Ανακοινωσεις

Απρίλιος 29, 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 18/26-04-2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η 353

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:

————————————

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Την παράταση της καταβολής της τρέχουσας εισφοράς μηνός Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων μέχρι 18-05-2018, προκειμένου να διασφαλιστεί η εισπραξιμότητα της ανωτέρω εισφοράς και παράλληλα να διατηρηθούν τα ευεργετήματα και δικαιώματα (ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κλπ) που είναι συνδεδεμένα με αυτή.

Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. – ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 16, 2018

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Τμήμα: Τ.Ε.Ε.Σ.
Πληροφορίες: Αγάλιας Απόστολος
Τηλ.: 2103407428 Fax:210-3457467
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 181, 11853
E-mail: kmes@eopyy.gov.gr

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετ. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1385/04.04.2018 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία
συγκέντρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τα μέλη σας
θα πρέπει να ξεκινήσει με το πέρας της πληρωμής λογαριασμών συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
μηνός Φεβρουαρίου 2018 από το Τ.Ε.Ε.Σ. (ΚΜΕΣ). Την τελευταία εβδομάδα του
Απριλίου θα αποσταλούν προς τους αντίστοιχους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων φαρμακοποιών και θα πρέπει να
ζητηθούν ενημερότητες με ημερομηνία λήξης μέχρι τέλους Μαΐου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις κληρονομικών
φαρμακείων καθώς και φαρμακείων τα οποία έχουν αλλάξει μορφή τα οποία
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και συνεργασίας με το Οικονομικό Τμήμα του
Οργανισμού.

 

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Φαρμάκου
Π. Λίτσα

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 5, 2018

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 4, 2018
Αθήνα 4.4.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΝΠΔΔ 

 

 

 

ΑΝΑΚOINΩΣΗ

 

Είναι σε γνώση μας ότι υπάρχουν  λάθη στις  συγκεντρωτικές  καταστάσεις (και ως προς τον αριθμό των τιμολογίων και ως προς το άθροισμα της αξίας τους) που υπέβαλλε ο ΕΟΠΥΥ στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων . Σε επικοινωνία μας με τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη του ΕΟΠΥΥ μας διαβεβαίωσαν ότι  έχουν ήδη σταλεί τα σωστά αρχεία στην ΓΓΠΣ και τα λάθη  θα επιλυθούν εντός των επομένων ημερών .

Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν οι λογιστές να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων που έχει υποβάλλει ο ΕΟΠΥΥ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 3, 2018

Η  καταθεση των συνταγων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον κ.Βραχνο Νικο μεχρι ΤΡΙΤΗ   10/04/2018.

Η  καταθεση των συνταγων  του Ε-ΔΑΠΥ  στην γραμματεια του συλλογου θα γινει μεχρι την  ΠΕΜΠΤΗ  12/04/2018.

Η  κατθεση των συνταγων  του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην γραμματεια του συλλογου θα γινει μεχρι την  ΤΡΙΤΗ    10/04/2018.

Posted in Uncategorized by
Απρίλιος 3, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΤΗΝ «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΩΝ»

ΟΈβδομος Κύκλος του Σεμιναρίου υπό την ανανεωμένη του δομή

ξεκινάει 28Απριλίου 2018

 

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Σεμινάριο Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Διατμηματικό (στο οποίο συμμετέχουν ως εισηγητές μέλη των Τμημάτων του Φαρμακευτικού, Χημικού, της Ιατρικής του ΑΠΘ και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με τίτλο  «Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων».

 

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερομένων  στον κλάδο της Κοσμετολογίας προσφέροντάς τους αφενός τις βασικές αλλά και τις προχωρημένες έννοιες και τεχνικές, καθώς και η απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, ώστε να αναπτύξουν και να συμπληρώσουν ταυτόχρονα τις επιστημονικές γνώσεις τους και κυρίως τις πρακτικές τους δεξιότητες στον τομέα της παρασκευής Καλλυντικών σκευασμάτων. Το Πρόγραμμα αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα ειδικευμένους αποφοίτους, με δημιουργικές, καινοτόμες και επιχειρηματικές δεξιότητες.

 

Για την παρασκευή Καλλυντικών Μορφών δεν αρκεί μόνον η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων, αλλά είναι απαραίτητη και η συνεχής εξάσκηση ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο δεξιότητας στην παρασκευή τους. Γίνεται δε περισσότερο αισθητή αυτή η απαίτηση στους επαγγελματίες Φαρμακοποιούς που διατηρούν Φαρμακείο και οι οποίοι υποχρεούνται πλέον εκ των περιστάσεων να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο παρασκευάζοντας και διαθέτοντας καλλυντικά σκευάσματα παραγόμενα «εξ ιδίων» με αποτέλεσμα να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία.

