

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 26, 2019

Απο το ΤΑΥΦΕ ανακοινωθηκε αυξηση του ανωτατου οριου ασφαλιστικων αποδοχων. Δειτε το εγγραφο παρακατω

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/03/ΑΥΞΗΣΗ-ΑΝΩΤΑΤΟΥ-ΟΡΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ-ΑΠΟΔΟΧΩΝ-1.pdf

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 21, 2019

  

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ                       

 

                                                                                                                                       ΚΑΤΕΡΙΝΗ  21/03/2019

 

                                                                  Πρόσκληση σε  Γενική Συνέλευση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ΣΥΦΑ Πιερίας στις 24 Μαρτίου 2019  ημέρα Κυριακή  και ώρα 10:30 π.μ  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση οικονομικού ισολογισμού έτους 2018.
  2. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού  έτους 2019.
  3. Γενικά θέματα.

 

    Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ.  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.  με τα ίδια θέματα στο ίδιο χώρο.

 

Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο

 

Ο     πρόεδρος                                                                                                            Ο γενικός γραμματέας

 

 

 

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                                                              ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 18, 2019

Ενημερωθητε για τον νεο ΕΚΠΥ και τις τροποποιησεις στους παρακατω συνδεσμους.

ΕΚΠΥ

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/03/EKPY10.pdf

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

http://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/03/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΚΠΥ-1.pdf

 

 

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 18, 2019

Αθήνα,18/3/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ            Αρ. Πρωτ 1121
ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Α. Μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας που απαιτείτο για την έγκριση του μεταβατικού σταδίου όπου ταυτόχρονα ίσχυε και ο παλιός και ο νέος ΕΚΠΥ, απεστάλησαν Οδηγίες προς τις ΠΕ.ΔΙ. με τις οποίες επιλύονται όλες οι εκκρεμότητες που καθυστερούσαν τις διαδικασίες οριστικοποίησης της έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής για το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018 όσον αφορά στη σύμβαση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων .

Β. Με το υπ΄ αριθμ. 889/β/14.3.2019 ΦΕΚ , που σας επισυνάπτουμε, τροποποιούνται ορισμένα άρθρα του ΕΚΠΥ που σας γνωστοποιούμε προς ενημέρωση σας.
Με την τροποποίηση αυτή όλα τα αναλώσιμα για τους πάσχοντες από όλους τους τύπους σακχαρώδη διαβήτη, χορηγούνται χωρίς συμμετοχή.
Η χορήγηση αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη σε όσους υποβάλλονται σε διαιτητική αγωγή εξακολουθεί να είναι 25%. Αναμένουμε τα μηχανογραφικά συστήματα του ΕΟΠΥΥ να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις.
Γ. Με εσωτερικό έγγραφο προς τις ΠΕ.ΔΙ ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ουσιαστικά τον τρόπο συνταγογράφησης των γνωματεύσεων των Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (ΣΕΔ) βάσει του νέου ΕΚΠΥ.

Χρήσιμες επισημάνσεις
1. Στον Κωδικό Διάγνωσης θα πρέπει να αναγράφεται το προβλεπόμενο ICD-10  σύμφωνα με το νέο ΕΚΠΥ
2. Στα σχόλια θα πρέπει να αναγράφεται επίσης ο προβλεπόμενος δεύτερος Κωδικός ICD-10 ή ο Κωδικός Βασικής Νόσου, όπου απαιτείται.
3. Τα μηχανογραφικά συστήματα του e-ΔΑΠΥ δεν έχουν εφαρμόσει τις αλλαγές για ορισμένες περιπτώσεις ως προς τη συμμετοχή 10%. Προς το παρόν το σύστημα εμφανίζει συμμετοχή 0 % για όλες , κάτι που δεν επηρεάζει σε τίποτα την ορθή εκτέλεση των συνταγών.
4. Δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης γνωματεύσεων σύμφωνα με τους δείκτες θρέψης.
Για παράδειγμα στην δυσαπορρόφηση από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου , όπως ελκώδη κολίτιδα , ο ιατρός θα πρέπει να αναγράψει τον Κωδικό Διάγνωσης Κ51.0,ή Κ51.1 κλπ και σαν δεύτερο πεδίο να αναγράψει στα σχόλια τον Κωδικό Κ90.
Σας επανακοινοποιούμε το άρθρο 10 του Κεφαλαίου 2 του νέου ΕΚΠΥ προς ενημέρωση σας.

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 15, 2019

Aθήνα, 15/3/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                     Αρ. Πρωτ. 1105
ΝΠΔΔ

 

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4600 οι πιστοποιημένοι ιδιώτες ιατροί
δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις, και διαγνωστικές εξετάσεις σε
δικαιούχους ανασφάλιστους τουΝ.4368/16.
Οι θεραπευτικές πράξεις και οι διαγνωστικές εξετάσεις θα εκτελούνται μόνο σε δημόσιες δομές
υγείας.