 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης / Κατάρτισης θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στην παρασκευή καλλυντικών σκευασμάτων, με αναφορά και στα φυσικά καλλυντικά,  και θα τους προσφέρει τις δυνατότητες και δεξιότητες να υλοποιήσουν ή και να αναπτύξουν νέες συνταγές καλλυντικών σκευασμάτων ανάλογα με τις ανάγκες – απαιτήσεις και τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται.

 

Πέραν των γνώσεων που αφορούν τις γενικές αρχές ανατομίας, της φυσιολογίας του δέρματος, της τρίχας κλπ. επιπρόσθετο στοιχείο του προγράμματος, αποτελεί η παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει την έγκριση εγκατάστασης εργαστηρίου παρασκευής καλλυντικών σκευασμάτων, τις διαδικασίες ελέγχου και ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), την παραγωγή, τη διακίνηση, την πιστοποίηση των καλλυντικών προϊόντων, ενώ θα δοθεί έμφαση στη χρήση των πρώτων υλών αποδεκτών και μη (INCI), από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί καλλυντικών.

 

Ο κύκλος των Διαλέξεων και κυρίως, του εξειδικευμένου τμήματος της Πρακτικής Άσκησης, που αποτελεί περίπου το 70%, του Προγράμματος θα προσφέρει στους συμμετέχοντες (π.χ. στους φαρμακοποιούς, χημικούς) την επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε νέες τεχνολογίες παρέχοντάς τους πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα διεργασιών και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την Κοσμετολογία. Παράλληλα στους νεοεισερχόμενους στον τομέα παρασκευής καλλυντικών θα επιδιώξει, να αναπτύξουν τις εφαρμοζόμενες τεχνικές και δεξιότητές τους, να εμπλουτίσουν τις πρακτικές εφαρμογές τους με νέες και να αναπτύξουν επιπλέον την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να επιλύουν προβλήματα στη μορφοποίηση καλλυντικών σκευασμάτων.

 

Επιπρόσθετα, θα ενημερωθούν σχετικά με τις απαιτήσεις για τη δημιουργία Μονάδων Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων, (που αποτελούν επιλέξιμες δράσεις σε αρκετά χρηματοδοτικά πλαίσια στήριξης), καθώς και για τις Τάσεις των Αγορών και τι χρειάζεται για την διακίνηση των τελικών προϊόντων στην Ελληνική Αγορά.

 

Το Σεμινάριο γενικότερα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή σφαιρικά με τον τομέα της Κοσμετολογίας, αλλά και με τις επιμέρους καλλυντικές μορφές (σαμπουάν, κρέμες – προσώπου, σώματος, ημέρας κλπ), αντηλιακά, αντιιδρωτικά, μάσκες, αφρόλουτρα, κραγιόν, πούδρες, λοσιόν, κρεμοσάπουνα, σαπούνια κλπ), πολύ δε περισσότερο να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους στη δημιουργία καλλυντικών σκευασμάτων, όπως σε: Φαρμακοποιούς (φαρμακείου, βιομηχανίας, επιστημονικούς συνεργάτες φαρμακευτικών εταιρειών κλπ), Βοηθούς Φαρμακείου, Χημικούς, Αποφοίτους ΤΕΙ ή και ΙΕΚ, Ιατρούς, Βιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς κλπ. Πρόσθετα όμως και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται και θα ήθελαν να εκπαιδευθούν στο πώς να παρασκευάσουν “τα δικά τους καλλυντικά“. Εντυπωσιακή όμως είναι η προσέλευση από απομακρυσμένες περιοχές διαμονής στην Ελλάδα όπως Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Πύλο, Αθήνα, Σίφνο, Χίο, Λειβαδιά, καβάλα, Κοζάνη, Γιάννενα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη κλπ.

 

Αυτό το Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, διάρκειας  80 ωρών και έχει κόστος 750 € (σε τρεις δόσεις των 100 Ε προκαταβολή, 350 Ε και 300 €).

 

Μετά από πολύπλευρες προτάσεις και συστάσεις προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε εργαζόμενους να παρακολουθήσουν το σεμινάριο τα μαθήματα και την Πρακτική Άσκηση αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή στις ώρες και ημέρες διεξαγωγής και έτσι τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται  κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί (9:00 – 14:00).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους μόνον ηλεκτρονικά εδώ http://diaviou.auth.gr/application_form_pks από την ιστοσελίδα http://www.seminariokallintikon.gr/ .

Επειδή θα ληφθεί υπόψη και η σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των ενδιαφερομένων έχει σημασία η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
 3. Τίτλοι Σπουδών (εάν υπάρχουν)
 4. Πιστοποιητικό Ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α./ Ι.Τ.Ε. για πτυχιούχους εξωτερικού
 5. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος Σταύρο Κατσιώτη stakat@pharm.auth.gr, καθώς και με τη Χ. Γαβριέλη gabrieli@pharm.auth.gr, Τηλ. Επικοινωνίας: 2310.997644, 6976452714, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης    Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος

Σωτήριος Βες,                                                            Σταύρος Κατσιώτης,

Καθηγητής ΑΠΘ                                   τέως Διευθυντής του Τομέα Φαρμακευτικής

Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΑΠΘ

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 22, 2018
Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει γιατρούς και φαρμακοποιούς για τη συνταγογράφηση υλικών και την εκτέλεση των αντίστοιχων γνωματεύσεων με υπέρβαση της επιτρεπόμενης ποσότητας των υλικών.
Αναφέρεται λοιπόν πως όταν ένας γιατρός διαπιστώσει, μέσω ελέγχων του συστήματος, υπέρβαση της επιτρεπόμενης ποσότητας, του δίνεται η δυνατότητα να εκδώσει δύο γνωματεύσεις: μία με την επιτρεπόμενη ποσότητα και μία δεύτερη με την επιπλέον ποσότητα. Η δεύτερη γνωμάτευση πρέπει θα φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ» και θα πρέπει να δρομολογηθεί προς έγκριση στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ).
Συνεπάγεται ότι κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων από φαρμακεία ή άλλους παρόχους, εκείνη με την επιπλέον ποσότητα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την εγκριτική απόφαση του ΑΥΣ, προκειμένου να εκτελεστεί και στη συνέχεια να αποζημιωθεί από τον Οργανισμό.
Σημειώνεται ότι:
 • στις περιπτώσεις που τα υλικά υπόκεινται σε ποσοτικό όριο, ο έλεγχος της επιπλέον ποσότητας έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την έκδοση της γνωμάτευσης (με την αντίστοιχη ένδειξη: «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ»)
 • στις περιπτώσεις που τα υλικά της γνωμάτευσης υπόκεινται σε χρηματικό όριο, θα πρέπει η εκτέλεση της γνωμάτευσης να περιορίζεται στο αντίστοιχο χρηματικό όριο των υλικών. Σε περίπτωση υπέρβασης, πραγματοποιούνται και επόμενες εκτελέσεις της ίδιας γνωμάτευσης, μέχρι να καλυφθεί το ποσό της υπέρβασης, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ – Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΣ».
Αναφέρεται επίσης ότι όσον αφορά τα υλικά με κωδ. 01301, 01290, 00589, 00563, 41729,εκδίδεται πάντα γνωμάτευση με ένδειξη για το ΑΥΣ.
Για υλικά χωρίς ποσοτικό όριο, αλλά με χρηματικό όριο, βάσει ΕΚΠΥ, όπως είναι τα οστομικά υλικά, σκευάσματα ειδικής διατροφής, τα επιθέματα κ.ά., η γνωμάτευση δεν φέρει την ένδειξη για το ΑΥΣ.
Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 16, 2018

ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ν.4512/2018 αρ.257)

 

Όπως αποφασίστηκε από την Γ.Σ. της 11/3/2018 το υποχρεωτικό ωράριο που θα ακολουθούν τα φαρμακεία της Κατερίνης  και των Δήμων  και κοινοτήτων που έχουν από 2-6 φαρμακεία είναι

 • ΔΕΥΤΕΡΑ                    08.00 – 14.30
 • ΤΡΙΤΗ                          08.00 –  14.00            17.30 – 21.00
 • ΤΕΤΑΡΤΗ                    08.00 – 14.30
 • ΠΕΜΠΤΗ                    08.00- 14.00            17.30 – 21.00
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              08.00- 14.00            17.30 – 21.00

Σύνολο 41 ώρες και 30 λεπτά. Το ωράριο αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους  παραβίαση του ωραρίου προβλέπει ποινές από  3.000€ έως  20.000€.

Για τις περιοχές που εφαρμόζουν  το καλοκαίρι «τουριστικό ωράριο»  αυτό θα είναι     Δευτέρα έως Παρασκευή    8.00 – 21.00

Για το Σάββατο θα πρέπει να καταθέσουμε δήλωση διεύρυνσης από 8.30 έως 14.30.  Η δήλωση θα κατατίθεται κάθε δυο μήνες . Θα ειδοποιηθείτε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία.