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 14, 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα,   14/3/2019

 Αρ. Πρωτ.  1087

Τα οφέλη στη Δημόσια Υγεία από την Θεσμοθέτηση των εμβολιασμών στα Φαρμακεία

                Δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4600/9-3-2019 (ΦΕΚ 43 Α), ο οποίος μεταξύ άλλων περιέχει στο άρθρο 160 και την αναγνώριση και την άδεια εκτέλεσης εποχιακών και αντιτετανικών εμβολιασμών από τα Φαρμακεία.

                Η εξέλιξη αυτή είνα ιστορικής σημασίας για τη χώρα μας για μία σειρά από λόγους όπως :

– Για πρώτη φορά  θεσμοθετείται στην Ελλάδα και αναγνωρίζεται από την Πολιτεία η σημασία και  η συμβολή των Φαρμακείων της χώρας ως κέντρων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), αυτή τη φορά με έναν πρώτο, αρχικό, σαφή και συγκεκριμένο τρόπο.

– Αποτελεί εξέλιξη που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το πνεύμα της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της γρίπης που ανακοίνωσε στις 11 Μαρτίου 2019 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organisation).

Ο Π.Ο.Υ. ήδη από το 2011 έχει εκδόσει και επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατευθυντήριες οδηγίες για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις παροχής επαρκών και κατάλληλων φαρμακευτικών υπηρεσιών (W.H.O., Technical Report Series, No. 961, 2011),) στις οποίες, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο Φαρμακοποιός πρέπει να ασκεί και τον ρόλο του εμβολιαστή, συμμετέχοντας σε εμβολιαστικά προγράμματα, αυξάνοντας την εμβολιαστική κάλυψη και συμβάλλοντας με πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασφάλιση της ανοσοποίησης του πληθυσμού.

– Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια Υγείας και Τροφίμων προωθεί προτάσεις για την απλοποίηση και τη διεύρυνση ευκαιριών στην εμβολιαστική παροχή, συμπεριλαμβάνοντας και τα Φαρμακεία της κοινότητας, ως δομές αξιοποίησης για τον σκοπό αυτό.

Η Επιτροπή θεωρεί τους φαρμακοποιούς και τους Συλλόγους τους ως ενεργούς παράγοντες και παράγοντες  ενίσχυσης  στη συλλογική προσπάθεια να να διευρυνθεί η πρόσβαση και να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Euporean Commision, Directorate General for Health & Food Safety, 24-4-2018).

– Σε διεθνές επίπεδο, άνω του 20% των Φαρμακείων (Σ.Σ.: περισσότερα από 200.000 Φαρμακεία διεθνώς, ειδικά στις Ανεπτυγμένες χώρες) αξιοποιούνται ως κέντρα εμβολιασμού της κοινότητας, απευθυνόμενα αθροιστικά σε πληθυσμό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ατόμων, σε 20 χώρες διεθνώς.

– Οι χώρες εκείνες, στις οποίες διεθνώς επιτρέπεται, αναγνωρίζεται και στηρίζεται θεσμικά από την Πολιτεία ο αντιγριπικός εμβολιασμός από τα Φαρμακεία, επιτυγχάνουν κατά κανόνα πολύ μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, άρα πολύ καλύτερη ανοσολογική κάλυψη του πληθυσμού, σε σύγκριση με εκείνες τις χώρες που στις οποίες δεν προβλέπεται η ενεργή συμβολή των Φαρμακείων στον αντιγριπικό εποχιακό εμβολιασμό.

– Στην Ελλάδα διενεργούνται ετησίως από 1 ως και 2 εκατομύρια αντιγριπικοί εμβολιασμοί κάθε χρόνο (περίπου 2,2 εκατομ. εμβολιασμοί για το 2018-2019), και δεκάδες χιλιάδες αντιτετανικοί εμβολιασμοί.

Το ποσοστό των εμβολιασμών αυτών που διενεργούνται από τα Φαρμακεία στην Ελλάδα ξεπερνά το 90% του συνόλου, εδώ και πολλά συνεχόμενα χρόνια μέχρι σήμερα.

Οι Φαρμακοποιοί στο πλαίσιο του διακριτού τους ρόλου στην υπόθεση της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνουν για την αξία της πρόληψης μέσω του  εμβολιασμού , παρέχουν οδηγίες και συμβουλές για την εμβολιαστική διαδικασία και διενεργούν τους εμβολιασμούς μετά την συνταγογράφηση από τους γιατρούς .

Η νομοθετική εξέλιξη λοιπόν αυτή αποτελεί στην ουσία την έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου του φαρμακοποιού της κοινότητας στην εποχιακή πρόληψη έναντι της γρίπης και στην πρόληψη έναντι του τετάνου, που συνοψίζεται στην ενημέρωση των ομάδων υψηλού κινδύνου και ολόκληρου του πληθυσμού για την ανάγκη εμβολιασμού.

Αποτελεί κυρίως όμως αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος οτι οι Φαρμακοποιοί μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , προς όφελος του πληθυσμού αλλά και με σαφή θετικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση δαπανών λόγω της άμεσης σχέσης με τους ασθενείς και της επιρροής τους σε θέματα πρόληψης και φαρμακευτικής αγωγής .

                                                          Με Εκτίμηση

Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Posted in Uncategorized by