Την Κυριακή τα φαρμακεια  είναι κλειστά. Επίσης και σε όλες τις αργίες που αναφέρονται στον νόμο  και ειναι   οι  25 Μαρτιου , 15 Αυγουστου, 25 Δεκεμβριου, 26 Δεκεμβριου, 6 Ιανουαριου, 1 Ιανουαριου, 1 Μαιου, 28  Οκτωβριου, Μ. Παρασκευή, Άγιου Πνεύματος, Δευτέρα του Πάσχα, Απελευθέρωση της πόλης, Πολιούχου Αγίου, Καθαρά Δευτέρα.

Οι εφημερίες είναι από 08.00-21.00 και οι  διανυκτερεύσεις από 21.00-08.00.

Στις περιοχές όπου λειτουργούν 2-6 φαρμακεία οι υπηρεσίες  γίνονται on call , δηλαδή γράφοντας τηλέφωνο σε εμφανές σημείο και ανοίγουμε όταν μας καλούν.

Οι εφημερίες είναι υποχρεωτικές για όλους. Απαλλαγές  από εφημερίες μόνο για πρόβλημα υγείας  αποδεικνυόμενο με πιστοποιητικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων  και για οικονομικούς λόγους, με σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου. Αργότερα το υπουργείο θα εκδώσει απόφαση που θα εξειδικεύει  τα κριτήρια απαλλαγής.

Όσοι θέλετε απαλλαγή από τις εφημερίες και διανυκτερεύσεις θα πρέπει να στείλετε δικαιολογητικά μέχρι 31/3/2018  , για να προλάβουμε να ετοιμάσουμε τις υπηρεσίες .

Τα μονοεδρικά φαρμακεία πρέπει να λειτουργούν   μέχρι 10 ώρες την ημέρα.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ  ΣΥΛΛΟΓΟ

 

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 15, 2018

Προς

τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ
του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας, στην πόλη των Ιωαννίνων από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2018.
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Εταιρείας. Είναι μία εκδήλωση θεσμός, που σκοπό έχει την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε καίρια ζητήματα που αφορούν την φαρμακολογία σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης, τους μελλοντικούς στόχους της φαρμακοβιομηχανίας και τον ρόλο του φαρμακολόγου σε αυτό το πλαίσιο.
Σημαντικοί καταξιωμένοι επιστήμονες με παγκόσμια ακτινοβολία, έχουν προσκληθεί και θα συμμετέχουν προκειμένου να αναπτύξουν θέματα αιχμής στην έρευνα και καινοτομία γύρω από το φάρμακο.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους, όσους ενδιαφέρονται για τη φαρμακοθεραπεία και την έρευνα πάνω στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνουμε στους νέους επιστήμονες, που μπορεί να γίνουν φορείς της καινοτομίας και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
Θα ήταν ιδιαίτερα τιμή για εμάς, να ενημερώσετε τα μέλη του επιστημονικού φορέα σας και της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας να συμμετάσχουν στις εργασίες με την υποβολή περιλήψεων και να παρουσιάσουν τα ερευνητικά και κλινικά τους αποτελέσματα σε θέματα καθημερινής ορθής πρακτικής και επερχόμενης καινοτομίας στον τομέα του φαρμάκου.
Σας επισυνάπτουμε σχετικό υλικό προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου: Αφίσα & Newsletter-Call for Abstracts του Συνεδρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.pharmacologycongress2018.gr.
Το Επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και η λίστα με τους προσκεκλημένους ομιλητές έχουν ανακοινωθεί ΕΔΩ.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν εγκρίνετε την γνωστοποίηση του συνεδρίου δια μέσου του επιστημονικού σας φορέα ανακοινώνοντας όλες τις πληροφορίες, που επισυνάπτουμε με τη παρούσα αλληλογραφία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το Συνέδριό μας θα είναι επιτυχημένο και ωφέλιμο για όλους, με την ενεργή συμμετοχή σας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη πολύτιμη συνεργασία και συμβολή σας και ελπίζουμε να σας καλωσορίσουμε όλους στην όμορφη πόλη των Ιωαννίνων.

Με τιμή,

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Μαρία Κωνσταντή
Καθηγήτρια Φαρμακολογίας,
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας,
Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας
Ευάγγελος Μανωλόπουλος
Καθηγητής Φαρμακολογίας,
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Posted in Uncategorized by
Μάρτιος 8, 2018

Συναδελφοι μην ξεχασετε την Γενικη Συνελευση του συλλογου την Κυριακη 11/3/2018

και ωρα 11.00  στην αιθουσα συνεδριασεων του ΣΥ.ΦΑ. Πιεριας.

Θα συζητηθουν τα οικονομικα του Συλλογου και το θεμα του  των  φαρμακειων μας σε ολο τον νομο.

Επισης θα γινει ενημερωση για το Ιδιοκτησιακο και θεματα εκπαιδευσης του Συλλογου.

Να ειστε ολοι εκει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Posted in Uncategorized by